Google แนะแนวทางอาจารย์ทั่วโลก สอน Computational Thinking ให้แก่นักเรียนประถมและมัธยม

ทาง Google นั้นมีความเชื่อว่าทุกๆ วันนี้ด้วยการเติบโตของการประมวลผล, อัลกอริธึม และการจัดการข้อมูลนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของแทบทุกศาสตร์ในโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้นการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking ได้นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกๆ คนนั้นเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ Computer Science ได้เป็นอย่างดี ทาง Google จึงได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเหล่าคณาจารย์ระดับประถามและมัธยมให้เตรียมปรับตัวและถ่ายทอดความรู้ด้าน Computational Thinking เอาไว้ ให้นำไปปรับใช้ได้ทันทีทั่วโลก ดังนี้

google_computational_thinking

 

ก็หวังว่าจะมีโรงเรียนในไทยนำเนื้อหาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้สอนเด็กๆ กันบ้างนะครับ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถแข่งขันกันได้ในอนาคต และตามโลกเทคโนโลยีได้ทันครับ

ที่มา: https://research.googleblog.com/2016/08/computational-thinking-for-all-students.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์