Black Hat Asia 2023

Cisco เปิดตัว Certificate ใหม่ ตอบโจทย์ยุค Digital Transformation

Cisco ประกาศเปิดตัวคอร์สอบรมพร้อมด้วย Certificate ใหม่ สำหรับสาย Business Architectures โดยเฉพาะ เนื่องจาก Cisco เห็นว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Business Transformation ทุกธุรกิจทุกองค์กรต้องมีการปรับตัว แต่จากรายงานการวิเคราะห์ล่าสุดพบว่า มีองค์กรเพียง 15% เท่านั้น ที่มองว่ามีทรัพยากรหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation ได้

Credit: Cisco
สำหรับ Certificate ด้าน Business Architecture Specialists จะมีด้วยกันอยู่ 3 level ดังนี้
  • Cisco Business Architecture Analyst
    • Certificate พื้นฐานสำหรับการสร้าง Awareness เกี่ยวกับ Business Architecture
  • Cisco Business Architecture Specialist
    • สร้างพื้นฐานและความรู้เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ ต่อยอด โดยจะโฟกัสที่ Change Management และการสร้าง Customized Transformation Roadmap สำหรับองค์กร
  • Cisco Business Architecture Practitioner
    • Certificate ที่เหนือกว่าขั้น Specialist โดยจะมอบให้ผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ วิธีการต่างๆ รวมไปถึงการนำ Best Practice ต่างๆ มาใช้ เพื่อเชื่อมระหว่าง IT Solutions กับ Business Goal ขององค์กรได้ หัวใจหลักของ Certificate ใบนี้คือการสร้าง Business Outcome

ทั้งนี้ Cisco จะถอด Certificate ทางด้าน Business Value ออก โดย Cisco Business Value Analyst และ Business Value Specialist จะสามารถสอบได้จนถึง 29 ธันวาคม 2017 ส่วน Certificate Cisco Business Value Practitioner จะสามารถสอบได้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันสุดท้าย

สำหรับผู้ที่เคยได้ Certificate ในด้าน Business Value มาก่อน จะมีโอกาส Migrate ไปใช้ Business Architecture ได้ โดยสามารถติดต่อ Cisco ได้โดยตรง

ที่มา: https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1880403


About นักเขียนฝึกหัดหมายเลข 3

Check Also

Apple เข้าซื้อกิจการ WaveOne สตาร์ทอัพบีบอัดวิดีโอด้วย AI

Apple Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ WaveOne Inc. สตาร์ทอัพพัฒนาอัลกอริทึมบีบอัดข้อมูลวิดีโอด้วย AI

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …