Tag Archives: information technology risk

Deloitte แจกฟรี Whitepaper ด้าน Information Technology Risks in Financial Services ในมุมผู้บริหารองค์กร

ทาง Deloitte ได้ออกเอกสารแนะนำภาพรวมด้าน IT Risk สำหรับเหล่าธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ พร้อมระบุประเด็นต่างๆ ที่เหล่าผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ซึ่งทางผู้อ่าน TechTalkThai ก็ได้ส่งเอกสารฉบับนี้มาให้ทางทีมงาน และทีมงานก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดี จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้ครับ

Read More »