ADPT

[PR] ซิสโก้รายงานผลสำรวจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ประจำปี 2560 ผู้บริหารเปิดเผยต้นทุนที่แท้จริงของการคุกคามความปลอดภัย และมาตรการแก้ไข

รายงานฉบับปีที่ 10 นี้ชี้ วิธีการโจมตีแบบเก่าเริ่มกลับมาอีกครั้ง
ซิสโก้ลด “ระยะเวลาตรวจจับ” เหลือ 6 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 – รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Annual Cybersecurity Report – ACR) ประจำปี 2560 ของซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ระบุว่า กว่าหนึ่งในสามขององค์กรที่ประสบปัญหาการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยในปี 2559 รายงานถึงการสูญเสียลูกค้า โอกาส และรายได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  และหลังจากที่ถูกโจมตี 90 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรเหล่านี้กำลังปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการป้องกันภัยคุกคาม โดยเป็นการดำเนินการของฝ่ายไอทีและฝ่ายรักษาความปลอดภัย (38 เปอร์เซ็นต์), เพิ่มการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (38 เปอร์เซ็นต์) และปรับใช้เทคนิคป้องกันความเสี่ยง (37 เปอร์เซ็นต์)  รายงานฉบับนี้สำรวจความคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Chief Security Officer – CSO) และผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย เกือบ 3,000 คน จาก 13 ประเทศ ภายใต้การศึกษาเรื่องความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Capabilities Benchmark Study) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้

รายงานฉบับปีที่ 10 นี้เน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสสำหรับทีมงานรักษาความปลอดภัยในการรับมือกับพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของอาชญากรรมทางไซเบอร์และวิธีการโจมตีที่เปลี่ยนไป  ผู้บริหาร CSO ระบุว่าข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความเข้ากันไม่ได้ของระบบต่างๆ และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย  นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเปิดเผยว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดย 65 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างเพิ่มมากขึ้นในด้านประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลจากรายงาน ACR ชี้ให้เห็นว่า อาชญากรหันกลับมาใช้วิธีการโจมตีแบบ “เก่า” เช่น แอดแวร์ และอีเมลสแปม ในระดับที่เทียบเท่ากับเมื่อปี 2553  โดยอีเมลสแปมคิดเป็นสัดส่วนเกือบสองในสาม (65 เปอร์เซ็นต์) ของอีเมลทั้งหมด และ 8-10 เปอร์เซ็นต์ถูกระบุว่าเป็นอีเมลอันตราย  จำนวนอีเมลสแปมทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโดยมากแล้วถูกแพร่กระจายโดยบ็อตเน็ต (Botnet) ขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

การตรวจวัดประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางการโจมตีเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง  ซิสโก้ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าในการลด “ระยะเวลาการตรวจจับ” (Time to Detection – TTD) ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างการโจมตีและการตรวจพบภัยคุกคาม  ระยะเวลาการตรวจจับที่เร็วกว่าจะช่วยจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการของผู้โจมตี และลดความเสียหายที่เกิดจากการบุกรุก  ซิสโก้สามารถลดระยะเวลาการตรวจจับจากค่าเฉลี่ย 14 ชั่วโมงในช่วงต้นปี 2559 ให้เหลือเพียง 6 ชั่วโมงในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกัน  ตัวเลขนี้อ้างอิงข้อมูลการตรวจวัดด้านความปลอดภัยที่เก็บรวบรวมจากผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ที่ติดตั้งและใช้งานในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

ต้นทุนทางธุรกิจของภัยคุกคามทางไซเบอร์: สูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้

รายงาน ACR ประจำปี 2560 เปิดเผยถึงผลกระทบด้านการเงินจากโจมตีที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรถูกเฝ้ามองและตรวจสอบหลังจากที่เกิดปัญหาการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ขณะที่ส่วนปฏิบัติการและระบบการเงินได้รับผลกระทบมากที่สุด ตามมาด้วยชื่อเสียงของแบรนด์และการรักษาฐานลูกค้า  สำหรับองค์กรที่ถูกโจมตี ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงมากเลยทีเดียว:

 • 22 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่ถูกโจมตีต้องสูญเสียลูกค้า โดย 40 เปอร์เซ็นต์สูญเสียลูกค้ามากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของฐานลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่
 • 29 เปอร์เซ็นต์สูญเสียรายได้ โดย 38 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรเหล่านั้นสูญเสียรายได้ไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
 • 23 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่ถูกโจมตีสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย 42 เปอร์เซ็นต์สูญเสียมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่พึงจะได้รับ

การปฏิบัติการของแฮคเกอร์ และโมเดล “ธุรกิจ” แบบใหม่

ในปี 2559 การเจาะระบบดำเนินการในรูปแบบของ “องค์กร” เพิ่มมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล ก่อให้เกิดโอกาสสำหรับอาชญากรไซเบอร์  แม้ว่าคนร้ายยังคงใช้เทคนิคแบบเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็ใช้แนวทางใหม่ๆ ที่ใช้กับโครงสร้าง “ระดับกลาง” (Middle Management)

 • วิธีการโจมตีแบบใหม่ๆ มีการแบ่งลำดับชั้น: แคมเปญโฆษณาที่แฝงภัยคุกคามใช้นายหน้า (หรือ “ทางผ่าน”) ที่ทำหน้าที่เหมือนผู้บริหารระดับกลาง เพื่อซ่อนเร้นกิจกรรมอันตราย จากนั้นคนร้ายก็ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงสามารถรักษาพื้นที่ปฏิบัติการ และเล็ดลอดการตรวจจับได้อย่างแนบเนียน
 • โอกาสและความเสี่ยงของระบบคลาวด์: 27 เปอร์เซ็นต์ของคลาวด์แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่พนักงานนำเข้ามาใช้ในองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ ถูกจัดประเภทว่ามีความเสี่ยงสูงและก่อให้เกิดข้อกังวลใจอย่างมากในเรื่องความปลอดภัย
 • แอดแวร์แบบเดิมๆ: ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ ยังคงใช้การได้ดี โดยก่อให้เกิดผลกระทบ 75 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่ได้รับการสำรวจ
 • ข่าวดีก็คือ การใช้ชุดเครื่องมือขนาดใหญ่สำหรับการเจาะระบบ เช่น Angler, Nuclear และ Neutrino มีแนวโน้มลดลง เพราะมีการกวาดล้างผู้ผลิตชุดเครื่องมือดังกล่าวในปี 2559  อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้เล่นรายย่อยเริ่มเข้ามาแทนที่

การปกป้องธุรกิจ และตื่นตัวอยู่เสมอ

รายงาน ACR ประจำปี 2560 ระบุว่า มีเพียง 56 เปอร์เซ็นต์ของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเท่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบ และไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการแจ้งเตือนที่ถูกต้องได้รับการแก้ไข  แม้ว่าฝ่ายที่ทำหน้าที่ป้องกันจะมั่นใจในเครื่องมือที่มีอยู่ แต่ก็ต้องรับมือกับปัญหาท้าทายในเรื่องบุคลากรและความยุ่งยากซับซ้อน จนก่อให้เกิดช่องว่างและเปิดโอกาสให้ฝ่ายโจมตีมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า  ซิสโก้แนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และลดความเสี่ยงโดย:

 • กำหนดให้การรักษาความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญทางด้านธุรกิจ: ผู้บริหารจะต้องเข้ามาดูแลและสนับสนุนงานด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดสรรเงินทุนให้กับงานในส่วนนี้ โดยถือเป็นภารกิจสำคัญ
 • ตรวจสอบวินัยในการดำเนินงาน: ตรวจสอบแนวทางการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งแพตช์เพื่อแก้ไขช่องโหว่ และควบคุมจุดเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น ฟังก์ชั่น และข้อมูล
 • ทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย: กำหนดดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ใช้ดัชนีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางการรักษาความปลอดภัย
 • ปรับใช้แนวทางป้องกันแบบครบวงจร: กำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการผนวกรวมส่วนต่างๆ และระบบงานอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบดูแลอย่างทั่วถึง เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจจับและสกัดกั้นภัยคุกคาม ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยมีเวลามากขึ้นในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่แท้จริง

รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ – 10 ปีของการรวบรวมข้อมูลและการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก

สถานการณ์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ที่ซิสโก้จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยฉบับแรกเมื่อปี 2550  แม้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้การโจมตีมีอานุภาพทำลายล้างมากขึ้น และทำให้ระบบป้องกันมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิม แต่รากฐานของระบบรักษาความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญมาโดยตลอด

 • เมื่อปี 2550 รายงาน ACR ระบุว่าแอพพลิเคชั่นบนเว็บและแอพพลิเคชั่นด้านธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการโจมตี โดยมักจะอาศัยใช้วิธีการโจมตีแบบ Social Engineering หรือช่องโหว่ที่เกิดจากผู้ใช้  ส่วนในปี 2560 แฮคเกอร์มุ่งโจมตีแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ และอีเมลสแปมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
 • เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การโจมตีด้วยมัลแวร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มอาชญากรแสวงหากำไรจากการโจมตีดังกล่าว  ในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน คนร้ายดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยนำเสนอทางเลือกที่มีอุปสรรคน้อยกว่าให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย  ทุกวันนี้คนร้ายอาจเป็นใครก็ได้ และพบเห็นได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถซื้อชุดเครื่องมือ “สำเร็จรูป” สำหรับการโจมตี
 • รายงานฉบับปี 2550 ระบุถึงการแจ้งเตือนของ Cisco IntelliShield Security จำนวน 4,773 รายการ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่ตรวจพบโดยระบบฐานข้อมูลช่องโหว่แห่งชาติ (National Vulnerability Database)  และรายงานฉบับปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกัน การแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ผู้ขายเปิดเผยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ เป็น 6,380 รายการ  เราเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น พื้นผิวการโจมตีที่กว้างขวางมากขึ้น และการดำเนินการอย่างจริงจังของคนร้าย
 • เมื่อปี 2550 ซิสโก้แนะนำให้องค์กรต่างๆ ใช้แนวทางป้องกันแบบรอบด้านสำหรับการรักษาความปลอดภัย โดยผนวกรวมเครื่องมือ กระบวนการ และนโยบายเข้าด้วยกัน และให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของตนเอง  องค์กรธุรกิจไว้วางใจให้ผู้นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร แต่โดยมากแล้วมักจะไม่เป็นผล เพราะผู้ขายมักจะแนะนำโซลูชั่นที่แก้ปัญหาเฉพาะจุด  และในปี 2560 ผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องรับมือกับปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่  ซิสโก้พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอแนวทางเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถ และลดความยุ่งยากซับซ้อน

คำกล่าวสนับสนุน

“ในปี 2560 ไซเบอร์คือธุรกิจ และธุรกิจคือไซเบอร์ ที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ และก่อให้เกิดผลที่หลากหลาย และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยจึงต้องมีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ประจำปี 2560 ชี้ให้เห็นถึงคำตอบสำหรับปัญหาของเราในเรื่องงบประมาณ บุคลากร นวัตกรรม และสถาปัตยกรรม”

– นาย จอห์น เอ็น. สจ๊วต รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของซิสโก้

“รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ประจำปี 2560 ระบุถึงดัชนีชี้วัดที่สำคัญ นั่นคือ ‘ระยะเวลาการตรวจจับ’ ซึ่งหมายถึงเวลาที่ใช้ในการตรวจพบและยับยั้งกิจกรรมอันตรายที่เกิดขึ้น โดยเราสามารถลดระยะเวลาดังกล่าวให้เหลือเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีดัชนีชี้วัดตัวใหม่ นั่นคือ ‘ระยะเวลาการพัฒนา’ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าคนร้ายสามารถปรับเปลี่ยนการโจมตีเพื่อปกปิดตัวตนได้รวดเร็วเพียงใด  ด้วยการใช้แนวทางการตรวจสอบเหล่านี้และแนวทางอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างระบบงานอัตโนมัติและผนวกรวมระบบป้องกันภัยคุกคาม เราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงด้านการเงินและการดำเนินงานและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

– นาย เดวิด ยูเลวิทช์ รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้

###

เกี่ยวกับรายงาน

รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 10 สำรวจตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมที่เปิดเผยถึงแนวโน้มการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า  นอกจากนี้รายงานฉบับปี 2560 ยังเน้นย้ำประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาดัชนีชี้วัดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Capabilities Benchmark Study – SCBS) ของซิสโก้ ฉบับที่ 3 ซึ่งมุ่งตรวจสอบการรับรู้ของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะด้านความปลอดภัยขององค์กร และยังมีการกล่าวถึงแนวโน้มทางภูมิศาสตร์การเมือง พัฒนาการของข้อมูลทั่วโลก และความสำคัญของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรสนับสนุน

วิดีโอของซิสโก้ เดวิด ยูเลวิทช์, จอห์น เอ็น. สจ๊วต: รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ประจำปี 2560
รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ประจำปี 2560
บล็อกของซิสโก้: ก้าวล้ำนำหน้าภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง – เผยแพร่รายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ประจำปี 2560
อินโฟกราฟิกในรายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ประจำปี 2560
ภาพกราฟิกในรายงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของซิสโก้ประจำปี 2560
ติดตามซิสโก้บน Twitter @CiscoSecurity
ถูกใจซิสโก้ ซีเคียวริตี้ บน Facebook

เกี่ยวกับ ซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรช่วยเหลือสังคมเชื่อมต่อโอกาสทางดิจิตอลอย่างปลอดภัย ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Cisco


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ปี 2021 Fortinet และ VMware นำโด่ง

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลปรากฏว่ามี Vendor ครองตำแหน่ง Leader …

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cloud Collaboration in Today Situation and Future วันที่ 22 ก.ย. 2021

NexEntel และ Cisco Systems (Thailand) ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสุดอัจฉริยะ ภายในงานสัมมนาออนไลน์ Cloud Collaboration in Today Situation and Future วันที่ …