Black Hat Asia 2023

Gartner คาด Smart City จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things ถึง 1,600 ล้านชิ้นในปี 2016

Gartner คาดว่าจำนวนอุปกรณ์ Internet of Things ที่ใช้ใน Smart City นั้นจะเติบโตขึ้นถึง 39% จากปี 2015 และมีปริมาณการใช้งานรวมที่ 1,600 ล้านชิ้นในปี 2016 และเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึง 3,300 ล้านชิ้นในปี 2018 ทั้งนี้โครงการ Smart Commercial Building จะมีการใช้งานอุปกรณ์ IoT เป็นอันดับหนึ่งในปี 2017 และปี 2018 นั้นจะเป็นปีของ Smart Home ที่ใช้อุปกรณ์ IoT เกินกว่า 1,000 ล้านชิ้น

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

Smart Commercial Buidling หรืออาคารพาณิชย์ที่มีการติดตั้ง Sensor นั้นจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารลงไปได้ถึง 30% สำหรับสถานที่ที่มีขนาดกว้าง ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน หรือแม้แต่ท่าเรือก็ตาม

ทางด้าน Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะนั้น จะแบ่งอุปกรณ์ IoT ออกเป็นสามกลุ่มได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ, อุปกรณ์สำหรับความบันเทิง และเซ็นเซอร์สำหรับติดตั้งภายในบ้าน

สำหรับการใช้งานจริงในปัจจุบันก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจดังนี้

  • ในงานประชุม COP21 ที่กรุงปารีสเกี่ยวกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก ก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเก็บข้อมูลมลภาวะต่างๆ ได้ผ่าน Internet of Things
  • ที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการนำ Internet of Things มาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบรถบัส ที่จะช่วยเตือนให้คนขับสามารถรู้ว่าคนที่จะขึ้นรถเป็นใครบ้าง และถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ ผู้ขับรถบัสก็อาจจอดรอนานขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
  • ที่เมืองมะละกาหรือแมดริด ก็มีการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับมลภาวะบนรถมอเตอร์ไซค์และรถส่งจดหมาย เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงตัวเลขทางด้านมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแหล่งชุมชนเพื่อทำการปรับปรุง และให้บริษัทต่างๆ มองหาโอกาสในการสร้างคุณค่าสู่สังคมได้

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3175418


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ