CDIC 2023

Design Thinking: กลยุทธ์สำคัญที่สิงคโปร์ผสานรวมลงไปในการศึกษา เตรียมสร้างชาติในระยะยาว

ในงาน IBM Connect 2017 นั้นมีการเล่าถึงเรื่องราวของ Design Thinking ที่กลายเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหลายๆ ธุรกิจ ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังต่อดังนี้

Credit: IBM

 

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ Design Thinking สำคัญมากต่อธุรกิจในทุกระดับ

อย่างประเทศสิงคโปร์เองที่มีทรัพยากรน้อย การสร้างมุมมองเกี่ยวกับ Design Thinking จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้ในหลายๆ กรณี เช่น การจัดการคมนาคมที่การตัดถนนเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก, การให้บริการประชาชนในแง่มุมต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชานมีความสะดวก, การติดตามประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์, การเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นไม่ว่าจะทำโครงการอะไรขึ้นมาก็ตาม สิงคโปร์ต้องคิดให้ดีเสมอ และผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมๆ กัน

ในเหล่าภาคการเงินหรือธุรกิจที่ต้องมีการทำ Digital Transformation เอง แนวคิดการทำ Design Thinking ก็มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว, ถูกขัดเกลามาเป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าจะมีผู้นำไปใช้งานจริงจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆ มาใช้งานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำ Cognitive Computing, Internet of Things (IoT) และอื่นๆ มาใช้งานก็ตาม การออกแบบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครสร้างขึ้นมาก่อนนั้นยิ่งต้องมีการคิด, วางแผน และออกแบบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมรอบด้าน

ส่วนในมุมของธุรกิจขนาดเล็ก Design Thinking นั้นก็จะเข้ามาช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ นั้นมีทั้งประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า และความแตกต่างออกมาได้สูงสุด ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยความสร้างสรรค์และความเร็ว รวมถึงความเข้าใจในลูกค้า และมีโอกาสที่จะเติบโตกลายเป็นธุรกิจใหญ่ได้ในอนาคต

 

สิ่งสำคัญสำหรับ Design Thinking คือ Mindset ไม่ใช่ Tool

ถึงแม้ Design Thinking นั้นจะมี Framework และเครื่องมือต่างๆ ออกมามากมาย แต่การนำ Design Thinking มาใช้อย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่การซื้อเครื่องมือเข้ามา แต่เป็นการสร้างทักษะ, มุมมอง และประสบการณ์ให้กับทีมงานในการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นหลัก และการทำ Design Thinking นี้ก็ไม่สามารถเกิดจากคนๆ เดียวในองค์กรได้ แต่ต้องมีทีมงานที่เข้าใจใน Design Thinking ร่วมกันทั้งทีมในการร่วมกันผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นแบบอย่างให้แผนกอื่นๆ ได้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีและทำตาม

 

Design Thinking ได้เริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของสิงคโปร์แล้ว

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, การสื่อสาร, การให้ความคิดเห็น, การปรับปรุงแนวคิด, การนำเสนอ, การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน และอื่นๆ ก็มีบทบาทสำคัญมากในการนำแนวคิด Design Thinking มาใช้งาน ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ทั้งในระดับของพนักงานและประชาชนก็จะช่วยสร้างประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจำกัดเฉพาะการนำ Design Thinking มาใช้เฉพาะในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เท่านั้น แต่การปรับปรุงกระบวนการนั้นก็สำคัญ ตัวอย่างเช่น ทีมของ Developer เองนั้นก็สามารถสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานร่วมกัน หรือ Convention กลางในการพัฒนา Software ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

สิงคโปร์เล็งเห็นความสำคัญของการนำ Design Thinking มาใช้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากสิงคโปร์นั้นมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแล้ว ในยุคของการทำ Digital Transformation ที่เทคโนโลยีและข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อทุกภาคส่วนนั้น นี่ถือเป็นโอกาสดีของสิงคโปร์ที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้พร้อมๆ กันนั่นเอง ดังนั้นในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์จึงเริ่มมีการนำ Design Thinking เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งการที่คนหมู่กว้างในทุกๆ สาขาอาชีพจะมีแนวคิดการทำ Design Thinking ติดตัวไปนี้ ก็จะสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอน

และยิ่งเมื่อ Data ได้กลายมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสิงคโปร์ การนำ Data มาใช้ต่อยอดจึงยิ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญ และ Design Thinking นั้นก็จะเข้ามาช่วยให้การนำข้อมูลต่างๆ ไปต่อยอดนั้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

 

IBM ก็ใช้ Design Thinking เป็นหัวใจหลักเช่นกัน และพร้อมให้คำปรึกษาแก่เหล่าองค์กรเพื่อสร้างทีมของนักสร้างนวัตกรรม

ทั้งในฐานะที่ IBM เป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจต่างๆ การจับแนวคิดของการทำ Design Thinking เพื่อมาใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ IBM ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะต้องรู้และเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น Developer, Designer, ฝ่ายธุรกิจ, ผู้ดูแลด้านกระบวนการ และอื่นๆ เพื่อให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมานั้นมีมุมมองที่รอบด้านและสร้างสรรค์ในทุกๆ รายละเอียด

อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งมุมที่สำคัญมากๆ ก็คือเรื่องของความเร็ว เพราะการออกแบบสิ่งใหม่ๆ นั้น หากเกิดขึ้นช้าก็จะยิ่งทำให้ Go to Market ได้ช้า และอาจไม่ทันต่อการแข่งขันกับคู่แข่งได้

นอกจากนี้ IBM ยังมีทีมสำหรับให้บริการเรื่องการสร้างทักษะและวัฒนธรรมองค์กรให้มี Design Thinking เพื่อให้บริการต่อองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างทีมงานที่จะมาช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ และในไทยก็เริ่มมีธนาคารไทยพาณิชย์มาเป็นลูกค้าใช้บริการนี้แล้ว


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …