[PR] ฟูจิตสึเปิดตัว Cloud Services Management บริหารการจัดการสำหรับ Multi-Cloud environment ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานด้านไอที อย่างมีธรรมภิบาลให้ทั้งบริษัท

กรุงเทพฯ, 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – ฟูจิตสึพร้อมเปิดให้บริการด้านการบริหารจัดการแบบ Multi-Cloud แล้วภายใต้ชื่อ FUJITSU Cloud Services Management และ FUJITSU Software Cloud Services Management ทั้งการให้บริการและซอฟต์แวร์ รวมเรียกว่า Cloud Services Management ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการ Multi-Could environment แตกต่างทั้งผู้ใช้ ประเภทของงาน รวมถึงพื้นที่การใช้งานทั้งในบริษัทและนอกองค์กรให้สามารถจัดการได้ภายใต้ภาพรวมเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียว โดย Cloud Services Management จะเริ่มให้บริการที่ญี่ปุ่นแล้ว

Credit: ShutterStock.com

สำหรับสภาพแวดล้อมแบบ Multi-Could คือการผสมผสานการใช้งานทั้งคลาวด์แบบสาธารณะและคลาวด์แบบส่วนบุคคล ดังนั้น Cloud Services Management จึงจัดเตรียมฟังก์ชันและพอร์ทัลสำหรับการบริหารจัดการสถานะการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งาน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ให้รวมศูนย์ในจุดเดียวเป็นภาพรวม จึงช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการให้บริการด้านไอทีได้อย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานด้านไอทีอย่างสมดุล

การให้บริการนี้จะเริ่มในไตรมาสที่สามในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 และทั้งการให้บริการและซอฟต์แวร์จะเริ่มขยายการให้บริการไปทั่วโลก เริ่มต้นที่ยุโรปเป็นอันดับแรก

ด้วย Cloud Services Management หนึ่งในแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิตอลที่ริเริ่มมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 ตามวิสัยทัศน์สำคัญของฟูจิตสึที่จะช่วยสร้างความเข้มแข้งให้กับความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรหลายบริษัทให้ความสนใจในคลาวด์เพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงเฉพาะกับแผนกไอที แต่เป็นแผนกทั่วไป เช่น แผนกขาย แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างจัดจ้างทำสัญญาโดยตรงในการใช้คลาวด์ เพราะพวกเขาต้องการความรวดเร็วในการเริ่มต้นโครงการหรือตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการภาพรวมขององค์กรหรือบริษัทต่อสถานการณ์เช่นนี้ และส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานด้านไอทีที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ควร

นอกจากนี้ ข้อกำหนดเฉพาะทาง กระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการสัญญาจ้างที่แตกต่างกันของแต่ละสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่เรียกใช้ อาจสร้างปัญหาต้องเพิ่มบุคลากรในการดำเนินงานที่จำเป็น จึงยิ่งส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฟูจิตสึจึงได้เปิดให้บริการ Cloud Services Management ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการให้บริการและด้านซอฟต์แวร์ โดย Cloud Services Management มีฟังก์ชันที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่หลากหลายได้จากศูนย์กลางภายในองค์กร จึงช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การลงทุนด้านไอทีเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านไอทีอย่างมีธรรมภิบาลให้ทั้งบริษัท

ภาพรวมของ Cloud Services Management

ฝ่ายไอทีสามารถนำบริการคลาวด์มาผสมผสานได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นบริการจากฟูจิตสึหรือจากผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยการตั้งค่าระบบและฟังก์ชันมากมายที่ทำงานสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการคลาวด์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคา การลงทะเบียนใช้งานภายใต้เมนูให้บริการผ่านพอร์ทัลของ Cloud Services Management ด้วยการเลือกการให้บริการที่พวกเขาต้องการจากหน้าเมนูบริการบนพอร์ทัล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้บริการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ช่วยตอบโจทย์การให้บริการคลาวด์แต่ละส่วน ฝ่ายไอทีสามารถใช้กลยุทธ์คลาวด์และเห็นภาพค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในการควบคุมคลาวด์ทุกส่วนได้อย่างเหมาะสม จึงตอบโจทย์ด้านการลงทุนไอทีได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUJITSU Cloud Services Management และ FUJITSU Software Cloud Services Management ได้ที่ http://www.fujitsu.com/global/Images/20150827-01al_tcm100-1919812.jpg

fujitsu-launch-cloud-service-management-for-multi-cloud-environment

คุณสมบัติที่สำคัญ

  1. ให้บริการคลาวด์อย่างเหมาะสมด้วยเมนูที่ผู้ใช้กำหนดได้เองผ่านพอร์ทัล

ฝ่ายไอทีสามารถให้ผู้ใช้ในฝ่ายต่าง ๆ สามารถกำหนดค่าระบบของเวอร์ชวลแมนชีนหรือเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ก ตามนโยบายการใช้งานคลาวด์ขององค์กร นโยบายด้านความปลอดภัยและระดับการให้บริการที่สำคัญสำหรับแต่ละระบบ ผ่านเมนูภายในพอร์ทัลให้บริการคลาวด์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการตั้งค่าแยกได้อิสระสำหรับแต่ละแผนกหรือโครงการ จึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการทำงานขององค์กรและตามนโยบายด้านความปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการไอทีอย่างมีธรรมภิบาลได้

ในด้านของผู้ใช้งาน ฝ่ายต่าง ๆ สามารถเลือกบริการที่ตนเองต้องการในการทำงานได้อย่างเมนูการให้บริการ และส่งขออนุมัติตามสายอนุมัติของตนเอง ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งานโดยเลือกเท่าที่จำเป็น ลดระยะเวลาการขอใช้บริการและขจัดความวุ่นวายของสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยากทิ้งไป

  1. ควบคุมทั่วทั้งองค์กรผ่านเครื่องมือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการใช้งาน

ฝ่ายไอทีสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเมนูได้ โดยจ่ายตามหน่วยการใช้งาน หรือตามระยะเวลาใช้งาน กำหนดค่าบริการแรกเข้า ค่าบริการรายเดือน สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายตามรอบได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายไอทียังสามารถออกรายงานที่แสดงปริมาณการใช้งานข้อมูล เทียบอัตราค่าใช้จ่ายในระดับหน่วยงานได้ ซึ่งด้วยรายงานนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานะการใช้งานและให้คำแนะนำการใช้งานคลาวด์ที่เหมาะสมตามการใช้จริง นอกจากนี้ด้วยสัญญาที่หลากหลายตามบริการคลาวด์ที่มีจะถูกรวมไว้ที่ฝ่ายไอทีเพียงฝ่ายเดียว จึงลดปัญหาความสับสนและข้อตกลงของฝ่ายต่าง ๆ ช่วยลดความซับซ้อน ลดกระบวนการด้านงานสัญญา ช่วยให้ขั้นตอนการจัดการสัญญามีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. การสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มการนำคลาวด์ไปใช้งานจนถึงการดำเนินงานจริง

ฟูจิตสึจัดเตรียมการสนับสนุนตั้งแต่การเตรียมการนำไปใช้งานจนถึงการดำเนินงานสำหรับการให้บริการ Cloud Services Management เช่น ให้การสนับสนุนตั้งแต่การเลือกบริการคลาวด์ที่เหมาะสม การสร้างเมนูการให้บริการ การสร้างการตั้งค่า การจัดการกระบวนการดำเนินงานในนามของลูกค้า ซึ่งในดำเนินงานนี้ฟูจิตสึได้เตรียมการสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การนำ Multi-Could ไปใช้งานอย่างรวดเร็วไปจนถึงการปรับแต่งการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

 

เกี่ยวกับ ฟูจิตสึ

fujitsu-logo

ฟูจิตสึ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) จากประเทศญี่ปุ่น ให้บริการไอทีโซลูชั่นที่ครบวงจร นับจากผลิตภัณฑ์ด้านไอที, ไอทีโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงการบริการด้านไอทีต่าง ๆ ด้วยจำนวนพนักงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกว่า 162,000 คน ที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ฟูจิตสึพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และพลังของไอซีที มาร่วมสร้างอนาคตไปกับลูกค้าปัจจุบันฟูจิตสึ รายงานรายรับประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.8 ล้านล้านเยน ( 46,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fujitsu.com

เกี่ยวกับบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้าง ทางด้านไอที การจัดวางระบบ ที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ( ประเทศไทย ) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2533 และประสบความสำเร็จด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจ ด้วยความเชื่อมั่นและสัญญาในความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ( ประเทศไทย ) จำกัด นำเสนอโซลูชั่นได้อย่างครบครันสำหรับธุรกิจองค์กรและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ด้วยความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม พร้อมโซลูชั่นเครือข่ายไอทีคุณภาพสูงเพื่อมอบสิ่งที่มีค่าที่จะช่วยจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนในการทำงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.fujitsu.comAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ปี 2020

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ประจำปี 2020 ผลปรากฏว่ามีผู้ครองตำแหน่ง Leader ด้วยกัน 3 ราย …

แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย: 7 แนวทางการออกแบบระบบ VDI รับแนวโน้ม Hybrid Work สำหรับปี 2021

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถวางแผนรับมือกับการทำงานรูปแบบใหม่ในอนาคตอย่าง Hybrid Work ในปี 2021 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง Dell Technologies, Intel, VMware และ TechTalkThai จึงได้ร่วมกันจัดทำ Whitepaper ในหัวข้อ "7 แนวทางการออกแบบระบบ VDI รับแนวโน้ม Hybrid Work สำหรับปี 2021" เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำการดาวน์โหลดไปศึกษาได้ทันที