SUSE by Ingram

เชิญผู้ที่สนใจในจ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองสมัครอบรมฟรี ทักษะดิจิทัลอุตสาหกรรม บัญชีสมัยใหม่ และเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน สำหรับบริษัทในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในหลักสูตรดิจิทัลอุตสาหกรรม บัญชีสมัยใหม่ (ดิจิทัล) และเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล ให้ความรู้โดยวิทยากรจาก SAP Thailand และ ISS Consulting โดยมีรายละเอียดหลักสูตรและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมฟรีพร้อมที่พัก (สมัครก่อนได้ก่อน) ดังนี้

เกี่ยวกับหลักสูตร

ในการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 5 วัน โดยวิทยากรจาก SAP Thailand และ ISS Consulting (บัญชีสมัยใหม่, เลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล) สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่าง

ดิจิทัล: https://bit.ly/3gjlcgE
บัญชีสมัยใหม่: https://bit.ly/2LWsQzy
เลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล: https://bit.ly/2WUWbkf

วันเวลา และสถานที่อบรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี: โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
จังหวัดระยอง: โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง

หัวข้อในการฝึกอบรม

 • การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรรวมยุคใหม่ (Intelligent Enterprise Resource Planning)
 • การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain and Supply Chain Management)
 • ระบบการบริหารจัดการบุคลากรยุคใหม่ (HR transformation leveraging SAP SuccessFactors)
 • ประสบการณ์ลูกค้ากับการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Experience with Customer Relationship Management)
 • การจัดการคลังข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence Management)
 • นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ออนาคต (New Innovation for the Future)

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วม

 • สำหรับบริษัทฯและสถานประกอบการในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เท่านั้น
 • บริษัทสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้บริษัทละ 6 คน หลักสูตรละ 2 คน
 • ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กมาเองในวันอบรม
 • รับสมัครอบรม รุ่นละ 40 คน จำนวน 3 รุ่นต่อจังหวัด สมัครก่อนได้สิทธิ์เข้าร่วมก่อน
 • ผู้เข้าอบรมต้องยื่นหนังสือส่งตัวเข้าอบรมจากบริษัทในวันแรกของการอบรม

การอบรมในโครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ/หรือ
 • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป หรือ
 • เป็นหัวหน้า/ผู้จัดการ/รองหัวหน้า/รองผู้จัดการแผนก หรือ
 • กิจการที่พึ่งเริ่มต้นกิจการหรือ Start Up
 • เป็นผู้ต้องการเปลียนแปลง/ผลักดัน/ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
 • กิจการที่มีระบบบริหารจัดการอยู่แล้วและต้องการต่อยอดที่เกี่ยวกับ Digital Transformation
 • ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation และ Software ที่เกี่ยวกับ
 • เป็นผู้ที่ต้องการ reskill/upskill

สมัครเข้าอบรมได้ฟรีทันที ไม่มีค่าลงทะเบียนและที่พัก

เพียงเข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPHzsEQrT83PjFt1fnwLUYowVMoPS-484siBzSoehM0jDHHQ/viewform สมัครก่อนได้สิทธิ์เข้าร่วมก่อน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
  โทร. 08-6301-7847
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล
  โทร. 08-1814-0617

Check Also

Apple ลบฟีเจอร์ที่แอปของตนใน macOS สามารถ Bypass โซลูชัน Firewall และ VPN ของ Third-party

Apple ได้ลบฟีเจอร์ ContentFilterExclusionList ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไปพบว่าแอปพลิเคชันจาก Apple สามารถหลุดจากการทำงานภายใต้โซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Third-party

Cisco ยื่นข้อเสนอใหม่ขอซื้อ Acacia Communication เพิ่มราคาเกือบเท่าตัว

Cisco ได้พยายามยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อขอซื้อ Acacia Communication หลังเพิ่งถูกปฏิเสธข้อเสนอเก่ามูลค่า 2,600 ล้านเหรียญฯของปี 2019 ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน