[Guest Post] ‘ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จับมือ ‘ไอบีเอ็ม’ เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางตลาดโลกให้เกษตรกรไร่กาแฟและโกโก้ในฮอนดูรัส

เกษตรกรไร่กาแฟและโกโก้รายย่อย รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ในฮอนดูรัส เดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านการเพาะปลูก ด้วยการใช้ IBM Food Trust และ IBM Watson Decision Platform for Agriculture ผ่านการทำงานร่วมกับไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและไอบีเอ็ม (NYSE: IBM)

 

ปัจจุบัน ชาวไร่กาแฟรายย่อยขาดทุนเฉลี่ย 46–59% โดยที่ชาวไร่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายกาแฟหนึ่งถ้วยในร้านกาแฟน้อยกว่า 1% การนำ Food Trust ที่พัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนของไอบีเอ็มมาใช้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสตลอดซัพพลายเชน จะทำให้ผู้ที่ซื้อกาแฟจากสหกรณ์ COPRANIL ในฮอนดูรัสและ Chocolate Halba ที่ซื้อโกโก้มาจากโครงการ Chocolate4All ของไฮเฟอร์ ฮอนดูรัส สามารถเห็นภาพวงจรผลิตภัณฑ์ตลอดซัพพลายเชน และช่วยให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นได้

Food Trust ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามตรวจสอบเมล็ดกาแฟและโกโก้ได้จากไร่ถึงแหล่งจำหน่าย อันเป็นการช่วยเพิ่มความโปร่งใสตลอดซัพพลายเชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด ปัจจุบันเกษตรกรกาแฟในสหกรณ์ COPRANIL และเกษตรกรโกโก้จากโครงการ Chocolate4All กำลังใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยบันทึกแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดให้กับเกษตรกร

ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและไอบีเอ็ม ร่วมด้วย CATIE ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เน้นความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม ก็กำลังร่วมมือกับชาวนาในการติดตั้ง Watson Decision Platform for Agriculture ซึ่งรวมเทคโนโลยีเอไอที่สามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า เข้ากับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ สภาพอากาศ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมและไอโอทีระดับพื้นที่ ผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายและปรับเฉพาะสำหรับพื้นที่ของชาวไร่แต่ละคน โดยระบบสามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศและข้อมูลอื่นๆ อาทิ รูปแบบการเพาะปลูกที่จะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด และกำหนดการการเก็บเกี่ยวที่เชื่อมโยงกับข้อมูลราคาตลาด มุมมองเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ชาวไร่และธุรกิจด้านการเกษตรสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าผลผลิต โดยคาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกาแฟและโกโก้

“เราทำงานร่วมกับชาวไร่มา 18 เดือนเพื่อศึกษาถึงแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับแวลูเชนให้เป็นดิจิทัล และการเปิดตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นได้” เฮซุส ปิซาร์โร รองประธานด้านนวัตกรรมการเงินของไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว​ “COPRANIL เป็นกลุ่มสหกรณ์รายแรกของโลกที่ใช้ระบบดังกล่าว และกำลังปูทางในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้าช่วยพัฒนาและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจด้านการเกษตรต่อไป”

ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ COPRANIL สามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้กว่าเจ็ดแสนกิโลกรัม การเพิ่มคุณภาพและความสามารถในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ชาวไร่ได้รับราคาเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงที่เป็นธรรมขึ้น และจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มชุมชนไร่กาแฟด้วย

“เวลาที่คนดื่มกาแฟของเราและรู้ว่ากาแฟเหล่านี้มาจากที่ไหน คนที่ได้รับประโยชน์คือชาวไร่ที่อยู่ในสหกรณ์ของเรา” ฮอร์เก โลเปซ รองประธานสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟ COPRANIL กล่าว “Food Trust ช่วยให้เครือข่ายชาวไร่ของเราสามารถกำหนดราคากาแฟในระดับพรีเมียมมากขึ้น นำสู่การเพิ่มคุณภาพการทำกินของชาวไร่”

Food Trust จะช่วยชาวไร่รวมถึงผู้แปรรูปกาแฟและโกโก้ให้สามารถตรวจสอบใบรับรอง พัฒนากระบวนการดูแลผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มคุณภาพเมล็ดกาแฟ

“สิ่งที่เราทำร่วมกับไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและ COPRANIL เป็นบททดสอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเอไอและบล็อกเชนสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสนับสนุนความยั่งยืนผ่านการช่วยผู้ผลิตรายย่อยได้อย่างไร” ดร.คารีม ยูซุฟ กรรมการผู้จัดการ IBM AI Applications and Blockchain กล่าว “การนำ predictive AI มาช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต และการใช้บล็อกเชนระบุแหล่งกำเนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและมุมมองเชิงลึกใหม่ๆ ซึ่งจะนำสู่การกำหนดราคาที่สูงขึ้นในตลาด”

ในขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดเมล็ดกาแฟ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งซัพพลายเชนจะได้รับอนุญาตให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดข้อมูลสู่แพลตฟอร์ม Food Trust และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าถึงเอกสารต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านจริยธรรมและความเท่าเทียมตลอดซัพพลายเชน กระบวนการจะเริ่มจากการที่ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอัพโหลดข้อมูลการจัดส่งต้นกล้าสู่ชาวไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวไร่จะติดแท็กและส่งเมล็ดกาแฟไปยัง COPRANIL ผู้แปรรูป โดยที่ COPRANIL จะมีการอัพโหลดข้อมูลเพิ่มเติมสู่บล็อกเชน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ รวมถึงกรรมวิธีและระดับความสะอาดของเมล็ด ความแห้ง และการคั่ว รวมถึงระบุว่าคุณลักษณะต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ด้านแฟร์เทรด ออร์แกนิค และเกณฑ์อื่นๆ หรือไม่ จากนั้นจะเปิดให้หน่วยงานที่มาซื้อถึงข้อมูล เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟและการกำหนดราคา 

ทั้งนี้ สหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนที่จะขยายกรอบงานและใช้ Food Trust ในการแทร็คเอกสารการค้าที่เทรดเดอร์และผู้ส่งออกใช้ ซึ่งรวมถึงใบตราส่งสินค้าทางทะเล ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อ และใบรับรอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับไร่ต่างๆ ผ่านการลดงานเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วให้กับการทำธุรกรรม

Food Trust ยังจะตรวจสอบแหล่งกำเนิดของเมล็ดโกโก้ที่ยังอยู่ในเปลือก ก่อนที่จะให้ปุ๋ย ผ่านการขายเมล็ดแห้งล็อตใหญ่ๆ ให้แก่ Chocolate Halba โดย Food Trust จะเข้ามาแทนที่ไฟล์เอกสารที่ปัจจุบันเก็บเป็นเอกสารเอ็กซ์เซล ซึ่งเป็นข้อกำหนดจากบริษัทสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเมล็ดโกโก้เกรด A การใช้ Food Trust จะทำให้ชาวไร่สามารถลงทะเบียนการติดตามโกโก้ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะรวมข้อมูลนี้สู่ตลาด อันเป็นการช่วยให้ผู้ซื้อโกโก้ทั่วโลกรับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย

“เทคโนโลยี Food Trust และ Watson Decision for Agriculture ช่วยให้ทีมที่ลงพื้นที่สามารถให้คำแนะนำแก่ชาวไร่ว่าต้นโกโก้ชนิดไหนเหมาะกับคุณภาพดินแบบไหน รวมถึงประโยชน์ของการให้ปุ๋ยและทำให้เมล็ดแห้งแทนที่จะขายทั้งเปลือกหรือล้างเมล็ด ซึ่งเป็นแนวทางการขายเมล็ดโกโก้แบบดั้งเดิม” ปิซาร์โร กล่าว “การเข้าถึงข้อมูลจะช่วยให้ชาวไร่สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลมากยิ่งขึ้น”

เมื่อไม่นานมานี้ ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและ CATIE ได้จัดเวิร์คช็อปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากไอบีเอ็มและอุตสาหกรรมโกโก้ เพื่อสำรวจแนวทางการผนวกข้อมูล macro-climate เข้ากับองค์ความรู้ด้านกลไกชีวภาพของโกโก้ เพื่อพัฒนาโมเดลการทำนายล่วงหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญมองถึงการใช้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิงของ Watson ในการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยคาดการณ์ผลผลิตและการเติบโตของโกโก้ได้

 


เกี่ยวกับไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตลอด 76 ปีที่ผ่านมา ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ทำงานร่วมกับประชากรกว่า 36 ล้านรายเพื่อต่อกรกับปัญหาความอดอยากและยากจนในแนวทางที่ยั่งยืน ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลทำงานร่วมกับชุมชนชนบทใน 21 ประเทศในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา เพื่อสนับสนุนชาวไร่และผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และการสร้างการทำกินที่ก่อให้เกิดรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.heifer.org


เกี่ยวกับไอบีเอ็ม 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่IBM.com/food

 


About Maylada

Check Also

เจาะไฮไลต์งาน Google I/O 2022

ที่งาน Google I/O 2022 มีการประกาศฟีเจอร์ใหม่ๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Google มากมายทั้ง Android, Application, Cloud และอื่นๆ นับร้อยรายการ ซึ่งเราขอตัดเอาไฮไลต์สำคัญมาให้ได้ติดตามกันครับ

Intel เปิดตัวชิป AI ใหม่ ภายใต้ชื่อ Guadi2

Gaudi2 คือชื่อเรียกของชิป AI ตัวใหม่จากค่าย Intel ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีม Habana Labs บริษัทสตาร์ทอัพด้านชิป AI ในประเทศอิสราเอล ซึ่ง Intel ทำการซื้อกิจการมาในช่วงปลายปี 2019 …