ADPT

Cybertron เปิดให้บริการจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.​คอมพิวเตอร์ฟรี !!

cybertron_logo

Cybertron ผู้ให้บริการ Managed Security Service Provider ชั้นนำของประเทศไทย เปิดให้บริการจัดเก็บข้อมูล Log ขององค์กรตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บนระบบ Cloud ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบบ Infastructure ของบริษัทตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Next-generation SOC

cybertron_log_2

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ระบุชัด ต้องเก็บ Log ไม่ต่ำกว่า 90 วัน

โดยปกติแล้วแม้แต่การจัดเก็บ Log กับ MSSP เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับหลายหมื่นบาท จึงเป็นเรื่องยากที่บริษัทขนาดเล็ก เช่น Startup หรือธุรกิจ SME ที่มีทรัพยากรบุคคลจำกัดจะสามารถจัดเก็บ Log ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื้อหาใน พ.ร.บ. เองก็กำหนดไว้ชัดเจนว่า หากผู้ให้บริการไม่มี Log ที่จัดเก็บอย่างถูกต้องให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลา 90 วันย้อนหลัง ถือว่ามีความผิด ระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และจะปรับอย่างต่อเนื่องวันละ 5,000 บาทจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

Cybertron พร้อมให้บริการจัดเก็บ Log ฟรี

ปัจจุบันนี้ บริษัทขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจ SME หรือบริษัทที่ให้บริการ Website, E-Commerce, Email, File Transfer นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้บริการทั้งสิ้น Cybertron เล็งเห็นถึงข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลและการลงทุนของบริษัทเหล่านี้ จึงได้คิดรูปแบบการจัดเก็บ Log ที่บริษัททุกกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็ตาม โดยให้บริการจัดเก็บ Log อย่างถูกต้องครบถ้วนบนระบบ Cloud ฟรี

ที่สำคัญคือ บริษัทสามารถต่อยอดการเก็บ Log โดยนำข้อมูลไปวิเคราะห์และค้นหาความสัมพันธ์เพื่อให้กลายเป็นระบบเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับแจ้งเตือนภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เช่น การโจมตีจากแฮ็คเกอร์, มัลแวร์, การโจมตีแบบ DDoS, การเปลี่ยนหน้าเว็บ เป็นต้น ถ้าตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่มี IT เป็นตัวขับเคลื่อนในยุค Digital Economy ได้

cybertron_log_4

บริการเสริมแบบ Pay-per-use เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Cybertron พร้อมดูแลและจัดเก็บ Log ของผู้ใช้บริการอย่างดีและมีมาตรฐาน MSSP ที่เป็นสากล โดยให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ 10 GB และจัดเก็บ Log เป็นระยะเวลา 90 วันตามที่ พ.ร.บ. กำหนด หากปริมาณข้อมูล Log มีมากเกินไปจนไม่สามารถจัดเก็บได้ถึง 90 วัน Cybertron จะแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการเพื่อให้เพิ่มขนาดพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอทันที นอกจากนี้ Cybertron ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนผู้ใช้บริการหากถูกโจมตี รวมไปถึงบริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ได้แก่

  • Real Time Monitoring – บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามโดยทีม Cyber911 และจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการทันทีหากพบการโจมตีรูปแบบต่างๆ ตามลำดับความรุนแรงที่ได้กำหนดไว้
  • Security Incident Report – บริการจัดทำรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบรายวันและรายเดือนด้วยรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
  • Analysis and Real Time Correlation by SIEM – บริการวิเคราะห์ Log และ Use Case ที่ถูกปรับแต่งมาสำหรับผู้ใช้บริการรายนั้นๆ โดยเฉพาะ ผ่านการออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน Cyber911 และระบบ SIEM อันทันสมัย
  • Web Defacement Detection – บริการเฝ้าระวังเว็บไซต์แบบ 7/24 โดยใช้ Web Defacement Engine ของทีม Cyber911 หากพบการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • DDoS Protection – บริการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS ทุกรูปแบบ โดยสามารถคัดกรองทราฟฟิค DDoS ออกจากทราฟฟิคปกติตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่ทราฟฟิคเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อระบบเครือข่ายขององค์กร
  • Web Application Firewall – บริการป้องกันโจมตีเว็บไซต์ หนึ่งในช่องทางยอดนิยมของแฮ็คเกอร์
  • APT Analysis – บริการวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบ Advanced Persistent Threats สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนการโจมตีแบบ Zero-day Exploits และ Unknown Malware
  • Incident Handling – Cybertron พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปยังบริษัทเพื่อดำเนินการ Incident Response และควบคุมความเสียหาย รวมไปถึงจัดเก็บหลักฐานเพื่อทำ Digital Forensics หรือนำไปใช้ในทางกฏหมายต่อได้ เมื่อองค์กรได้รับความเสียหายจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
  • Incident Response Plan – บริการจัดทำแผนสำหรับโต้ตอบภัยคุกคามที่เหมาะสำหรับองค์กรของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
  • Technical Consultant – บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทหรือองค์กรใดที่สนใจใช้บริการจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และบริการเสริมอื่นๆ สามารถติดต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-651-5099 หรืออีเมล contact@cybertron.co.th

cybertron_log_1

เกี่ยวกับบริษัท Cybertron

Cybertron เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อผนึกกำลังร่วมกันให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ ที่เน้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามและเข้าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Responsive Security) พร้อมบริการโซลูชันระบบจำลองยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ในทุกมิติ เช่น Offensive, Defensive, Forensic, Security Audit และ Cyber Intelligence โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และได้รับวุฒิบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล เช่น CISSP, GCIH, GREM, GXPN, OSCP และอื่นๆ อีกมากมาย

Cybertron เป็น MSSP ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ พร้อมด้วยแนวคิดใหม่ คือ Next-generation SOC ซึ่งจะประกอบไปด้วย “Prepare > Detect > Analyze > Response” โดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย และพร้อมให้บริการแบบ 7/24

cybertron_log_3


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Fujitsu Store as a Services in Retail Business สร้างความแตกต่าง และขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค และกฎข้อบังคับของภาครัฐ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

6 ความสามารถการจัดการใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้ Synology ต้องรู้จัก

หลังจากที่ Synology ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Firmware รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DSM 7.0 ที่เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสามารถให้กับ Synology NAS ทั่วโลกกันแล้ว อัปเดตใหม่นี้ก็ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งาน Synology NAS ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปและธุรกิจองค์กรเพิ่มเติมหลากหลายแนวทาง ในบทความนี้ เราจะแนะนำถึง 6 ความสามารถใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้จักเอาไว้ เพื่อให้สามารถใช้งาน Synology NAS ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้