Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Gartner เผย Magic Quadrant สำหรับ General-Purpose Disk Arrays ประจำปี 2014

gartner_logo

Gartner ผู้นำทางด้านการ Research และให้คำปรึกษาทางด้าน IT ได้เปิดเผย Magic Quadrant สำหรับ General-Purpose Disk Arrays ประจำปี 2014 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผลิตทั้งสิ้น 19 รายที่ปรากฎอยู่ภายใน Magic Quadrant นี้ และมีผู้ผลิตมากถึง 6 รายที่อยู่ในกลุ่มของ Leader ด้วยกัน

สำหรับการนิยามถึง General-Purpose Disk Arrays ในปี 2014 นี้ ทาง Gartner ได้นิยามไว้ว่าจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของระบบ Shared Storage โดยรองรับการใช้งานสำหรับจัดเก็บข้อมูลของ Virtual Machines, Physical Servers, Hosted Virtual Desktop (HVD) Infrastructures รวมถึง Databases และ Files ได้ ซึ่งใน Magic Quadrant นี้จะรวมทั้ง Midrange Storage, High-end Storage, NAS และ Hybrid Storage ทั้งหมด ในขณะที่ Solid State Arrays จะไม่ถูกนับรวมในนี้ เนื่องจาก Gartner มี Magic Quadrant แยกเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Solid State Arrays โดยเฉพาะ ซึ่งผลลัพธ์เป็นดังต่อไปนี้

gartner_magic_quadrant_for_general_purpose_disk_arrays_2014

โดยสรุปแล้ว ตลาดของ General Purpose Disk Arrays ในปีนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหวือหวาเป็นพิเศษ นอกจากการมาของเทคโนโลยี SSD ที่มาผสมรวมในระบบ Storage ทั้งหมดในรูปแบบของการทำ Caching หรือ Tiering ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันความต้องการของระบบที่เน้นทางด้านประสิทธิภาพ ก็มี Solid State Arrays หรือ All Flash Arrays มาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยทั้งในแง่ความเร็วในการใช้งาน และการลงทุนในระยะยาว

สำหรับรายงานฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-253ES3K&ct=141121&st=sb เลยนะครับAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้