ADPT

Google ประกาศ Open Source ให้กับ Google Earth Enterprise แล้ว

Google ประกาศ Open Source ให้กับ Google Earth Enterprise (GEE) แล้ว ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งาน Google Earth แบบ On-Premise ต่อได้หลังจากหยุดพัฒนา

Google Earth Enterprise (GEE) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2006 เพื่อตอบโจทย์องค์กรให้สามารถใช้งาน Google Earth และ Google Maps ในองค์กรของตนเองได้แบบ On-Premise โดยเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา Google ได้ประกาศหยุดพัฒนาและยกเลิกการขาย GEE ลง โดยเพิ่มระยะเวลา Maintenance ต่ออีกสองปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 22 มีนาคม 2017 แต่เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายได้ทำการใช้งาน GEE เป็นแอพพลิเคชันหลักขององค์กรไปแล้ว ซึ่งอาจไม่สามารถหาเทคโนโลยีอื่นมาทดแทนได้ ทำให้ Google ตัดสินใจที่จะ Open Source ให้กับ GEE เพื่อสร้าง Community ของนักพัฒนาขึ้นมาช่วยดูแล

Google ได้ Open Source ภายใต้ Apache2 License ให้กับ GEE Fusion, GEE Server และ GEE Portable Server ซึ่งมีโค้ดรวมกันทั้งสิ้น 470,000 บรรทัด อย่างไรก็ตาม Google Earth Enterprise Client, Google Maps JavaScript API V3 และ Google Earth API ไม่ได้ถูก Open Source แต่จะเปิดให้ใช้งานและมีการอัพเดตตามปกติ ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่กำลังนำโค้ดทั้งหมดขึ้น GitHub คาดว่าจะเปิดให้เข้าถึงได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

ที่มา : https://maps-apis.googleblog.com/2017/01/open-sourcing-google-earth-enterprise.html


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน