Google เปิดตัว Flutter 2 รองรับการพัฒนาแอปบนทั้ง Web และ Desktop

Google ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Flutter 2 โครงการ Open Source Framework สำหรับช่วยพัฒนา Application ที่สามารถทำงานได้บนหลาย Platform โดยเสริมความสามารถในการรองรับการพัฒนาแอปบน Web และ Desktop เข้ามาในเวอร์ชันนี้

Credit: Google

Google ระบุว่าเป้าหมายของ Flutter 2 คือการเปลี่ยนแนวคิดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดี แทนที่จะต้องเสียเวลามาจัดการกับประเด็นเรื่องความแตกต่างของแต่ละ Platform

Flutter 2 นี้รองรับการพัฒนา Web Application ในระดับ Production ได้แล้ว และยังสามารถเชื่อมต่อ API เพื่อทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การใช้ Hardware Acceleration สำหรับการประมวลผลภาพ 2 มิติและ 3 มิติ หรือการกำหนด Layout ของหน้าเว็บได้อย่างยืดหยุ่น โดย Google ระบุว่า Flutter 2 จะรองรับการพัฒนา Web Application หลักๆ 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Progressive Web App ที่ผสมผสานความสามารถของ Desktop App ร่วมกับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน Internet
  • Single Page App ที่ทำการโหลดหน้าเว็บขึ้นมาเพียงครั้งเดียว แล้วทำการรับส่งข้อมูลกับ Web Service อื่นๆ
  • Flutter Mobile App ที่เคยพัฒนาอยู่เดิมและต้องการแปลงให้มาทำงานบนเว็บได้

Google ระบุว่าปัจจุบันนี้บน Google Play มี App ที่พัฒนาด้วย Flutter มากกว่า 150,000 รายการแล้ว และหลังจากนี้การมาของ Flutter 2 ก็จะทำให้ App เหล่านี้สามารถใช้งานเป็น Web App ได้ด้วยโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดแต่อย่างใด ซึ่งความสามารถเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนาของภาษา Dart ที่เพิ่งเปิดตัวเวอร์ชัน 2.12 ไปนั่นเอง

นอกจากนี้ Google ยังได้เปิดตัว Google Mobile Ads for Flutter ซึ่งเป็น SDK ใหม่ที่ใช้ทำงานร่วมกับ Google AdMob และ Google AdManager สำหรับใช้ในการนำเสนอโฆษณารูปแบบต่างๆ ภายใน Flutter App และยังมีการเปิดตัว Flutter Fix ความสามารถใหม่ที่จะช่วยให้แปลงโค้ดเดิมให้ไปใช้ Flutter API รุ่นใหม่ให้ได้ด้วย

ที่มา: https://siliconangle.com/2021/03/03/google-announces-flutter-2-support-web-desktop-apps/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคาม

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคามในปีที่แล้ว พบการโจมตีระบบ Cloud มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 75%

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่า Llama-2