Black Hat Asia 2023

Cisco เผยพยากรณ์สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอีก 4 ปีข้างหน้า

cisco_logo_2

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายครบวงจร ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำดัชนีสถิติและแนวโน้มการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าจำนวนประชากรโลกเกินครึ่งจะเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายในปี 2019 นอกจากนี้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์​ (Machine-to-Machine; M2M) หรือแนวคิดการใช้ Internet of Things จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าจากปัจจุบัน

techtalkthai_business_analytics
Credit: ShutterStock

จำนวนอุปกรณ์โมบายล์จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 11.4 ต่อปี

อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจ คือ คาดการณ์ว่า ในปี 2019 จำนวนอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อจะอยู่ที่ 3.2 ต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 2 เครื่องต่อคน นั่นหมายความว่า จะมีอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสูงถึง 2.4 หมื่นล้าน ในปี 2019 จากเดิม 1.4 หมื่นล้านในปี 2014 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 11.4% ต่อปี

จำนวนผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเป็น 51% ในปี 2019

ปัจจุบันนี้ พบว่าร้อยละ 39 ของประชากรโลก 7.2 พันล้านคนใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และพยากรณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ของประชากรโลก 7.6 พันล้านคนในปี 2019 ในขณะที่ปริมาณทราฟฟิคการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ ปริมาณการเชื่อมต่อแบบ M2M ทั่วโลกถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ​ 3 เท่าเช่นกัน จาก 3.3 ล้านการเชื่อมต่อในปี 2014 เป็น 10.5 ล้านภายใน 2019 โดยการใช้งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะมีอัตราการเชื่อมต่อเร็วกว่าในปีปัจจุบันสูงสุด คิดเป็น 8.6 เท่า คำนวณเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 54% ต่อปี

สถิติอื่นที่น่าสนใจ

  • การใช้งานตามบ้าน เช่น กล้องวงจรปิด, มิเตอร์อัจฉริยะ, ระบบควบคุมแสงสว่างและอุณหภูมิ จะมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของการเชื่อมต่อแบบ M2M ในปี 2019
  • การใช้งานเชิงธุรกิจ พบว่าปริมาณทราฟฟิคอินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 20% จากปี 2014 – 2019
  • การใช้งานเว็บไซต์ ระบบสำรองข้อมูลออนไลน์ และ VoIP จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2019 เทียบกับปี 2014
  • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะเพิ่มปริมาณจาก 76 ล้านคนในปี 2014 เป็น 220 ล้านคนในปี 2019 คิดเป็นอัตราเติบโตโดยเฉลี่ย 23.5% ต่อปี
  • ปริมาณแบนวิธด์อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานตามบ้าน จะกินส่วนแบ่งของแบนวิธด์อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานเชิงธุรกิจ 2% ในปี 2019 (แบนวิธด์อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานเชิงธุรกิจจะลดจาก 20% เหลือ 18%)
  • การดูวิดีโอออนไลน์จะเป็นที่นิยมต่อไป โดยคาดว่า 79% ของแบนวิธด์บนโลกอินเตอร์เน็ตจะเป็นการดูวิดีโอแบบ HD และ Ultra HD โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่กินแบนวิธด์เพียงแค่ 66%
  • การใช้งานอุปกรณ์โมบายล์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2019 คิดเป็น 67% ของการการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมด และ 53% ของการเชื่อมต่อทั้งหมดตามลำดับ

ดัชนีสถิติดังกล่าว พยากรณ์โดยวิเคราะห์จากการใช้งานอุปกรณ์โมบายล์แลอินเตอร์เน็ตในชีวิตจริง ซึ่งทาง Cisco จะทำการอัพเดทประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี

C82-734565-00_VNI Infographic 2015_v3a

อ่านรายงานการพยากรณ์ฉบับเต็มได้ที่: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/2928657/cisco-subnet/cisco-sees-internet-half-full.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …