[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตซื้อกิจการ “Panopta” ผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่าย

แพลตฟอร์ม SaaS-based hybrid infrastructure monitoring and diagnostics ของ Panopta จะช่วยทำให้โครงสร้างระบบเครือข่ายของลูกค้าสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ 

 

คุณเคน ซี ผู้ก่อตั้งประธานคณะกรรมการและซีอีโอกล่าวว่า “ปัจจุบัน องค์กรทั่วโลกมีสภาพแวดล้อมไอทีเป็นแบบกระจายตัวและเชื่อมโยงกันหลากหลายรูปแบบ (Hyper-connected) มากขึ้น ในขณะที่องค์กรเองมีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น จึงต้องการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง  ทั้งนี้ กลยุทธวิธีรวมความปลอดภัยเข้ากับเครือข่ายโดยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบเครือข่ายและความปลอดภัยให้ทำงานร่วมกัน(Security-driven network) ของฟอร์ติเน็ต จะทำให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายในปัจจุบัน ซึ่งการที่ฟอร์ติเน็ตเข้าซื้อ Panopta จะช่วยเติมเต็มความสามารถในการตรวจสอบและบริหารจัดการด้านเครือข่ายและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์ม Panopta เป็นแพลตฟอร์มประเภทบริการ SaaS ที่มอบศักยภาพการมองเห็นเครือข่ายได้สมบูรณ์ขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด ที่ส่วน Edge จากการเชื่อมต่อจากระบบส่วนต่างๆและเครือข่ายคลาวด์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ Panopta (พาน้อปต้า) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS ที่เน้นการมองเห็นทั่วทั้งเครือข่ายได้เต็มรูปแบบและสามารถบริหารจัดการการทำงานของเครือข่าย (Network health) ขององค์กรได้อย่างอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์สถานะของเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย คอนเทนเนอร์ แอปพลิเคชัน ดาต้าเบส ระบบเวอร์ชวลแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

ปัจจุบันลูกค้ากำลังเริ่มใช้นวัตกรรมดิจิทัลของตนเองในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น โดยใช้ระดับความพึงพอใจในประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นดัชนีกำหนดความสำเร็จของแอปพลิเคชันเหล่านั้น ส่งให้งานด้านการตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา 100% เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งโซลูชันบนคลาวด์ของ Panopta สามารถทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของบริการ อุปกรณ์เครือข่าย และแอปพลิเคชันทั้งหมดในโครงสร้างการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ ระบบคลาวด์ ภายในองค์กรหรือการเชื่อมโยงแบบไฮบริด  

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์จากเข้าซื้อกิจการและการรวมแพลตฟอร์มที่เด่นชัด ดังต่อไปนี้

  • เมื่อรวมรวมแพลตฟอร์มการตรวจสอบและวินิจฉัยเครือข่ายที่ปรับขนาดได้ของ Panopta เข้ากับซีเคียวริตี้ของฟอร์ติเน็ต (Security Fabric) จะยิ่งส่งให้ฟอร์ติเน็ตสามารถนำเสนอโซลูชันการจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยที่ครอบคลุมที่สุดให้กับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบไฮบริดป้อนตลาดผู้ให้บริการและองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส
  • โซลูชันแบบรวมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การตรวจสอบ และวินิจฉัยภายในโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบเรียลไทม์ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยยกระดับประสิทธิภาพบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของฟอร์ติเน็ตและระบบคลาวด์ อันรวมถึง แพลทฟอร์มแซสซี (Secure Access Service Edge: SASE) อีเมล การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย และไฟร์วอลล์สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
  • การผสานรวมโซลูชันของ Panopta เข้าไปกับอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เน็กซ์เจนเนอเรชั่น FortiGate และโซลูชันซีเคียวเอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของเอสดีแวน
  • นอกจากนี้ การรวมการจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติของ Panopta เข้ากับแพลตฟอร์มด้านบริหารจัดการศูนย์ (Security Orchestration, Automation and Response: SOAR) ของฟอร์ติเน็ต จะยิ่งช่วยมอบมุมมองแพลตฟอร์มแบบบูรณาการให้กับทีมไอทีในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสุขภาพเครือข่ายในเชิงรุกได้เป็นแบบเรียลไทม์
  • ในสภาพแวดล้อมการทำงานจากระยะไกลที่นิยมใช้มากในปัจจุบันนี้ ปัจจัยด้านความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพของแอปพลิเคชันและส่วนประกอบทั้งหมดจะส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งโซลูชันของ Panopta จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ทั้งในเมตริกความสมบูรณ์ของเครือข่ายพร้อมไปกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อระบุหาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันนั้นจะตั้งอยู่บนดาต้าเซ็นเตอร์หรือบนคลาวด์ก็ตาม จึงเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว (หรือที่เรียกกันว่า Digital Experience Monitoring หรือ DEM)

แพลตฟอร์มของ Panopta ได้รับการพัฒนาเพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มศักยภาพของ MSSP และพันธมิตรประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Partner) เพื่อให้สามารถรวมโซลูชันประเภทที่ผู้เช่าหลายรายเข้ากับข้อเสนอบริการของตนเองได้อย่างง่ายดาย และยังเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-based access control) ของโซลูชันจาก Panopta จะช่วยกำหนดชั้นการจัดการข้อมูล (Governance layer) ที่ละเอียดระหว่างลูกค้าและภายในทีม Network Operations Center (NOC) และ Security Operations Center (SOC) ได้เป็นอย่างดี

การเข้าซื้อกิจการ Panopta ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพใหม่ในการตรวจสอบเครือข่าย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ จึงส่งให้ฟอร์ติเน็ตสามารถจัดหาแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัยที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม คุณสมบัติด้านเทคนิคที่เพิ่มขึ้นรวมถึง:

  • การตรวจสอบแบบครบวงจรและการจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติ: ช่วยให้ทีม NOC ลดเวลาในการตอบสนองและการแก้ปัญหาภัยคุกคาม และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงกว่าที่ประกันไว้ใน SLA
  • ระบบมีจุดให้บริการมากกว่า 50 จุดทั่วโลก ซึ่งมีสามารถจำลองประสิทธิภาพของการใช้งานแอปพลิเคชันและเวลาหน่วง (Latency) ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของแอพพลิเคชันและประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง (หรือที่เรียกกันว่า Synthetic transaction monitoring)
  • การตรวจสอบแอปพลิเคชันยุคใหม่บนคลาวด์สำหรับเวิร์กโหลด Kubernetes และ PaaS ใน AWS และ Azure
  • มีเวิร์กโฟลว์ที่ใช้การแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดค่าเองได้อย่างสมบูรณ์ สามารถผสานรวมกับระบบการทำงานด้านเครือข่ายหรือบริหารจัดการอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
  • แสดงถึงความมุ่งมั่นอันอย่างต่อเนื่องของฟอร์ติเน็ตในการสรรหาบริการที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรผู้ทรงคุณค่า

ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผยถึงเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงในครั้งนี้

 

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาล ขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต  ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชัน มัลติ-คลาวด์ หรือ อุปกรณ์ปลายทาง เช่น โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด  และมีลูกค้ามากกว่า 465,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน ทั้งนี้ ศูนย์อบรม Fortinet Network Security Expert (NSE) Training Institute เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึงในอุตสาหกรรม   รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com   และ The Fortinet Blog  หรือ FortiGuard Labs   


About Maylada

Check Also

ร่วมเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน CII ทั้ง 8 กลุ่ม ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity ของหน่วยงาน/องค์กรโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII ในงาน …

BE8 ผนึก BBIK รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจับตลาด Net Zero [Guest Post]

2 ยักษ์ใหญ่ผู้นำ Digital Transformation “เบริล 8 พลัส-บลูบิค” ผนึกกำลังรุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech ลุยจับตลาด Net Zero ทั้งในและต่างประเทศ …