Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Design Thinking: กลยุทธ์สำคัญที่สิงคโปร์ผสานรวมลงไปในการศึกษา เตรียมสร้างชาติในระยะยาว

ในงาน IBM Connect 2017 นั้นมีการเล่าถึงเรื่องราวของ Design Thinking ที่กลายเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหลายๆ ธุรกิจ ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังต่อดังนี้

Credit: IBM

 

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ Design Thinking สำคัญมากต่อธุรกิจในทุกระดับ

อย่างประเทศสิงคโปร์เองที่มีทรัพยากรน้อย การสร้างมุมมองเกี่ยวกับ Design Thinking จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้ในหลายๆ กรณี เช่น การจัดการคมนาคมที่การตัดถนนเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก, การให้บริการประชาชนในแง่มุมต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชานมีความสะดวก, การติดตามประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์, การเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นไม่ว่าจะทำโครงการอะไรขึ้นมาก็ตาม สิงคโปร์ต้องคิดให้ดีเสมอ และผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมๆ กัน

ในเหล่าภาคการเงินหรือธุรกิจที่ต้องมีการทำ Digital Transformation เอง แนวคิดการทำ Design Thinking ก็มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว, ถูกขัดเกลามาเป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าจะมีผู้นำไปใช้งานจริงจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆ มาใช้งานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำ Cognitive Computing, Internet of Things (IoT) และอื่นๆ มาใช้งานก็ตาม การออกแบบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครสร้างขึ้นมาก่อนนั้นยิ่งต้องมีการคิด, วางแผน และออกแบบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมรอบด้าน

ส่วนในมุมของธุรกิจขนาดเล็ก Design Thinking นั้นก็จะเข้ามาช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ นั้นมีทั้งประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า และความแตกต่างออกมาได้สูงสุด ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยความสร้างสรรค์และความเร็ว รวมถึงความเข้าใจในลูกค้า และมีโอกาสที่จะเติบโตกลายเป็นธุรกิจใหญ่ได้ในอนาคต

 

สิ่งสำคัญสำหรับ Design Thinking คือ Mindset ไม่ใช่ Tool

ถึงแม้ Design Thinking นั้นจะมี Framework และเครื่องมือต่างๆ ออกมามากมาย แต่การนำ Design Thinking มาใช้อย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่การซื้อเครื่องมือเข้ามา แต่เป็นการสร้างทักษะ, มุมมอง และประสบการณ์ให้กับทีมงานในการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นหลัก และการทำ Design Thinking นี้ก็ไม่สามารถเกิดจากคนๆ เดียวในองค์กรได้ แต่ต้องมีทีมงานที่เข้าใจใน Design Thinking ร่วมกันทั้งทีมในการร่วมกันผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นแบบอย่างให้แผนกอื่นๆ ได้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีและทำตาม

 

Design Thinking ได้เริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของสิงคโปร์แล้ว

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, การสื่อสาร, การให้ความคิดเห็น, การปรับปรุงแนวคิด, การนำเสนอ, การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน และอื่นๆ ก็มีบทบาทสำคัญมากในการนำแนวคิด Design Thinking มาใช้งาน ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ทั้งในระดับของพนักงานและประชาชนก็จะช่วยสร้างประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจำกัดเฉพาะการนำ Design Thinking มาใช้เฉพาะในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เท่านั้น แต่การปรับปรุงกระบวนการนั้นก็สำคัญ ตัวอย่างเช่น ทีมของ Developer เองนั้นก็สามารถสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานร่วมกัน หรือ Convention กลางในการพัฒนา Software ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

สิงคโปร์เล็งเห็นความสำคัญของการนำ Design Thinking มาใช้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากสิงคโปร์นั้นมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแล้ว ในยุคของการทำ Digital Transformation ที่เทคโนโลยีและข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อทุกภาคส่วนนั้น นี่ถือเป็นโอกาสดีของสิงคโปร์ที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้พร้อมๆ กันนั่นเอง ดังนั้นในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์จึงเริ่มมีการนำ Design Thinking เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งการที่คนหมู่กว้างในทุกๆ สาขาอาชีพจะมีแนวคิดการทำ Design Thinking ติดตัวไปนี้ ก็จะสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอน

และยิ่งเมื่อ Data ได้กลายมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสิงคโปร์ การนำ Data มาใช้ต่อยอดจึงยิ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญ และ Design Thinking นั้นก็จะเข้ามาช่วยให้การนำข้อมูลต่างๆ ไปต่อยอดนั้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

 

IBM ก็ใช้ Design Thinking เป็นหัวใจหลักเช่นกัน และพร้อมให้คำปรึกษาแก่เหล่าองค์กรเพื่อสร้างทีมของนักสร้างนวัตกรรม

ทั้งในฐานะที่ IBM เป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจต่างๆ การจับแนวคิดของการทำ Design Thinking เพื่อมาใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ IBM ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะต้องรู้และเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น Developer, Designer, ฝ่ายธุรกิจ, ผู้ดูแลด้านกระบวนการ และอื่นๆ เพื่อให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมานั้นมีมุมมองที่รอบด้านและสร้างสรรค์ในทุกๆ รายละเอียด

อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งมุมที่สำคัญมากๆ ก็คือเรื่องของความเร็ว เพราะการออกแบบสิ่งใหม่ๆ นั้น หากเกิดขึ้นช้าก็จะยิ่งทำให้ Go to Market ได้ช้า และอาจไม่ทันต่อการแข่งขันกับคู่แข่งได้

นอกจากนี้ IBM ยังมีทีมสำหรับให้บริการเรื่องการสร้างทักษะและวัฒนธรรมองค์กรให้มี Design Thinking เพื่อให้บริการต่อองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างทีมงานที่จะมาช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ และในไทยก็เริ่มมีธนาคารไทยพาณิชย์มาเป็นลูกค้าใช้บริการนี้แล้วAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

SolarWinds Webinar: เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน

SolarWinds ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล