เชิญร่วมงานสัมมนา “COBIT 5 for Risk ” โดยคุณวรางคณา มุสิกะสังข์

ด้วยสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทยหรือ (TITAA) ได้ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ ISACA-Bangkok Chapter, สมาคม CSA Thailand Chapter, สมาคมซีไอโอ 16 (CIO 16) และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จัดสัมมนาวิชาการประจำเดือน โดยโครงการจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การรักษาความลับ ความครบถ้วนถูกต้อง สภาพพร้อมใช้งาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเชื่อถือได้ และมุ่งเน้นการกระจายความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

titaa_cobit_5_for_risk

ในการนี้ทางเครือข่ายความร่วมมือ 4 สมาคมใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหัวข้อในครั้งนี้คือ “COBIT 5 for Risk” โดย คุณวรางคณา มุสิกะสังข์

รายละเอียดการจัดงาน

  • หัวข้อ: COBIT 5 for Risk
  • วัน: พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2016
  • เวลา: 13.00 – 16.30 น.
  • สถานที่จัดกิจกรรม: เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ชั้น 3 ห้อง 304
  • จำนวนผู้เข้าร่วม: 100 ท่าน
  • ลงทะเบียน: http://perfectconnection.co.th/form/Questionaire/DoQuestionaire/13

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายรัญชน์ รังสาดทอง โทร 02-694-6500 ต่อ 106 หรืออีเมล run@perfectconnection.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Cisco เปิดตัวบริการ Multicloud Defenese

Cisco ได้ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Cisco Multicloud Defense ช่วยสร้างนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ MultiCloud รองรับผู้ให้บริการ Public Cloud หลายราย