[Guest Post] NOSTRA LOGISTICS ส่ง Waste Management System ตัวช่วยจัดการขยะครบวงจร ชูเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งขยะ หนุนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) เผยผลสำรวจจากกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดเสนอเทคโนโลยีการจัดการกับขยะแบบอัจฉริยะ ผ่าน NOSTRA LOGISTICS Platform สุดยอดแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง พร้อมติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ แนะใช้ Route Optimization ที่เป็นจุดเด่นของระบบ ช่วยจัดการกับรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management System) ใช้วางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรรถ ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ หวังให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน และทำงานจากที่บ้าน ด้วยวิถีชีวิตที่ปรับเข้าสู่รูปแบบ New Normal ก่อให้เกิดขยะพลาสติกจากการใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ รวมทั้งขยะจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และการทำความสะอาดต่าง ๆ โดยผลสำรวจจาก กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยี ระบบจัดการรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management  System) ของ NOSTRA  LOGISTICS ที่มุ่งมั่นพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

“การรณรงค์เรื่องการกำจัดขยะเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ โดยประชาชนในฐานะผู้บริโภคสามารถมีส่วนช่วยได้ด้วยการเลือกงดรับตะเกียบ ช้อนส้อมพลาสติก และซองเครื่องปรุง รวมทั้งการแยกขยะทุกครั้ง เพื่อนำส่วนหนึ่งไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถสนับสนุนโดยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะจากอาหารที่ถูกต้องให้กับประชาชน และจัดจุดรับขยะพลาสติกตามชุมชน นอกจากนี้ ในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการขยะตามห่วงโซ่ของกระบวนการจัดการขยะ แบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การรวบรวม การขนส่ง การแปรรูปขยะและการรีไซเคิล จนถึงการนำไปกำจัด เช่น เทคโนโลยีระบบท่อสุญญากาศที่ไม่ต้องใช้รถขนขยะ ซึ่งเป็นวิธีที่ลงทุนสูง แต่มีข้อดีในการช่วยลดการใช้รถและคน ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิงในระยะยาว รวมถึงลดมลภาวะด้านเสียงและอากาศ ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ติดตั้งที่ถังขยะและทำงานประสานกับการใช้รถขนขยะ ผ่านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ WIFI สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารการขนส่ง โดยติดตั้ง GPS Tracking ที่รถขนขยะเพื่อส่งข้อมูลการติดตามการจัดเก็บขยะไปยังระบบบริหารจัดการขยะ บน Cloud system ในแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการประเมินและวางแผนการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อไป” นางวรินทร กล่าว

นางวรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า NOSTRA LOGISTICS ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One-Stop Logistics IT solution) ด้วย NOSTRA LOGISTICS Platform โดยเฉพาะส่วนของระบบ TMS หรือ Transport Management System สำหรับการบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง ติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ และใช้ Route Optimization เพื่อการวางแผนการเดินรถ และจัดสรรทรัพยากร ใช้เสริมจุดเด่นของระบบจัดการรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management Application) ในการวางแผนการเดินรถที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรการใช้รถและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ ไปยังจุดพักขยะ และจุดกำจัดขยะ โดยขั้นตอนเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ (Data Collection) เช่น ทะเบียนรถ ผู้ขับรถ ตำแหน่งจุดเก็บขยะ จากนั้นกำหนดเส้นทางการเดินรถ จุดที่ต้องเข้าเก็บขยะตามเขตพื้นที่ พร้อมจับคู่รถกับผู้ขับขี่ (Route Optimization) หลังจากปล่อยรถออกไปเก็บขยะแล้ว ระบบจะสามารถติดตามเส้นทางและตำแหน่งวิ่งรถแบบเรียลไทม์ (Vehicle Tracking) ด้านพนักงานเก็บขยะ เมื่อถึงจุดเก็บขยะ พนักงานสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชัน เพื่อระบุตำแหน่งที่เก็บขยะและเวลาเข้าถึงจุดแบบอัตโนมัติ โดยสามารถบันทึกภาพ ก่อน และหลังจากการเก็บขยะ เพื่อเป็นหลักฐานการเสร็จงานในแต่ละจุดได้ โดยภาพถ่ายจะเข้าไปในระบบทันที ทีมงานหลังบ้านสามารถมองเห็นกลุ่มรถและสรุปงานรายวันหรือรายเดือนได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาระดับมหภาค ที่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนและร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการริเริ่มนโยบายและการลงทุนเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างจริงจัง จะเป็นทางออกที่ช่วยให้จำนวนขยะลดน้อยลง และถูกนำไปจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ทัดเทียมนานาประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองคือการไม่สร้างขยะเพิ่มโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศ ที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างเมืองที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป นางวรินทร กล่าวทิ้งท้าย

 

เกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์)

“NOSTRA LOGISTICS”  (นอสตร้า โลจิสติกส์) โดย Commercial Solutions Division (CSD)  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ บริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นโซลูชันด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง ได้แก่ การจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) การติดตามตำแหน่ง (GPS Tracking) บนแผนที่ความละเอียดสูงนอสตร้า เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostralogistics.com 

 


About Maylada

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

All-New Adobe Express พร้อม Firefly ปฏิวัติวงการครีเอเตอร์ให้ครีเอเตอร์และแบรนด์ออกแบบและแชร์คอนเทนต์ที่โดดเด่นกว่าเดิม [Guest Post]

ลอนดอน — 8 มิถุนายน 2566 — อะโดบี ( Nasdaq:ADBE ) เปิดงาน Adobe Summit EMEA 2023 …