CDIC 2023

[Guest Post] บริหารจัดการแผน BCP และ PDPA แบบฉบับองค์รวม ด้วย VMware Digital Workspace

ประเด็นสุดฮอตในขณะนี้ ผ่านตากันรายวัน ตามหน้า web ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และตามสื่อ Social Media ในทุกวันนี้ไม่พ้นเรื่อง ไวรัส (COVID-19) ที่เป็นประเด็นสุดฮอต ทำให้องค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ ห้างร้าน ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หันมาให้ความสนใจ และตระหนัก ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเช่นนี้

และในคราวเดียวกัน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ บริษัทฯ ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เรียกว่าเทียบทุกองค์กร มีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึง เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562” ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ด้วย

ทั้งสองปัจจัยนี้ จึงส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งหาวิธีรับมือทั้งเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ธรรมชาติ และกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามไปพร้อมๆ กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วองค์กรของคุณพร้อมหรือยัง กับสถานการณ์เช่นนี้

ว่าถึงเรื่องแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) อย่างโรคระบาด ไวรัส COVID-19 ที่เราไม่คาดคิด ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งการทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจนั้น จึงเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องหากระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเร่งหาเครื่องมือ (Tool) มาช่วยในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากไม่มีการวางแผน ไม่มี Tool มาช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเช่นนี้ องค์กร จะมีผลกระทบในด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการให้บริการลูกค้า ความปลอดภัยของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรด้วย และการทำงานภายใต้แผนการรับมือนั้น ต้องมั่นใจได้ว่า ข้อมูลในองค์กรที่แต่ละหน่วยงานใช้งานอยู่ นั้น ต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน

Credit: ShutterStock.com

Solution ที่ทาง Fusion Advantec ขอนำเสนอสำหรับการรับมือในการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) เช่นนี้ และช่วยให้หน่วยงานของท่านบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรของท่าน ได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ Solution ของ VMware Modern Digital Workspace Platform ซึ่งทีมงาน Fusion ขอแบ่งเป็น 2 Solution ย่อย ได้แก่ VMware Workspace ONE และ VMware Horizon

VMware Workspace ONE และ VMware Horizon เป็น Tool ลำดับต้น ๆ ที่องค์กรมองหา สำหรับ Tool ที่กล่าวมา มีหลักการทำงานง่าย ๆ คือ Work anywhere และ Work any device ได้ด้วย ตอบโจทย์ยุค Digital transformation

 • จะดีกว่าไหม เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังสามารถทำผ่าน Internet จากที่ไหน ก็ได้ เสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศ ภายใต้ความปลอดภัยของข้อมูล ตามหลักของ พรบ. PDPA ที่ต้องคำนึง และปฏิบัตตาม
 • จะดีกว่าไหม หากเรามีความยืดหยุ่น ในเรื่องอุปกรณ์ที่จะสามารถทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านทาง PC หรือ Notebook อย่างเดียว ทำงานผ่าน Device อะไร ก็ทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็น mobile , tablet ก็ยังสามารถทำงานภายใต้ความปลอดภัยได้
 • จะดีกว่าไหม หากการทำงานของ Tool ที่ใช้ สามารถลดขนาดของ พื้นที่ Datacenter ของคุณลงได้ ประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ ลดการลงทุน ของ Hardware แบบเดิมลงได้ ลดความซ้ำซ้อนการบริหารจัดการงานไอทีลงได้ สามารถควบคุมการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
 • จะดีกว่าไหม หากการติดตั้ง Tool ที่ใช้ สามารถทำงานร่วมกับระบบ Infrastructure เดิมขององค์กรได้

หากความสนใจพื้นฐานข้างต้น เป็นหนึ่งในความต้องการของคุณ fusion ขอแนะนำ VMware Workspace One และ VMware Horizon เป็น Tool ที่ช่วยบริหารจัดการในเรื่อง BCP และ PDPA องค์กรของท่าน ให้ทำงานง่ายขึ้น ภายใต้ความปลอดภัยของข้อมูล

VMware Workspace ONE

เป็น solution ที่มาตอบโจทย์ในเรืองของ Digital Transformation ซึ่งปัจจุบัน มีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้งาน หรือพนักงาน มีการเข้าใช้งานข้อมูล แอฟฟิเคชั่น ทั้งใน และนอกองค์กร และการเข้าใช้ไฟล์งานต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ เข้าผ่าน device แบบเดิมเช่น PC หรือ Notebook แล้ว ปัจจุบันยังสามารถเข้าผ่าน device ได้หลากหลายชนิด ทั้ง Device นั้นเป็นขององค์กรซื้อให้ใช้ (COD) หรือ การนำ Device ของพนักงานเองมาใช้เอง(BYOD) และสามารถเลือกใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น mobile , tablet รวมไปถึง สถานที่ ที่ต้องการทำงาน ไม่เพียงแต่ การทำงานในออฟฟิศเท่านั้น จะเห็นได้ว่า สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ที่ร้านกาแฟ ที่ไหนก็ได้ หรือบางตำแหน่งด้วยพฤติกรรมการทำงาน ที่จำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ ลักษณะการเข้าทำงาน และเข้าใช้ข้อมูลขององค์กรจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ข้อกำหนด ของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ งานไอที และผู้บริหารจัดการต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก

Credit: ShutterStock.com

ประโยชน์ของ Solution VMware Workspace ONE

 1. การ Access เข้าระบบ มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานของ Device ต่าง ๆ เพื่อระบุตัวตนคนที่เข้าใช้งาน ตรงกับ อุปกรณ์ Device นั้น ถึงจะผ่านเข้าไปใช้งานตามข้อกำหนดขององค์กรนั้น ๆ ได้
 2. สามารถทำ User profile ต่าง ๆ ได้ และการตั้ง Policy การใช้งาน Resource ต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น Email , Wifi หรือ VPN สามารถกำหนดว่าใครมีสิทธิเข้าใช้งาน หรือพกข้อมูลไปใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน หรือ กำหนดให้ไม่มีสิทธิการใช้งานได้ และเมื่อ Device นั้นสูญหาย หรือถูกขโมย VMware Workspace ONE สามารถตามไปลบข้อมูลให้ได้ สั่งลบออนไลน์ ได้ ด้วยการใช้ เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Enterprise wipe ในการเข้าจัดการ ส่วนข้อมูลทั้งหมดที่ติดไปกับเครื่อง ได้เข้ารหัสไว้ ด้วยเทคโนโลยี AES-256 bit encryption ซึ่งยากต่อการ ถอดรหัส
 3. สามารถกำหนดการเข้าใช้ Application เฉพาะที่กำหนดให้ใช้งานเท่านั้นได้ แสดงเป็น Unfiled App catalog ได้รองรับกับ Web App ,SaaS app , Mobile Native app ,Internal Web App , Win32 App และ Mac App อีกทั้งยังรองรับการทำ Single Sign On และ Conditional Access ด้วย
 4. สามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รองรับการทำงานแบบ Container สามารถที่จะแยกข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลของ องค์กรได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น File Sharing หรือ Email
 5. สนับสนุนการทำงาน ในแบบ 2 factor authentication ใน Solution ของ Workspace ONE จะประกอบด้วย VMware Verify ที่ทำหน้า เป็น 2 factor authentication สำหรับ Application ของลูกค้า
 6. สามารถที่จะรองรับการทำงานแบบ Per Application VPN บน Android , iOS และ Windows 10 พนักงานสามารถที่จะใช้งานผ่าน อุปกรณ์ที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น ถึงจะสามารถที่จะใช้งาน Per Application VPN ได้

เรียกได้ว่าเอา Feature การทำงาน ของ Workspace ONE มาเป็น tool ในการช่วยงาน และมาปรับใช้ใน use case ต่าง ๆ ได้ ตามข้อกำหนดขององค์กรวางไว้ ได้ทั้งการบริหารจัดการ ตาม Trend Digital Transformation และได้ทั้ง ความปลอดภัยของข้อมูลในด้าน Data protection มากยิ่งขึ้นด้วย

VMware Horizon

เป็น Solution หรือ Tool ที่มาตอบโจทย์ ซึ่ง VMware นำเทคโนโลยีนี้ Virtual desktop infrastructure หรือ VDI ที่สามารถบริหารจัดการการใช้งานของ User จากเดิมใช้ทำงาน และเก็บข้อมูล และทำงานผ่านเครื่อง PC หรือ Notebook หลักการการทำงานเปลี่ยนจากแบบเดิม คือ นำข้อมูลการทำงาน และการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง PC หรือ Notebook แบบเดิม ๆ ย้ายไปเก็บข้อมูลเข้าหล้งบ้าน หรือ ไปเก็บไว้ที่ Server ขององค์กรนั่นเอง ซึ่ง Horizon สามารถทำ Automate Provision ช่วยการทำงานของ ไอทีในส่วนของการบริหารจัดการเวลาในการแก้ปัญหา (Trouble shoot) ได้ และสามารถ Update OS version ใหม่ ๆ และ Application ได้ด้วย และในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งาน (User) เปลี่ยนมาใช้งานผ่านหน้า Screen (จอภาพ) อย่างเดียว สามาถทำงานที่ไหนก็ได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และตอบโจทย์ในเรื่องแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ และการบริหารจัดการทำได้จากส่วนกลาง ไอที กำหนดและทำที่ Server เป็นหลัก ถือเป็นการป้องกันข้อมูลขององค์กรด้วย ส่วนการเข้าใช้งานของพนักงานในองค์กร สามารถเข้าใช้งานภายใต้การควบคุมข้อมูล และด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดขององค์กรเป็นหลัก เทคโนโลยีนี้ ช่วยให้พนักงานในองค์กรทำงานสะดวก รวดเร็วมากขึ้น Solution นี้ ยังสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้งานแบบเดิมที่ต้องบริหารจัดงานเครื่อง PC จำนวนมาก ๆ ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตามมาเช่นเดียวกัน ซึ่ง Device ปลายทาง เดิมเป็นเครื่อง PC ยังสามารถเปลี่ยนมาใช้เพียง Thin Client ที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่น่าเชื่อเลย

สำหรับเทคโนโลยีนี้ ยังรวมไปถึง สามารถช่วยในการบริหารจัดการคน ด้านงานไอที ที่มีจำนวนจำกัด โดยยังสามารถมีการบริหารจัดการการใช้ Device จากส่วนกลาง กำหนดนโยบายต่าง ๆ ผ่านส่วนกลาง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

Credit: ShutterStock.com

ประโยชน์ของ Solution VMware Horizon

 1. สามารถบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรได้ เป็นสิ่งสำคัญ แบบเดิมเก็บในเครื่อง PC หรือ Notebook กำหนด Policy ต่าง ๆ มีข้อจำกัด VMware Horizon (VDI) ย้ายข้อมูลเก็บเข้า Server องค์กรได้ แสดงเพียง Screen (จอภาพ) ให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้เท่านั้น สร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลยังคงถูกเก็บไว้ในองค์กร สร้างเงื่อนไขไม่สามารถนำข้อมูลออกไปใช้งานได้ ตอบโจทย์ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล Data Protection ซึ่งเป็นหัวข้อนึงใน PDPA Data ”Lifecycle”
 2. สามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้ทุกที่ แม้จะไม่ได้อยู่ออฟฟิศ และมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น ในการเข้าใช้งาน Application ขององค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และภายใต้ความปลอดภัยของข้อมูล ตอบโจทย์ในเรื่องแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP)
 3. สามารถช่วยการบริหารการจัดการเตรียมเครื่องใหม่ ๆ ใช้ในองค์กรได้มีความรวดเร็วมากขึ้น จากเดิม การใช้งาน Device และ ข้อมูล หากมีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร ไอที ต้องมีการเตรียมเครื่อง ลง OS ต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลาในการจัดการมาก และมีจำนวนคนจำกัด VMware Horizon (VDI) มาช่วยจัดการ ทำ Virtual Clone ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ แล้วย้ายได้ทันที พร้อม ๆ กันจากศูนย์กลาง ประหยัดเวลาในการทำงาน ได้เร็วมากกว่าการทำงานแบบเดิม
 4. สามารถจัดการแก้ไขปัญหา Trouble Shoot ของไอที ได้เร็วขึ้น บางองค์กรมี ไอที จำนวนคนจำกัด สามารถแก้ปัญหาจากการบริหารจัดการที่ศูนย์กลางได้
 5. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าขององค์กรได้ ผ่านทาง Thin Client

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการใด ๆ นั้น ต้องคำนึงความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การทดสอบ และการติดตั้ง รวมไปถึงการทีมงาน และการบริการหลังการขาย จากมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความั่นใจในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้

สนใจบริการ Solution Digital Workspace VMware Workspace ONE และ VMware Horizon (จาก VMware Partner) ติดต่อเรา Fusion Advantec Co.,Ltd.

เกี่ยวกับ เรา Fusion Advantec Co.,Ltd.

Fusion Advantec Co.,Ltd. เป็นผู้ให้บริการ และขายสินค้า ประเภท Mobility Management แบบครบวงจร และเป็นผู้นำใน Solution End User Computing เราให้บริการ ให้คำปรึกษา ,ออกแบบ, ติดตั้ง และ Outsource อย่างมืออาชีพ ภายใต้ Certified ที่การันตีความเชี่ยวชาญของทีมงานให้กับลูกค้า เราให้บริการลูกค้าชั้นนำในประเทศไทย หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจ Finance, Security, Insurance – FSI , กลุ่มธุรกิจ Transportation , กลุ่มธุรกิจ Healthcare , กลุ่มธุรกิจ Oil and Gas , กลุ่มธุรกิจ Retail และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing

สำหรับท่านใดที่สนใจการบริการของ Fusion Advantec สามารถติดต่อทีมงาน ได้ที่

Fusion Advantec Co.,Ltd.
Tel. 02-965-8006-8
ติดต่อทีมขาย ได้ที่ Tel. 099-147-0202
Email: suttinun@fusion.co.th or ninnet@fusion.co.th
Website : http://www.fusion.co.th/home/

เกี่ยวกับ VMware

ด้วย Solution VMware : VMware Digital Workspace เป็นการนำเทคโนโลยี Workspace one และ Horizon ไว้ด้วยกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับแผน BCP และ รองรับกฎหมาย ตาม พรบ. (PDPA) พ.ศ. 2562 นั้น

อีกทั้งความมีชื่อเสียงของ Product VMware ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก ในหลากหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Solution ด้าน Digital Workspace , Software-Defined Data Center , Virtual Cloud Network และอีกมากมาย VMware ทำให้มั่นใจในด้านการบริการ และเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึง ได้รับการบริการจากทีมงานในประเทศไทย และต่างประเทศในการให้บริการ ให้คำแนะนำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพเสมอมา

สนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VMware Digital Workspace ศึกษาได้ที่ https://www.vmware.com/it-priorities/empower-digital-workspace.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว