‘Cloudtalk’ – Cloud Community คอมมิวนิตี้คลาวด์แบบเสรีเพื่อคนไทยที่แท้จริง

ปัจจุบันมี Cloud Community เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย เป็นที่ที่คนจะมาแชร์ข้อมูล สอบถามความรู้ หรือช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของระบบ Cloud ที่สร้างขึ้นมารองรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ Cloud นั้น ๆ แต่ Cloud Community ที่เป็นพื้นที่แชร์ข้อมูล Cloud หลากหลายเจ้า เน้นการให้ความรู้ Cloud หลากหลายด้านกับสมาชิกนั้นยังถือว่าไม่เยอะมากนัก

บทความนี้ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณธนรรถ สังข์เกษม ประธานกรรมการผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ True IDC ถึงต้นกำเนิดของ Cloudtalk ซึ่งเป็น Community ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Cloud สำหรับวงการ IT ไทย รวมไปถึงแนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาด Cloud ล่าสุดในปี 2020 จึงสรุปประเด็นที่น่าสนใจมาให้อ่านกันครับ

ทำความรู้จัก Cloudtalk กันก่อน

Cloudtalk เป็นเพจบน Facebook ก่อตั้งโดย True IDC ผู้ให้บริการ Data Center และ Cloud ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เกิดขึ้น โดยนำความรู้พื้นฐานทางด้านไอทีมาให้ความรู้ผ่าน Cloud Community ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้ประเทศไทยได้เกิดการพัฒนาอย่างทัดเทียม

Cloudtalk Community เป็นที่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing โดยไม่ยึดติดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์รายใด ๆ ครอบคลุมประเด็นทั้งเรื่อง Security, Container, Service ใหม่ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมคอมมินิตี้ในแต่ละครั้งนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการถ่ายทอดความรู้จากผู้ทีมีประสบการณ์จริงที่เข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละ Cloud จากหลากหลาย Provider ทั้งยังสามารถให้ความรู้ได้อย่างเป็นกลาง ปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 18,000 คน 

Follow กันได้ที่นี่: https://www.facebook.com/cloudtalk เพื่อติดตามงาน Workshop ที่จัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง

Cloudtalk เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

คุณธนรรถได้เล่าถึงจุดกำเนิดของ Cloudtalk ว่า เกิดมาพร้อมกับการเริ่มให้บริการ Cloud Service ของ True IDC ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีก่อน ซึ่ง ณ ขณะนั้นองค์กรที่ใช้ระบบ Cloud ยังไม่มีมาก ส่วนใหญ่ยังใช้แต่เทคโนโลยี Virtualization กันอยู่เท่านั้น เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะทางเท่านั้นที่เริ่มนำระบบ Cloud เข้ามาใช้

True IDC จึงได้คิดว่า อยากจะช่วยให้คนไทยเข้าใจ เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้ Cloud มากขึ้น ซึ่งการจะเริ่มไปใช้ Cloud นั้นจำเป็นต้องเตรียมพร้อม 3 ส่วนหลัก คือ Service, Technology และ Engineer ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดคือ Engineer หรือบุคลากร จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ถึงจะทำให้ระบบ Cloud ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และเป็นที่แพร่หลาย True IDC จึงตั้ง Cloud Community ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ทุกคนที่สนใจเทคโนโลยีระบบ Cloud สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งก็คือ ‘Cloudtalk’ นั่นเอง

“เราต้องการให้ Cloudtalk Community เป็น Open Community ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถถกประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์โดยไม่มีการยึดติดกับ Provider รายใด เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ Cloud อย่างเต็มที่ ซึ่งเราได้เคยจัดงาน Cloudtalk ทั้งกับผู้ให้บริการชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services, Google Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud และอื่น ๆ” — คุณธนรรถกล่าวถึงจุดกำเนิดของ Cloudtalk

เน้นจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ Cloud ทุกคนเข้าฟังได้ฟรี

หลังจากที่เปิด Cloudtalk Community ขึ้นมาแล้ว ก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากที่เข้ามาติดตามเพจบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ กลุ่ม IT รวมไปถึงกลุ่มนักวิจัยและนักศึกษา พอกลุ่มคนที่ติดตามมีความหลากหลาย True IDC จึงเน้นการให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในรูปของ “แนวคิด” และ “การนำไปประยุกต์ใช้” เป็นหลัก ก็จะมีการจัดงานในรูปแบบที่เป็นเชิงเทคนิคผสมผสานกับการแชร์แนวคิดไปด้วย เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิดและการประยุกต์ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่อได้เอง หลังจากที่แนวคิดเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย จึงเริ่มมีการ Demo และ Hands-on Lab ให้ผู้ที่สนใจมาฝึกฝนทักษะ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับองค์กรของตนเองได้

นอกจากจะอัปเดตเทคโนโลยีและให้ความรู้เกี่ยวกับ Cloud ผ่านการโพสต์ Content บน Facebook แล้ว Cloudtalk ยังได้จัดงานสัมมนาเป็นประจำทุกเดือน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าฟังบรรยายได้ฟรี โดยหัวข้อจะพิจารณาจากประเด็นที่กำลังเป็นสิ่งน่าสนใจ ณ เวลานั้น ๆ , ตามข้อเสนอของสมาชิกใน Community หรือเป็นเทรนด์ของโลกที่กำลังจะมา ซึ่งทาง True IDC จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรหรือ Cloudtalker มาให้ความรู้ คำแนะนำ และเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จนถึงตอนนี้ จัดงานสัมมนาไปแล้วมากกว่า 50 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีคนลงทะเบียนมาร่วมงานกว่า 100 ท่าน

Cloud กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว

คุณธนรรถยังได้กล่าวถึงแนวโน้มทางด้าน Cloud ล่าสุด ระบุว่า Cloud กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันเป็นที่เรียบร้อย มีเทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ใหม่ ๆ ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เราต้องขวนขวายหาความรู้มากขึ้น ในส่วนขององค์กรเองก็มีการนำกลยุทธ์ Cloud First มาใช้ถึง 70% โดยเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เหล่านี้ทำให้ตลาดในประเทศไทยมีแนวโน้มต้องการคนที่มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้าน Cloud เพิ่มสูงขึ้น การมีใบรับรองเกี่ยวกับ Cloud กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้

“ตอนนี้เราไม่คุยเรื่องการย้าย (Migrate) ระบบขึ้น Cloud กันแล้ว มันผ่านจุดนั้นไปแล้ว แต่จะคุยกันว่าองค์กรจะเริ่มใช้ Cloud ตั้งแต่แรกหรือ Day 0 ได้อย่างไร การนำ Cloud ไปประยุกต์ใช้ใน Use Cases ระดับที่สูงขึ้น เช่น Work from Anywhere หรือ PDPA ทำได้อย่างไร เพราะเรื่องการใช้ Cloud เป็น Infrastructure หรือ Basic Platform กลายเป็นพื้นฐานนานแล้ว” — คุณธรรถกล่าวถึงแนวโน้มการใช้ Cloud ขององค์กรในปัจจุบัน

Credit: hoperan/ShutterStock

6 สิ่งที่ควรมีในการพัฒนาทักษะด้าน Cloud

สำหรับการพัฒนาความสามารถและทักษะด้าน Cloud คุณธนรรถให้ความเห็นว่า การมีความรู้เบื้องต้นนั้นกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรมี ถ้าต้องการแข่งขันในตลาดจำเป็นต้องศึกษา 6 องค์ประกอบ ดังนี้

  1. In-depth Knowledge – ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Performance Tuning หรือการนำไปประยุกต์ใช้ใน Use Cases แบบต่าง ๆ 
  2. Multi-Cloud – รู้จักและสามารถใช้ Cloud จากหลายๆ เจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้
  3. Certification – สำหรับการันตีความสามารถและทักษะ
  4. DevOps – เพื่อให้สามารถพัฒนา Cloud Native Apps และจัดการด้าน Operation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. Communication – สามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีม IT, Security, App และ Operation ได้เป็นอย่างดี
  6. Measurement & Analysis – มีความสามารถในการวิเคราะห์ ชี้วัด และประเมินผลการใช้ Cloud เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

“ล่าสุด True IDC ได้จัดตั้งทีม Cloud Hero ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Cloud จาก True IDC ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการแชร์ความรู้ใน Cloudtalk Community ไม่ว่าจะเป็นการช่วยตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำ รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการนำ Cloud ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และเดือนก่อน ๆ เราได้มีการ team up กับผู้ให้บริการ Cloud ต่าง ๆ รวมถึงผู้ใช้งานตัวจริงที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น True Digital Group หรือ KBTG เป็นต้น มาผนึกกำลังช่วยกันให้คำแนะนำกับสมาชิกด้วย ทำให้ Cloudtalk มีมิติที่มากกว่าการมาเล่าเรื่อง Cloud ให้ฟัง” — คุณธนรรถกล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Cloudtalk Community ได้ที่ https://www.facebook.com/cloudtalk


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดตัว Panduit TX6A Vari-Matrix HD สาย Cat 6A UTP ขนาดเล็กที่สุดในโลก รองรับ 1-10GbE และ PoE++ ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เหนือกว่ามาตรฐาน

ในปี 2023 นี้ถือเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับวงการสายสัญญาณเครือข่าย เพราะผู้ผลิตทุกรายต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของ Ethernet ที่เพิ่มขึ้น, การรองรับอุปกรณ์ IoT ให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไปจนถึงการตอบรับต่อประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability

Dahua Technology : Enabling a Safer Society and Smarter Living

ต้าหัว เทคโนโลยี ได้ขนวัตกรรมภาพและเสียงสุดล้ำ มาจัดแสดงในงาน InfoComm Asia 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 พ.ค. 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ …