Black Hat Asia 2023

Google เปิดตัว Anthos โซลูชัน Hybrid Cloud และ Multi-Cloud สำหรับองค์กร

ในงาน Google Cloud Next ’19 ทาง Google ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Anthos ซึ่งเป็นโซลูชันล่าสุดสำหรับตอบโจทย์ด้าน Hybrid Cloud และ Multi-Cloud สำหรับองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง Container เป็นศูนย์กลางของระบบ

Credit: Google

Anthos นี้เดิมทีคือ Google Cloud Services Platform โดยภายในโซลูชันจะมีส่วนประกอบดังนี้

  • Google Kubernetes Engine ระบบ Kubernetes บน Cloud ที่มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร
  • GKE On-Prem โซลูชันสำหรับใช้งาน Google Kubernetes Engine ได้บน Hardware ที่ติดตั้งใช้งานภายในองค์กรเอง
  • Istio on GKE โซลูชัน Service Mesh ที่ผสานทั้งการจัดการ Application, Security และการควบคุมการทำงานของระบบโดยรวมบน GKE
  • Anthos Config Management ระบบบริหารจัดการ Policy และ Security สำหรับ Kubernetes บน Hybrid Cloud และ Multi-Cloud
  • Stackdriver บริการสำหรับติดตามการทำงานของ Service, Container, Application และ Infrastructure ทั้งหมด
  • Kubernetes Applications on GCP Marketplace ระบบ Application สำเร็จรูปที่พร้อมให้ซื้อไปใช้งานได้ทันทีบน GCP Marketplace

Anthos นี้สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งการสร้างระบบ Serverless, การทำ API Management, การทำ Continuous Integration และการทำ Continuous Delivery ได้สำหรับธุรกิจองค์กร

การคิดราคานั้นจะเป็นแบบ Subscription ที่นับตามจำนวน vCPU เป็นหลัก โดยสามารถเริ่มต้นได้ที่ 100 vCPU ในราคา 10,000 เหรียญหรือราวๆ 320,000 บาทต่อปี และเพิ่มได้ทีละ 100 vCPU

นอกจากนี้ Google ยังได้ประกาศเปิดตัว Anthos Migrate ในระดับ Beta ซึ่งเป็นบริการสำหรับการแปลง VM แบบ On-Premises หรือบน Cloud ให้เป็น Container และสามารถเข้ามาทำงานอยู่บน GKE ได้อย่างง่ายดาย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anthos ได้ที่ https://cloud.google.com/anthos/

ที่มา: https://cloud.google.com/blog/topics/hybrid-cloud/new-platform-for-managing-applications-in-todays-multi-cloud-world


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …