CDIC 2023

Google Cloud อัปเดตฟีเจอร์ Differential Privacy บน BigQuery

Google Cloud อัปเดตฟีเจอร์ Differential Privacy บน BigQuery ระบบ Data Warehouse

Google Cloud ได้ออกอัปเดตฟีเจอร์ BigQuery Differential Privacy ให้ใช้งานแบบ Public Preview แล้ว ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Scientist สามารถสร้างข้อมูลนิรนาม หรือ Data Anonymization ก่อนที่จะนำไปใช้งานได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ตอบโจทย์การใช้งานตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GDPR, HIPAA, FERPA และ CCPA สำหรับ BigQuery Differential Privacy นั้นใช้ระบบเดียวกับ Open Source Differential Privacy Library ที่ Ads Data Hub ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับ Tumult Labs ผู้ให้บริการระบบ Differential privacy เพื่อให้บริการด้าน Professional Service กับลูกค้าองค์กรอีกด้วย สำหรับจุดเด่นของ BigQuery Differential Privacy มีดังนี้

  • รองรับการทำ Anonymize Data ช่วยเพิ่มความปลอดภัยข้อมูล
  • ทำ Anonymize Data ได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูล รองรับ AWS และ Azure ผ่านทาง BigQuery Omni
  • รองรับการส่งง Anonymize Result ผ่านทาง Dataform pipeline เพื่อนำไปใช้งานบนแอพพลิเคชันอื่น
  • รองรับฟีเจอร์ Differential Privacy จากภายนอกผ่านทาง External Framework เช่น PipelineDP.io และ Tumult Analytics
  • รองรับ Authorized views และ authorized routine กับ Differential privacy
  • รองรับการแชร์ Anonymized data ผ่านทาง BigQuery Data Clean Rooms

ผู้ที่สนใจสามารถใช้งาน Differential privacy ได้แล้วผ่านทาง GoogleSQL for BigQuery โดยรองรับการใช้งานในทุก Edition

ที่มา: https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-bigquery-differential-privacy-with-tumult-labs/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน