ADPT

[Guest Post] MFEC จับมือ Bitkub ร่วมเป็น Technical Partner เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจบนเครือข่ายบล็อกเชน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ “MFEC” ประกาศจับมือบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด หรือ “Bitkub” เข้าร่วมเป็น Technical Partner เพื่อสนับสนุนและช่วยพัฒนาธุรกิจบนเครือข่ายบล็อกเชน ให้ลูกค้าและภาคธุรกิจอื่นสามารถเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้สูงสุดและอย่างทั่วถึง

 

MFEC เล็งเห็นถึงศักยภาพของระบบแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Network) ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญกับเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ โดยคุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ Chief Transformation Officer เผยถึงการร่วมเป็น Technical Partner กับ Bitkub ในครั้งนี้ว่า “MFEC อาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ Application Development, Cyber Security, Big Data, Network และ Cloud Solution ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาธุรกิจบนเครือข่ายบล็อกเชน และสร้าง Decentralized Applications (dApps) ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ที่ผ่านมา MFEC ได้ร่วมพัฒนาระบบให้แก่กลุ่มลูกค้าการเงินการธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นระบบ Procure-to-Pay บน Corda Network และระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ (Cross-Border Payment) บน Ripple Network โดยในปัจจุบัน MFEC เห็นว่ามีคนให้ความสนใจในการสร้าง dApps และพัฒนาธุรกิจบนบล็อคเชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก MFEC จึงพร้อมช่วยลูกค้า บริษัทสตาร์ทอัพ และนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ยังต้องการกำลังเสริมทั้งทางด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของบริษัทในเครืออย่างบริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด (Venture Lab) เพื่อร่วมสร้างและต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้จริง         

ด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี MFEC เชื่อว่าการร่วมมือกับ Bitkubในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

หากธุรกิจหรือบริษัทสตาร์ทอัพใดสนใจร่วมพัฒนาและต่อยอดธุรกิจบนเครือข่ายบล็อกเชน สามารถติดต่อได้ที่ www.venturelab.tech และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ project blockchain ได้ทาง www.mfec.co.th/th/blockchain


About Maylada

Check Also

Salesforce Webinar: เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน ธุรกิจต้องรับมือยังไงในยุค Next Normal

M Intelligence ร่วมกับ Salesforce ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ Digital Leaders และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Salesforce Webinar เรื่อง "เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน ธุรกิจต้องรับมือยังไงในยุค Next Normal" ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 เวลา 14:00 น.​ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

[Guest Post] เจาะลึก 6 จุดเด่นของ VMware Cloud Foundation (VCF) ที่ทรานส์ฟอร์มธุรกิจคุณได้

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของไอทีรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างมากในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เช่น การนำ Software Defined Data Center (SDDC) มาใช้ทำให้สามารถส่งมอบโซลูชันที่ทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถลดหรือขยายทรัพยากรได้ตามความต้องการ