2BeShop และ HPE แจกฟรี แนวทางการเลือกใช้ All Flash Storage สำหรับ SAP HANA และ Best Practice การตั้งค่าที่เหมาะสม

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบที่มีการใช้งาน SAP HANA อยู่ และกำลังพิจารณาการเลือกใช้งาน All Flash Storage เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับระบบ SAP ที่มีอยู่เดิม ทาง HPE ได้มีการแนะนำ Whitepaper ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ All Flash Storage สำหรับ SAP HANA โดยเฉพาะ พร้อมแนะนำการตั้งค่าและการออกแบบระบบเบื้องต้นที่เหมาะสมให้นำไปศึกษาเป็นแนวทางกันได้ฟรีๆ ดังนี้ครับ

 

 

เอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า THE BEST ALL-FLASH ARRAY FOR SAP HANA โดยเป็นเอกสารจาก Taneja Group ที่เป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจทางด้าน IT โดยเฉพาะ ได้ออกมาเขียนรายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้งาน All Flash Storage จากค่ายต่างๆ ในการใช้งานร่วมกับ SAP HANA พร้อมการทำ Storage Replication, System Replication และ Backup เพื่อสำรองข้อมูลของระบบ SAP HANA ด้วย โดยครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี All Flash Storage จาก HPE, Dell EMC, NetApp และ Pure Storage เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจความแตกต่างในการเลือกใช้งานแต่ละเทคโนโลยี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ https://go.techtalkthai.com/2018/01/free-all-flash-storage-for-sap-hana-whitepaper-from-2beshop-and-hpe/ เพื่อรับเอกสารได้ฟรีๆ ทันที
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Alibaba Cloud เตรียมเปิดบริการ Cloud สำหรับธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ ช่วยธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกให้ค้าขายได้ง่ายขึ้น

Alibaba ได้ออกมาประกาศเปิดบริการ Cloud สำหรับเหล่าธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ ด้วยการนำบริการ Cloud และ AI ต่างๆ มาจัดเป็นโซลูชันเพื่อนำเสนอให้เหล่าธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกสามารถขยายสาขาได้อย่างง่ายดาย และประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้แบบ Real-time ตลอดเวลา

IMC Institute เปิด 2 หลักสูตร สำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้บริหารไอที CEO, CIO, CFO, CTO และผู้สนใจการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมเลือกเข้าศึกษาดูงานในต่างประเทศในราคาพิเศษ

IMC Institute เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม IT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจ ได้ทำการเปิดหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลักสูตร ที่ IMC Institute เปิดสอน ออกแบบให้กับทั้งผู้บริหาร IT …