[PR] Digital Transformation ทันธุรกิจ ทันเกมส์ ทันคู่แข่ง เทคโนโลยีพร้อมแต่ความท้าทายคือ Mind Set

กรุงเทพ-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560– จากงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” ที่จัดโดยภาครัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)  ชี้ให้เห็นถึงการตื่นตัวครั้งใหญ่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเป็นรูปธรรม 3 ด้านได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ  การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล  และเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก

IMD (International Institute for Management Development) โดย IMD Competitiveness Center ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ “IMD World Competitiveness Yearbook (WCY)” ประจําปี 2560 ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2559 – 2560 โดยมีสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 มาเลเซียอันดับ 2 และประเทศไทย เป็นอันดับที่ 3  แต่ภาพรวมทุกประเทศมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เฉลี่ย 4.549 คะแนน โดยอินโดนีเซียเพิ่มมากที่สุด จะเห็นได้ว่า ทุกประเทศต่างเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว การก้าวสู่ผู้นำของภูมิภาคต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

การทำธุรกิจสมัยก่อน ไอทีเป็นเรื่องยุ่งยาก เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนสูง เปลี่ยนแปลงยาก และเป็น Cost ในการทำธุรกิจ แต่ในปัจจุบัน นวัตกรรมไอทีคือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เป็น A Must ของทุกองค์การที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไอทีกำลังก้าวเข้าสู่ Hybrid IT ที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงองค์กรเข้าสู่ digital transformation ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการข้อมูล, การเรียกใช้ข้อมูลและแอพพลิเคชั่น, การวางแผนเพื่อการนำข้อมูลมารองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ, การสื่อสารเชื่อมโยงโดยไร้ขอบเขต สามารถผสมผสานการทำงานวางแผนจัดการข้อมูลที่มีอยู่มากมายบน infrastructure ที่เพิ่มศักยภาพสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานในโลกยุค 4.0 ได้แก่ Big Data, Data Analytics, Business Intelligence เปิดกว้างสำหรับทุกแพลตฟอร์ม โดยยึดหลัก Open Source ที่ไม่ยึดติดเทคโนโลยีหนึ่งใด เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีเดิมขององค์กร (Legacy System) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่เส้นทางดิจิตัลที่มีความคล่องตัว ทันสมัย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ โดยนำเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมบนโครงสร้างแบบเปิด (Open Architecture) ที่ยังคงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการบริการ จึงเชื่อมั่นได้ว่าทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ การทำงานขององค์กรจะมีความปลอดภัย และตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ลงตัว

เมื่อนวัตกรรมพร้อม ความท้าทายของ Digital Transformation คืออะไร? ความท้าทายคือ Mind Set ขององค์กรธุรกิจที่ยังมองไอทีเป็นข้อจำกัด ราคา ระยะเวลาในการติดตั้ง ความไม่คุ้นชินในการทำงาน ประสิทธิภาพที่อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงในการทำตลาดแบบเดิมๆ การต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ   

เทคโนโลยีทำทุกอย่างให้เป็นไปได้ ทุกๆไอเดียทางการตลาด ทุกไอเดียในการสร้างสรรช่องทางการขาย การสื่อสาร การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ตัวอย่าง ใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันผู้บริโภคสามารถซื้อประกันเองผ่านออนไลน์ได้ด้วยการคำณวณรายรับรายจ่ายความจำเป็นและผลตอบแทนได้เองผ่านระบบไอทีมที่บริษัทประกันสร้างขึ้น  ใครจะคาดคิดว่าห้างสรรพสินค้าจะสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทุกวัน เพื่อออกโปรโมชั่นที่โดนใจ ใครจะคาดคิดว่าทุกวันนี้เราสามารถสั่งอาหารหรือเรียกรถแทกซี่ได้จากมือถือ รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆที่ออกนวัตกรรมใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน เปิดช่องทางการขายใหม่ที่สร้างมูลค่ามหาศาล หากมีการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์

###

เกี่ยวกับยิบอินซอย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นส์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ การเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐและเอกชน ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน ที่มุ่งมั่นให้บริการอย่างเต็มประสิทธิ ภาพแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม โซลูชั่นศูนย์ข้อมูล และระบบเฝ้าระวัง (หรือระบบติดตามเฝ้าระวัง) โดยเน้นความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อการให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ยิบอินซอยยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้

[PR]หัวเว่ย คิกออฟโครงการทดสอบ 5G Testbed จัดสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมภาครัฐและเอกชนไทย

กรุงเทพฯ/ 28 มกราคม 2562 – หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โชว์ความพร้อมการทดสอบเทคโนโลยี 5G เตรียมเปิดการทดสอบการใช้งาน (Testbed) ของหัวเว่ย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ …