Deloitte แจกฟรี Whitepaper ด้าน Information Technology Risks in Financial Services ในมุมผู้บริหารองค์กร

ทาง Deloitte ได้ออกเอกสารแนะนำภาพรวมด้าน IT Risk สำหรับเหล่าธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ พร้อมระบุประเด็นต่างๆ ที่เหล่าผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ซึ่งทางผู้อ่าน TechTalkThai ก็ได้ส่งเอกสารฉบับนี้มาให้ทางทีมงาน และทีมงานก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดี จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้ครับ

 

 

เอกสารฉบับนี้มีชื่อเต็มว่า “Information technology risks in financial services: What board members need to know — and do” และเปิดให้โหลดฟรีอยู่ที่ https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/information-technology-risks-financial-services.html โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 16 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาประเด็นดังต่อไปนี้

  • Deloitte’s IT Risk Management Framework เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม และนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้
  • 8 IT Risk ที่ธุรกิจภาคการเงินควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ
  • 9 สิ่งที่ผู้บริหารสามารถทำได้เพื่อช่วยให้จัดการกับความเสี่ยงทางด้าน IT ได้ดีขึ้น

ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเหล่าธุรกิจองค์กรไทยไม่มากก็น้อยนะครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการให้บริการ ผสานข้อมูล Location ภายในอาคารเข้ากับ Application ของธุรกิจและองค์กร

"ประสบการณ์" ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆ ธุรกิจเริ่มหยิบยกมาเป็นประเด็นแข่งขันเพื่อเอาชนะใจลูกค้าด้วย Customer Experience ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรเองก็ตามที ซึ่ง Aruba ผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจองค์กรเองนั้น ก็ได้มีลูกค้าทั่วโลกมากมายที่ทำการเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร ด้วยการนำข้อมูล Location หรือตำแหน่งภายในอาคารมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับสินค้า, บริการ และกระบวนการในการทำงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในมุมที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงกันมาก่อน

Tenable Webinar: ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable

Tenable ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT Security, ผู้จัดการ IT, ทีมงาน Security Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable" เพื่อทำความรู้จักกับ Cyber Exposure, บทเรียนด้าน Cybersecurity จากเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์นำพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาใช้เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจองค์กร ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้