[Guest Post] ไมโครซอฟท์ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค และคลาวด์ สวิฟท์ จับมือสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะและการจ้างงานสู่ประเทศไทย

 

  • ไมโครซอฟท์ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค และคลาวด์สวิฟท์ ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการเสริมทักษะในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
  • ตั้งเป้าอบรมทักษะผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60,000 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยจำนวน 20,000 คน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การประเมินโดยใช้ห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาออนไลน์ นอกเหนือจากการฝึกอบรมในเส้นทางอาชีพที่พวกเขาเลือก
  • เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

 

เจเอ เอเชีย แปซิฟิค (JA Asia Pacific) องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อเยาวชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และคลาวด์สวิฟท์ (CloudSwyft) ผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ผ่านคลาวด์ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ร่วมกับไมโครซอฟท์เพื่อเปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะ ด้วยความตั้งใจเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลและความสามารถด้านการทำงานภายในภูมิภาค ความร่วมมือและโครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการ Global Skills Initiative (GSI) หรือโครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานของไมโครซอฟท์ ซึ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการดังกล่าวจะถูกดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เจเอ เอเชีย แปซิฟิค คลาวด์สวิฟท์ และไมโครซอฟท์ ในการให้ความช่วยเหลือประชากรที่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะเดิมใหม่อีกครั้ง รวมถึงเรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย และเพิ่มทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะในชุมชนด้อยโอกาสทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทย

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจและองค์กรทั่วโลกถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนำดิจิทัลเข้ามาปฎิรูปธุรกิจ แต่เรายังได้เห็นวิวัฒนาการของบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานที่ทำงานภายในองค์กร ทักษะดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของงานจำนวนมากในปัจจุบัน ทำให้การเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ทักษะเดิมใหม่อีกครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการทำงานและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกสายอาชีพ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค และคลาวด์สวิฟท์ เพื่อสานต่อการสนับสนุนและการพัฒนาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชากรที่มีความสามารถในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นางอาภาพร สกุลกิตติยุต สถาปนิกอาวุโสโซลูชั่น คลาวด์ ด้านข้อมูลและ AI ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย “ข้อมูลคือส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในทุกองค์กร เพราะข้อเท็จจริง สถิติ ตัวเลขและเทรนด์ต่างๆ นับเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการธุรกิจ การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้หลากหลายในการวางแผนธุรกิจ การวางโครงสร้างข้อมูล ไปจนกระทั่งเรียนรู้การนำเครื่องมือเข้ามาช่วยเสริมทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยสร้างความได้เปรียบในหน้าที่การงาน และลดช่องว่างในการได้รับจ้างงานในระหว่างสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เราเชื่อมั่นว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะเป็นหนึ่งอาชีพที่สำคัญที่มีความต้องการสูงในอนาคต”  

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 60,000 คนจากทั่วภูมิภาคภายในปีแรก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย 20,000 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้จะเริ่มต้นการฝึกอบรมด้วยการปฐมนิเทศผ่านการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ ที่จะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทักษะเชิงดิจิทัล หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการประเมินโดยใช้ห้องปฏิบัติการโดยคลาวด์สวิฟท์ เพื่อประเมินการเรียนรู้และความเข้าใจ ซึ่งจะถูกดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ หลักสูตรเหล่านี้ยังจะถูกนำเสนอในภาษาท้องถิ่น เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าร่วมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแก่คนทุกคน

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการปฐมนิเทศมาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรแบบดิจิทัล ซึ่งได้รับการรับรองโดย คลาวด์สวิฟท์ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค และไมโครซอฟท์ โดยจะสามารถนำไปใช้ประกอบในพอร์ทโฟลิโอเพื่อการสมัครงานและบนโปรไฟล์ LinkedIn ได้ โดยหลังจากที่จบหลักสูตรการปฐมนิเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้จากเส้นทางอาชีพทั้งหมด 5 ทางเลือก ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทีมการพัฒนาเพื่อการปฎิบัติการ นกพัฒนาซอฟท์แวร์ และฝ่ายสนับสนุนด้านไอที โดยแต่ละเส้นทางอาชีพจะมีการฝึกอบรม 10-20 ชั่วโมง ในขณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นภาษาไทยอีก 1 ชั่วโมง หลังจากที่จบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัลอีกใบ เพื่อรับรองว่าได้สำเร็จหลักสูตรการอบรมเส้นทางอาชีพที่พวกเขาเลือกและยอมรับทักษะเชิงดิจิทัลครั้งใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ โดยประกาศนียบัตรดิจิทัลทั้งหมดที่มอบให้ในโครงการครั้งนี้จะถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ และรับรองโดย ไมโครซอฟท์ คลาวด์สวิฟท์ และ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค

ม.ล. ปริยดา ดิสกุล กรรมการอำนวยการ มูลนิธิ Junior Achievement ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรที่ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในอนาคตแก่เยาวชน เราเข้าใจถึงอุปสรรคด้านการจ้างงานและความสามารถในการทำงานที่ผู้คนจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เรามีเป้าหมายร่วมกันกับพันธมิตรของเรา ทั้งไมโครซอฟท์และคลาวด์สวิฟท์ ซึ่งเราต้องการที่จะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่มีความสามารถในประเทศเพื่ออาชีพแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 เป็นปีที่มีความหมายในการเริ่มต้นใหม่สำหรับใครหลายคน เราจึงคาดหวังที่จะมอบพื้นที่เพิ่มเติมแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นต่อพวกเขา ผ่านการฝึกอบรมทักษะและการให้คำแนะนำ และประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาในที่สุด”

นอกจากนี้ คุณแดน แอนเจโล่ เดอ กุซแมน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาวด์ สวิฟท์ ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ส่วนประกอบที่สำคัญต่อการเติบโตทางด้านอาชีพของคนทุกคนคือการเพิ่มทักษะ ซึ่งไม่ใช่การตั้งคำถามกับตัวเองว่า ‘ถ้า’ (if) แต่เป็น ‘เมื่อใด’ (when) และสำหรับใครหลายคน คำตอบคือตอนนี้ ในขณะที่การต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรจำนวนมากที่หันมาหาเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว แต่จะสามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาอยู่ในทีม นอกจากการจัดฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นแก่ชุมชนในประเทศไทยแล้ว โครงการเสริมสร้างทักษะของเรายังสร้างคุณค่าที่เหลือล้นในการสนับสนุนธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนให้แรงงานมีความพร้อมต่ออนาคตเพื่อเร่งให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในอนาคตได้เร็วยิ่งขึ้น”

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วของไมโครซอฟท์ ภายใต้ความร่วมมือกับ LinkedIn Learning และ GitHub ซึ่งนำเสนอหลักสูตรสายอาชีพและเนื้อหาที่หลากหลายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคลาวด์สวิฟท์

คลาวด์สวิฟท์โกลบอล ซิสเต็ม (CloudSwyftGlobal Systems) คือบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีสำนักงานระดับท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ และฮ่องกง ทางบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลาวด์ พร้อมหลักสูตรออนไลน์ที่ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย เช่น ทักษะความพร้อมในอนาคต Hands-On Labs การรับรองแบบดิจิทัล และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมแห่งนวัตกรรม เป็นต้น แก่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ องค์กรข้ามชาติ และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐทั่วภูมิภาคและทั่วโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค

เจเอ เอเชีย แปซิฟิค (JA Asia Pacific) เป็นสมาชิกของ เจเอ เวิร์ลด์ไวด์ (JA Worldwide) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมุ่งเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การจ้างงานและความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยภูมิภาคเอเชียแปซฟิคเป็นที่อยู่ของร้อยละ 60 ของเยาวชนทั่วโลก ทำให้ เจเอ เอเชีย แปซิฟิค มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้รับประโยชน์และสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาค และสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชีวิตและชุมชนของพวกเขา ในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา เจเอได้มอบการเรียนจากประสบการณ์ที่เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน ทักษะทางการเงิน และความเป็นผู้ประกอบการ เราได้สร้างเส้นทางสู่ความสามารถในการทำงาน โอกาสในการทำงาน และความสำเร็จด้านการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

 


About Maylada

Check Also

HPE Aruba | Zscaler Webinar: WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange

Zscaler ร่วมกับ HPE Aruba ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Network & Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange" ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

[Guest Post] เปิดตัว IBM Power10 เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทรงพลังพร้อมซีพียูประมวลผลล่าสุด

IBM Power10 เซิร์ฟเวอร์ระดับ เอ็นเตอร์ไพรส์รุ่นล่าสุดจาก IBM ก้าวล้ำด้วยประสิทธิภาพที่เร็วและ แรงขึ้น 3 เท่าจากรุ่นก่อน ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้าน AI และ Hybrid Cloud รองรับความปลอดภัยขั้นสูงสุดตั้งแต่ระดับ …