Black Hat Asia 2023

อัปเดตเทรนด์ Cloud ภาครัฐไทย และรู้จัก IRIS STARTUP บริการ Cloud ชั่วโมงละ 50 สตางค์จาก CAT

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บมจ กสท โทรคมนาคม ถึงบริการใหม่ที่ CAT ต้องการผลักดันในปีนี้และปีหน้าอย่าง IRIS STARTUP ซึ่งเป็นบริการ Cloud ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 50 สตางค์ต่อชั่วโมงเท่านั้น พร้อมทั้งอัปเดตแนวโน้มด้านการใช้งาน Cloud ของหน่วยงานภาครัฐในไทย จึงขอนำเนื้อหามาสรุปให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ครับ

แนวโน้มการใช้งาน Cloud ของหน่วยงานภาครัฐไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญคือการให้บริการ การจัดการด้าน Security และการทำ Compliance

ในช่วงปี 2018 ที่ผ่านมานี้ ทางหน่วยงานภาครัฐของไทยเองก็มีการตื่นตัวเรื่องการใช้งานบริการ Cloud กันมากขึ้นด้วยการสนับสนุนจากภาคนโยบาย และแนวโน้มนี้เองก็ดูจะตื่นตัวยิ่งขึ้นไปอีกในปี 2019 เมื่อหลายๆ หน่วยงานในภาครัฐได้เริ่มใช้งานจนมีประสบการณ์และเข้าใจกับเทคโนโลยีมากขึ้น และสัมผัสกับข้อดีมากขึ้นแล้ว

ดร.ยุทธศาสตร์ได้เล่าสรุปถึงปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐในไทยหันมาใช้งานบริการ Cloud กันมากขึ้น ดังนี้

1. การประหยัดค่าใช้จ่าย

ในมุมของภาครัฐนั้น เดิมทีการลงทุนในระบบ Data Center ถือเป็นงบประมาณส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว การมีบริการ Cloud เข้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบกับการซื้อ Hardware ต่างๆ เองนั้นก็ทำให้หลายๆ หน่วยงานตัดสินใจเช่าใช้บริการ Cloud ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากว่า ไปจนถึงการลดขนาดของ Data Center และการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องลงได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ CAT ได้นำเสนอบริการ Colocation ร่วมกับ Cloud เพื่อใช้ Cloud ในการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของการเช่า Colocation และการจัดซื้อ Hardware นั้น ทำให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 30%

2. เพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่น

เมื่อภาครัฐเองต้องเริ่มเดินกลยุทธ์นโยบาย IT ในเชิงรุก และเปิดบริการใหม่ๆ สู่ภาคประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ การออกแบบระบบด้วยการจัดซื้อ Hardware มานั้นก็อาจทำให้เกิดเหตุทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ในบางครั้ง ในขณะที่การเช่าใช้ Cloud นั้นก็จะทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเพิ่มขยายทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วในงบประมาณที่ควบคุมได้ ทำให้การเปิดบริการใหม่ๆ ออกมาสู่ภาคประชาชนนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

3. ลดบุคลากรที่ต้องใช้ในการดูแลระบบ IT ลงได้

ปัญหาหนึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหน่วยงานภาครัฐในไทย ก็คือการขาดเจ้าหน้าที่ในฝ่าย IT ที่จะคอยทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลรักษาระบบต่างๆ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บริการ Cloud ที่มาพร้อมกับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการโดยตรงจึงสามารถลดภาระของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย IT ลงได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ในฝ่าย IT สามารถลดงานในด้านการดูแลรักษา และหันไปเดินหน้าเกี่ยวกับงานทางด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น รวมถึงมีเวลาไปศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น

4. ภาครัฐสนับสนุนเชิงนโยบาย

การผลักดันจากภาครัฐเองเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ หันไปใช้เทคโนโลยี Cloud มากขึ้นก็มีส่วนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ ถึงข้อดีของ Cloud การผลักดันในระดับของผู้บริหารให้หน่วยงานต่างๆ กล้าที่จะเริ่มต้นใช้บริการ Cloud กันมากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ให้บริการ Cloud รายต่างๆ เองก็พร้อมที่จะนำเสนอบริการเหล่านี้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับหน่วยงานรัฐ และเสริมการอบรมให้ความรู้หรือทดสอบใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสร้างความพร้อมให้กับเหล่าผู้ดูแลระบบมากขึ้นด้วย

5. ง่ายต่อการทำ Compliance และการเสริมบริการต่างๆ

นับเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียว เนื่องจากบริการ Cloud นั้นมักจะเปิดให้บริการภายใน Data Center ที่มีมาตรฐานสูง และมีการตรวจสอบจนได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐานต่างๆ อย่างเข้มข้น ดังนั้นเมื่อหน่วยงานรัฐหันมาใช้บริการ Cloud ก็เปรียบเสมือนว่าได้ใช้งาน IT Infrastructure ในระบบที่มีการออกแบบตามมาตรฐานและมีกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบไปในตัว ทำให้ง่ายต่อการทำ Compliance ต่างๆ เพิ่มเติมต่อยอดไปได้

IRIS CLOUD บริการ Cloud จาก CAT รองรับความต้องการใช้งานด้าน IT เสริมศักยภาพการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน

ในมุมของ CAT เองนั้น บริการ IRIS CLOUD ซึ่งเป็นบริการ Cloud ของทาง CAT ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็วมากในปี 2018 ที่ผ่านมานี้จากการที่ตลาดเปิดรับเทคโนโลยีของ Cloud มากขึ้น ทำให้ทาง CAT มีโอกาสได้ให้บริการ IRIS CLOUD แก่ลูกค้าในหลากหลายกลุ่ม และได้นำประสบการณ์หรือความต้องการของธุรกิจต่างๆ มาปรับปรุงให้บริการที่มีอยู่เดิมนั้นตอบโจทย์ของตลาดมากยิ่งขึ้นไปด้วยในตัว

จุดเด่นของบริการ IRIS CLOUD ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ สนใจกันมากนั้น ก็คือประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนที่สูงยิ่งขึ้น, การไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer ซึ่งถือว่าเหนือกว่าบริการ Cloud จากต่างชาติ และการมี Internet ของตนเองให้บริการพ่วงเข้าไปด้วย ทำให้มั่นใจได้ถึงความเร็วในการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่ายภายในองค์กรมาสู่ Cloud อีกทั้ง Cloud Data Center ของ IRIS CLOUD เองก็ยังอยู่ใกล้กับ Gateway ออกต่างประเทศ และมี Bandwidth ปริมาณมหาศาล ทำให้การเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศนั้นไม่มีสะดุดติดขัดใดๆ ในเรื่องความปลอดภัยและเสถียรภาพของการให้บริการ ระบบ IRIS CLOUD ติดตั้งอยู่ใน CAT Data Center ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Information Security Management ISO 27001 และบริการ IRIS CLOUD เองก็ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20000-1 แล้ว นอกจากนี้ CAT ก็ยังมี Security Operations Center หรือ SOC และ Managed Security Service ที่ช่วยดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจการเงินและประกันภัย ที่ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ได้กลายเป็นหัวใจของธุรกิจ

ปัจจุบัน IRIS CLOUD มีบริการ IRIS STARTUP ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับกลุ่ม SMEs และ IRIS PREMIUM สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

IRIS STARTUP บริการ Cloud แบบ Prepaid ราคาประหยัด สำหรับธุรกิจ Startup และ SME โดยเฉพาะ

ในการพูดคุยครั้งนี้ ดร.ยุทธศาสตร์ได้เล่าถึงบริการ IRIS STARTUP ซึ่งเป็นบริการ Cloud ที่ CAT ต้องการผลักดันมากขึ้นในปีนี้และปีหน้า โดย IRIS STARTUP เป็นนวัตกรรมของคนไทย ระบบที่ให้บริการพัฒนาโดยคนไทย ถูกออกแบบมาสำหรับตอบโจทย์ของธุรกิจ Startup และธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Cloud ในราคาประหยัด และพิเศษสุดๆ คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากคุณเติมเงินในระบบก็จะได้รับเครดิตเงินเพิ่มในระบบอีกหนึ่งเท่าทันที เช่น เติมเงิน 120 บาท ก็มีได้เครดิตเงินเพิ่มอีก 120 บาท รวมเป็น 240 บาททันที

จุดเด่นของ IRIS STARTUP ที่น่าสนใจมีดังนี้

 • เป็นบริการแบบ Prepaid เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายดาย
 • ราคาเพียงแค่ 50 สตางค์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 360 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 • มีบริการ Backup แถมให้ในตัว
 • Unlimited Data Transfer ที่ความเร็วสูงสุด 100Mbps
 • ประสิทธิภาพสูงด้วย SSD
 • รองรับได้ทั้ง Linux และ Windows

โดยตอนนี้ IRIS STARTUP มีโปรโมชัน “เติมเงิน รับเงินเพิ่ม 1 เท่า” หากคุณเติมเงินในระบบของ IRIS STARTUP เราจะเพิ่มเครดิตให้อีกทันที 1 เท่าตัว เช่น เติมเงิน 200 บาท ก็จะได้เครดิตเงินอีก 200 บาท รวมเป็นเงินที่ได้ทั้งสิ้น 400 บาท ซึ่งโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดและเงื่อนไขอ่านได้ที่ https://www.iris.cloud/startup/

IRIS CLOUD (PREMIUM Package) บริการ Cloud สำหรับองค์กร พร้อม Offsite Backup ย้อนหลัง 7 วัน มีโปรโมชั่นลดราคา 70% ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

นอกจาก IRIS STARTUP แล้ว ดร.ยุทธศาสตร์ก็เล่าถึงอีกบริการหนึ่งของ CAT ที่กำลังจัดโปรโมชันอยู่ในตอนนี้ก็คือ IRIS CLOUD (PREMIUM Package) ซึ่งเป็นบริการสำหรับตลาดองค์กร โดยโปรโมชันดังกล่าวก็คือการลดราคา 70% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้ ทำให้บริการ IRIS CLOUD (PREMIUM Package) นี้เริ่มต้นใช้งานได้ในราคาเพียงประมาณ 700 บาทเท่านั้น

จุดเด่นของ IRIS CLOUD (PREMIUM Package) มีดังนี้

 • รับประกัน SLA 99.9%
 • ฟรี Offsite backup สำรองข้อมูลย้อนหลังให้ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน กู้คืนข้อมูลได้ตลอดแม้โดน Ransomware หรือ Virus
 • มีทีมสนับสนุนการใช้งานตลอด 24×7
 • รองรับได้ทั้ง Linux และ Windows
 • ราคารวม Windows License แล้ว

โปรโมชันลดราคา 70% นี้จะหมดเขตภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ดังนั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาจากทางทีมงาน IRIS CLOUD ได้โดยตรงทันที

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iris.cloud/en/premium/

ปี 2019 เตรียมเปิดตัวบริการ CAT big data บน IRIS CLOUD ตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ Big Data Platform ที่พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว เสริมศักยภาพองค์กรจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สำหรับในปี 2019 นั้น ดร.ยุทธศาสตร์มองว่า ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบ Big Data นั้นจะกลายเป็นที่ต้องการของหลายๆ หน่วยงาน ทาง CAT จึงได้มีการพัฒนาบริการ CAT big data บน Cloud พร้อม Big Data Solutions ครบวงจร เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในปี 2019 ที่จะถึงนี้ด้วย

ทั้งนี้หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือ บริการดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการทำ Data Governance เป็นอย่างมาก เพื่อตอบโจทย์ต่อกฎหมายทางด้าน Data Privacy ของประเทศไทย ให้เหล่าธุรกิจองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ทำ Big Data นั้นสามารถควบคุมและปกป้องการเข้าถึงข้อมูลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญของตนเองได้ดีขึ้น

การผลักดันบุคลากรให้มีความรู้เป็นเรื่องสำคัญ CAT เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐ และนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย

สุดท้ายที่จะกลายเป็นภารกิจสำคัญของ CAT ในปี 2019 นี้ก็คือการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกยุค Digital โดยทาง CAT นั้นจะทำการจับมือกับเหล่ามหาวิทยาลัยต่างๆ, หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องในปี 2019 ที่จะถึงนี้ ให้ทุกคนได้รู้จักถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรรองรับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมๆ กัน

ติดต่อทีมงาน IRIS CLOUD ได้ทันที

ผู้ที่สนใจบริการ IRIS CLOUD สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาได้ที่โทร 021044927 หรือ อีเมล์ iris_marketing@cattelecom.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …