Tag Archives: computational thinking

Google เปิดตัวโครงการ Libraries Ready to Code เปลี่ยนห้องสมุดให้กลายเป็นที่เรียน Computer Science

Google ได้จับมือกับ American Library Association (ALA) พัฒนาโครงการ Libraries Ready to Code เพื่อเปลี่ยนให้ห้องสมุดทั่วสหรัฐอเมริกากลายเป็นสถานที่ที่เยาวชนจะมาเรียนรู้ศาสตร์ทางด้าน Computer Science และหัดเขียนโปรแกรมกันได้ฟรีๆ พร้อมมี Wi-Fi Hotspot ให้ใช้งาน

Read More »

Google แนะแนวทางอาจารย์ทั่วโลก สอน Computational Thinking ให้แก่นักเรียนประถมและมัธยม

ทาง Google นั้นมีความเชื่อว่าทุกๆ วันนี้ด้วยการเติบโตของการประมวลผล, อัลกอริธึม และการจัดการข้อมูลนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของแทบทุกศาสตร์ในโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้นการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking ได้นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกๆ คนนั้นเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ Computer Science ได้เป็นอย่างดี ทาง Google จึงได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเหล่าคณาจารย์ระดับประถามและมัธยมให้เตรียมปรับตัวและถ่ายทอดความรู้ด้าน Computational Thinking เอาไว้ ให้นำไปปรับใช้ได้ทันทีทั่วโลก ดังนี้

Read More »