CDIC 2023

Cybertron เปิดให้บริการจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.​คอมพิวเตอร์ฟรี !!

cybertron_logo

Cybertron ผู้ให้บริการ Managed Security Service Provider ชั้นนำของประเทศไทย เปิดให้บริการจัดเก็บข้อมูล Log ขององค์กรตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บนระบบ Cloud ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบบ Infastructure ของบริษัทตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Next-generation SOC

cybertron_log_2

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ระบุชัด ต้องเก็บ Log ไม่ต่ำกว่า 90 วัน

โดยปกติแล้วแม้แต่การจัดเก็บ Log กับ MSSP เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับหลายหมื่นบาท จึงเป็นเรื่องยากที่บริษัทขนาดเล็ก เช่น Startup หรือธุรกิจ SME ที่มีทรัพยากรบุคคลจำกัดจะสามารถจัดเก็บ Log ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื้อหาใน พ.ร.บ. เองก็กำหนดไว้ชัดเจนว่า หากผู้ให้บริการไม่มี Log ที่จัดเก็บอย่างถูกต้องให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลา 90 วันย้อนหลัง ถือว่ามีความผิด ระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และจะปรับอย่างต่อเนื่องวันละ 5,000 บาทจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

Cybertron พร้อมให้บริการจัดเก็บ Log ฟรี

ปัจจุบันนี้ บริษัทขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจ SME หรือบริษัทที่ให้บริการ Website, E-Commerce, Email, File Transfer นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้บริการทั้งสิ้น Cybertron เล็งเห็นถึงข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลและการลงทุนของบริษัทเหล่านี้ จึงได้คิดรูปแบบการจัดเก็บ Log ที่บริษัททุกกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็ตาม โดยให้บริการจัดเก็บ Log อย่างถูกต้องครบถ้วนบนระบบ Cloud ฟรี

ที่สำคัญคือ บริษัทสามารถต่อยอดการเก็บ Log โดยนำข้อมูลไปวิเคราะห์และค้นหาความสัมพันธ์เพื่อให้กลายเป็นระบบเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับแจ้งเตือนภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เช่น การโจมตีจากแฮ็คเกอร์, มัลแวร์, การโจมตีแบบ DDoS, การเปลี่ยนหน้าเว็บ เป็นต้น ถ้าตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่มี IT เป็นตัวขับเคลื่อนในยุค Digital Economy ได้

cybertron_log_4

บริการเสริมแบบ Pay-per-use เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Cybertron พร้อมดูแลและจัดเก็บ Log ของผู้ใช้บริการอย่างดีและมีมาตรฐาน MSSP ที่เป็นสากล โดยให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ 10 GB และจัดเก็บ Log เป็นระยะเวลา 90 วันตามที่ พ.ร.บ. กำหนด หากปริมาณข้อมูล Log มีมากเกินไปจนไม่สามารถจัดเก็บได้ถึง 90 วัน Cybertron จะแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการเพื่อให้เพิ่มขนาดพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอทันที นอกจากนี้ Cybertron ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนผู้ใช้บริการหากถูกโจมตี รวมไปถึงบริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ได้แก่

  • Real Time Monitoring – บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามโดยทีม Cyber911 และจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการทันทีหากพบการโจมตีรูปแบบต่างๆ ตามลำดับความรุนแรงที่ได้กำหนดไว้
  • Security Incident Report – บริการจัดทำรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบรายวันและรายเดือนด้วยรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
  • Analysis and Real Time Correlation by SIEM – บริการวิเคราะห์ Log และ Use Case ที่ถูกปรับแต่งมาสำหรับผู้ใช้บริการรายนั้นๆ โดยเฉพาะ ผ่านการออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน Cyber911 และระบบ SIEM อันทันสมัย
  • Web Defacement Detection – บริการเฝ้าระวังเว็บไซต์แบบ 7/24 โดยใช้ Web Defacement Engine ของทีม Cyber911 หากพบการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • DDoS Protection – บริการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ทุกรูปแบบ โดยสามารถคัดกรองทราฟฟิค DDoS ออกจากทราฟฟิคปกติตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่ทราฟฟิคเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อระบบเครือข่ายขององค์กร
  • Web Application Firewall – บริการป้องกันโจมตีเว็บไซต์ หนึ่งในช่องทางยอดนิยมของแฮ็คเกอร์
  • APT Analysis – บริการวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบ Advanced Persistent Threats สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนการโจมตีแบบ Zero-day Exploits และ Unknown Malware
  • Incident Handling – Cybertron พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปยังบริษัทเพื่อดำเนินการ Incident Response และควบคุมความเสียหาย รวมไปถึงจัดเก็บหลักฐานเพื่อทำ Digital Forensics หรือนำไปใช้ในทางกฏหมายต่อได้ เมื่อองค์กรได้รับความเสียหายจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
  • Incident Response Plan – บริการจัดทำแผนสำหรับโต้ตอบภัยคุกคามที่เหมาะสำหรับองค์กรของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
  • Technical Consultant – บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทหรือองค์กรใดที่สนใจใช้บริการจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และบริการเสริมอื่นๆ สามารถติดต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-651-5099 หรืออีเมล contact@cybertron.co.th

cybertron_log_1

เกี่ยวกับบริษัท Cybertron

Cybertron เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อผนึกกำลังร่วมกันให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ ที่เน้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามและเข้าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Responsive Security) พร้อมบริการโซลูชันระบบจำลองยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ในทุกมิติ เช่น Offensive, Defensive, Forensic, Security Audit และ Cyber Intelligence โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และได้รับวุฒิบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล เช่น CISSP, GCIH, GREM, GXPN, OSCP และอื่นๆ อีกมากมาย

Cybertron เป็น MSSP ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ พร้อมด้วยแนวคิดใหม่ คือ Next-generation SOC ซึ่งจะประกอบไปด้วย “Prepare > Detect > Analyze > Response” โดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย และพร้อมให้บริการแบบ 7/24

cybertron_log_3


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …