CDIC 2023

Eaton จับมือกับ Microsoft ด้านเทคโนโลยี grid-interactive

การร่วมมือกันทำงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ใหม่ระหว่าง Eaton และ Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
 
EATON
สอดคล้องกับพันธกิจของ Eaton คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีและบริการสำหรับการจัดการพลังงาน ส่งมอบโซลูชันแบบยั่งยืนที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการพลังงานไฟฟ้า ไฮดรอลิกและเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยยิ่งกว่า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวางใจได้มากยิ่งขึ้น
 
หลายปีที่ผ่านมา Eaton และ Microsoft ได้เพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลให้กับ UPS ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานแบบกระจาย (DER) โซลูชันนี้จะช่วยให้ศูนย์ข้อมูล แบบ ‘grid-interactive’ รุ่นใหม่ รวมถึงศูนย์ที่ดำเนินการโดย Microsoft เพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยการจัดหาบริการที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนผันแปรในระดับสูง
 
Eaton ได้ประกาศว่าจะขยายความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อเร่งการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องสำรองไฟฟ้า EnergyAware (UPS) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักทั่วโลก โดยมีองค์ประกอบสำคัญของกรอบข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ คือการรวมเทคโนโลยี EnergyAware UPS ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Eaton ในโครงการของ Microsoft หน้าที่หลักของ UPS คือการให้การป้องกันพลังงานสำรองสำหรับการใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญต่อภารกิจ และเพื่อปกป้องเหตุจากไฟฟ้าดับหรือปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
 
การขายความยืดหยุ่นในกริดเป็นโอกาสสำหรับศูนย์ข้อมูลในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยเกินไป เช่น การจัดหาการจัดเก็บพลังงานและการจัดหาบริการตอบสนองความถี่ที่รวดเร็ว ซึ่งผู้ดำเนินการโครงข่ายต้องการมากขึ้นเมื่อกำลังการผลิตหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และกริดสูญเสียความเฉื่อยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล
 
UPS แบบ grid-interactive ช่วยแยกพลังงานที่ระดับกริด ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนของ UPS ครอบคลุมมากกว่าศูนย์ข้อมูล สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงในแง่ของการจัดการพลังงานภายในโปรไฟล์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของศูนย์ข้อมูล
 
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา