Black Hat Asia 2023

ปิดดีล! Cisco ซื้อกิจการ AppDynamics เสร็จแล้วที่มูลค่า 129,500 ล้านบาท

การเข้าซื้อกิจการของ AppDynamics โดย Cisco ได้เสร็จสิ้นลงแล้วที่มูลค่า 3,700 ล้านเหรียญหรือราวๆ 129,500 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบัน Cisco สามารถนำเสนอโซลูชัน IT Monitoring ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับล่างสุดของ IT Infrastructure ขึ้นมาจนถึงระดับของ Application ได้แล้ว

Credit: ShutterStock.com

 

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ AppDynamics ต้องล้มเลิกแผนการเข้า Initial Public Offering (IPO) ไป และเมื่อนำศักยภาพของ Cisco และ AppDynamics มารวมกัน ก็ทำให้ทั้งสองสามารถสร้างระบบ IT Monitoring ที่ครอบคลุมทั้ง Network, Data Center, Security และ Application ได้ในหนึ่งเดียว รองรับต่อการมาของ Digital Transformation ที่ระบบ IT Infrastructure และ Application จะมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อทุกๆ ธุรกิจ

ในขณะเดียวกัน Partner ของ Cisco เองก็จะสามารถนำเสนอโซลูชันที่กว้างขึ้นได้ ด้วยการ Integrate ระบบตรวจสอบการทำงานของ IT Infrastructure และ Application เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ถัดจากนี้ไป Developer กับ Network Engineer คงได้เถียงกันน้อยลงแล้วครับว่า Application มีปัญหาเพราะระบบเครือข่ายหรือไม่

 

ที่มา: http://www.crn.com/news/networking/300084278/cisco-closes-3-7-billion-acquisition-of-appdynamics-to-build-the-next-software-franchise.htm?itc=hp_todays_news


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด! “รู้ทันภัยไซเบอร์” ป้องกันอย่างไร..ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ [Guest Post]

ปัจจุบัน Cybercrime หรือ อาชญากรรมไซเบอร์เกิดขึ้นทุกวันและมีอัตราการการโจมตีเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากกว่าในอดีต อีกทั้งอาชญากรรมไซเบอร์มีการพัฒนารูปแบบการจู่โจม เทคนิคและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมแทรกซึมเข้าสู่องค์กรเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา แล้วจะทำอย่างไร? ให้องค์กรของคุณ…สามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างปอลดภัย และสามารถป้องกันพร้อมรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ “Attackers are adapting and …

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน