[PR] มูลนิธิฟรีแลนด์เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า

มูลนิธิฟรีแลนด์ องค์กรด้านการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า ประกาศเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ The Analytical Center of Excellence (“ACE”) ขึ้นใหม่ โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการปกป้องชีวิตมนุษย์และสัตว์ป่าจากผู้ลักลอบค้าที่ผิดกฎหมาย

การลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่าสร้างรายได้มหาศาล แก่บรรดาองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมสูงถึง 170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบนี้ได้แก่ ประชาชนด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและสัตว์ป่าที่มีมูลค่าสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Credit: ShutterStock.com

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีแลนด์ได้ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กว่า 4,700 คน ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำลายห่วงโซ่อุปทานของการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมาย  ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การยกระดับความสามารถของหน่วยงานของประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และเกิดการจับกุมผู้กระทำผิดได้มากมายในหลายคดี รวมถึงในประเทศไทย เช่น การทำลายวงจรการลักลอบค้าประเวณีข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) การระบุเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการจับกุมและยึดทรัพย์สินกว่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้รับการสนับสนุนซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ i2 จากไอบีเอ็ม ผ่านโครงการอิมแพค แกรนทส์ (Impact Grants) อันเป็นโครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยระบุเครือข่ายอาชญากรรม ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ในกลุ่มหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สำนักข่าวกรอง และในภาคธุรกิจ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ i2 ของไอบีเอ็มจะช่วยให้นักวิเคราะห์ของมูลนิธิฟรีแลนด์ สามารถใช้ความสามารถต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เครือข่าย และ การค้นหาเส้นทาง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ช่วยระบุถึงเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์และสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานในภูมิภาคซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไอบีเอ็มยังให้การสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นให้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของฟรีแลนด์ในประเทศไทย โดยมูลนิธิฟรีแลนด์มีแผนที่จะปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นประเภทต่างๆ พร้อมเปิดตัวโครงการแบ่งปันข้อมูลอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก ไปยังกลุ่มประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลอัจฉริยะที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและขยายวงได้มากขึ้น อันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการลักลอบการค้าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้

“เราเห็นถึงความสำคัญ แต่ไม่ได้พอใจกับการเติบโตเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชญากรด้านการลักลอบค้าผิดกฎหมาย” สตีเวน กัลสเตอร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฟรีแลนด์ กล่าว “การลักลอบค้าผิดกฎหมายสร้างผลกำไรอย่างมหาศาล จนทำให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อปกป้องขบวนการดังกล่าว ดังนั้น ชุมชนต่อต้านการลักลอบค้าผิดกฎหมายจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้เท่าทันและเอาชนะขบวนการเหล่านี้ ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นในปัจจุบัน ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีทักษะที่เหนือกว่า คือโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรา เทคโนโลยีของไอบีเอ็มจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการให้ข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญและการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยชีวิตเหยื่อของการลักลอบค้าได้อย่างดียิ่งขึ้น”

ศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งใหม่จะเอื้อประโยชน์มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่นี้จะให้ข้อมูลแก่โครงการรณรงค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การลดอุปสงค์ ตลอดจนสกัดและขัดขวางการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าผิดกฎหมาย  การวิเคราะห์ข้อมูลยังจะช่วยวางแนวทางในการหาค่าความสัมพันธ์ของแนวโน้มการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมายและจุดสุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องสร้างระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นมากที่สุด  ในเร็วๆ นี้ มูลนิธิฟรีแลนด์จะลงนามในข้อตกลงร่วมกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อแบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการลักลอบค้าผิดกฎหมายที่สร้างขึ้นจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (ACE) เพื่อช่วยปรับปรุงนโยบายและกฎหมายในภูมิภาคนี้  นอกจากนี้มูลนิธิฟรีแลนด์ยังมีแผนที่จะขยายการเข้าถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (ACE) ไปยังทวีปอื่นๆ อีกด้วย

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Stars Microelectronics พลิกกลับมากำไรด้วยกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด กับการใช้ SAP จาก NTT DATA Business Solutions Thailand เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างมั่นคง

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยและทั่วโลกนั้นโดยมากมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่หากทำได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถพลิกสถานะของธุรกิจและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างทันที ซึ่ง Stars Microelectronics นั้นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโรงงานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน

[Press Release] ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะผลิตพลังงานของตนเอง และจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยุคดิจิทัล และนำพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย