CDIC 2023

[PR] ซิสโก้เผยผลการศึกษาพบว่า “องค์กรในปัจจุบันมีการปรับใช้คลาวด์ อย่างแพร่หลาย.. แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2559 – ซิสโก้เปิดเผยผลการศึกษาทั่วโลกที่ระบุว่า ถึงแม้การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบคลาวด์ ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าเกือบ 68 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้น 61 เปอร์เซ็นต์จากผลการศึกษาของปีที่แล้ว การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะ รวมถึงโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยและ Internet of Things ( IoT ) บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ ( 69 เปอร์เซ็นต์ ) ไม่มีกลยุทธ์ด้านคลาวด์อย่างเต็มที่ และมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือกว่าcisco-cloud-adoption

โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรที่ใช้ ‘ระบบคลาวด์ที่ก้าวล้ำ’ ได้รับผลประโยชน์รายปีต่อแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์สูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากรายได้เพิ่มเติม และการประหยัดค่าใช้จ่าย 1 ล้านดอลลาร์ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้โดยมากแล้วเป็นผลมาจากการขายสินค้าและบริการใหม่ ๆ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น หรือการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังเปิดเผยว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรชั้นนำที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม ได้สร้างสภาพแวดล้อมไอทีที่ใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กรและระบบคลาวด์สาธารณะอย่างผสมผสาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สถานที่ตั้ง และนโยบายการกำกับดูแล

cisco-cloud-adoption-2

ผลการศึกษา InfoBrief ภายใต้หัวข้อ การปรับใช้งานคลาวด์อย่างแพร่หลาย:- ทุกองค์กรกำลังพยายามปรับใช้คลาวด์ บางองค์กรได้รับประโยชน์.. แต่ส่วนน้อยมากที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ( “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value” ) ได้รับการจัดทำโดย International Data Corporation ( ไอดีซี ) ภายใต้การสนับสนุนของซิสโก้ ผลการศึกษานี้อ้างอิงงานวิจัยตลาดหลักที่ดำเนินการร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจด้านไอทีในองค์กรต่าง ๆ กว่า 6, 100 แห่งใน 31 ประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จในการปรับใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กร ระบบคลาวด์สาธารณะ และระบบคลาวด์แบบไฮบริดภายในสภาพแวดล้อมไอที โดยนับเป็นปีที่สองของการศึกษาดังกล่าว และขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในผลการศึกษานี้ ไอดีซีได้ระบุ 5 ระดับของความพร้อมทางด้านคลาวด์ ซึ่งได้แก่ เฉพาะกิจ ( ad hoc ), ตามโอกาส ( opportunistic ), ทำซ้ำได้ ( repeatable ), ได้รับการจัดการ ( managed ) และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ( optimized )

การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดแยกตามประเทศ

การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด ( บริการคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ภายในองค์กร ) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดในแง่ขององค์กรที่ใช้บริการคลาวด์สาธารณะควบคู่ไปกับทรัพยากรภายในองค์กร และออสเตรเลียมีเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดในบรรดาประเทศที่ทำการศึกษา ผลการศึกษานี้ระบุเปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่ปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดในประเทศต่าง ๆ ดังนี้:

 • 45 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกา
 • 47 เปอร์เซ็นต์ ภูมิภาคละตินอเมริกา
 • 46 เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักร
 • 42 เปอร์เซ็นต์ ฝรั่งเศส
 • 51 เปอร์เซ็นต์ เยอรมนี
 • 41 เปอร์เซ็นต์ ออสเตรเลีย
 • 47 เปอร์เซ็นต์ แคนาดา
 • 55 เปอร์เซ็นต์ เกาหลี
 • 42 เปอร์เซ็นต์ เนเธอร์แลนด์
 • 54 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น
 • 52 เปอร์เซ็นต์ จีน

ผลการศึกษาชี้ว่า องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงความสามารถและช่องว่างทางด้านทักษะ การขาดกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ชัดเจน โครงสร้างองค์กรแบบเก่าที่เทอะทะ และความไม่สอดคล้องกันของสายงานไอที/ธุรกิจ

 

 

รายงานการปรับใช้คลาวด์จากที่ปรึกษาด้านระบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ

บริการใหม่ Cloud Professional Services

นอกจากนี้ ซิสโก้ยังได้เปิดตัวชุดบริการใหม่ Cloud Professional Services เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจแก้ไขปัญหายุ่งยากในการใช้ระบบคลาวด์หลายระบบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านคลาวด์ บริการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านทักษะที่อาจประสบในการเร่งพัฒนากลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มดิจิทัล ( Digital Transformation ) และโครงการริเริ่มด้านคลาวด์

บริการ Cisco Professional Services ประกอบด้วย:

 • บริการด้านการจัดการและผสานรวมระบบมัลติคลาวด์ สำหรับ Cisco Cloud Center ช่วยให้ลูกค้าสร้างแบบจำลองเพียงครั้งเดียว โดยปรับใช้และจัดการได้ทุกที่
 • บริการเร่งการปรับใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งจะเร่งการออกแบบและการติดตั้งระบบคลาวด์ภายในองค์กรและโซลูชั่นบนแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น OpenStack และ PaaS
 • บริการโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและคลาวด์ เพื่อสร้างระบบงานอัตโนมัติและขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยุ่งยากซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์
 • บริการปฏิรูประบบไอทีสำหรับ DevOps ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลง DevOps เพื่อสร้างแนวทางที่เรียบง่ายในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสให้ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าผนวกรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมและทีมงาน

cisco-cloud-adoption-3

ในอนาคต ซิสโก้วางแผนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ครบวงจร ซึ่งผสานรวมบริการ Cisco DomainTen Service เข้ากับ Cisco Business Cloud Advisor Workshop เวิร์กช็อปที่ซิสโก้และพันธมิตรร่วมกันนำเสนอนี้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ระบุปัญหาช่องว่างในการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์และการทดสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสะดวกในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านไอทีและธุรกิจให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ เวิร์กช็อปดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงการตรวจวัดผลกระทบของการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในฝ่ายไอที โดยครอบคลุมดัชนี้ชี้วัดประสิทธิภาพที่หลากหลาย

กรอบโครงสร้าง Domain Ten ของซิสโก้ช่วยให้ลูกค้าได้รับมุมมองแบบครบวงจรสำหรับองค์ประกอบสำคัญหรือโดเมนในดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานไอที ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการปฏิรูประบบไอที ด้วยการจัดเตรียมแผนการพัฒนากลยุทธ์และขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การบริการใหม่และเวิร์กช็อปเหล่านี้จะช่วยให้พันธมิตรของซิสโก้ได้รับโอกาสในการจัดจำหน่ายบริการของซิสโก้ หรือผสานรวมบริการเสริม และทำงานร่วมกับซิสโก้เพื่อนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า รวมถึงทักษะ ความสามารถ และข้อเสนอที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

cisco-cloud-adoption-4

 

นาย โรเบิร์ต มาโฮวาลด์, รองประธานไอดีซี, กลุ่มธุรกิจ SaaS & ซอฟต์แวร์คลาวด์

“ผลการศึกษาด้านการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ทั่วโลกเปิดเผยว่า องค์กรส่วนใหญ่พยายามที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านคลาวด์อย่างต่อเนื่อง แต่มีองค์กรเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ก้าวถึงระดับสูงสุดของการปรับใช้คลาวด์ และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผลการศึกษายังเน้นย้ำว่าสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในบริษัทส่วนใหญ่ทั่วโลก และการจัดการระบบมัลติคลาวด์ให้สำเร็จเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์คลาวด์ที่เติบโตอย่างเต็มที่ ขณะที่ตลาดยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะพัฒนาสภาพแวดล้อมคลาวด์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยบริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น Cisco Business Cloud Advisor ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเร่งการพัฒนาคลาวด์ และผลักดันคุณประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่เป็นรูปธรรม”

 

นาย สก็อต คลาร์ก, รองประธานฝ่ายบริการขั้นสูงของซิสโก้

“ลูกค้าของเราต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ขยายใหญ่ขึ้น ลูกค้าเหล่านี้ต้องการอิสระในการเลือกสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอพพลิเคชั่นแบบเดิมและแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขณะที่ลูกค้าจำนวนมากปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนาสู่รูปแบบคลาวด์ขั้นสูง และตรงจุดนี้เองที่บริการ Cisco Cloud Professional Services จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ ด้วยการประสานงานกับพันธมิตร บริการของเราได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ”

 

นาย ริชาร์ด สแกนเนล, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ RiverMeadow Software

“ในโลกมัลติคลาวด์ที่ซับซ้อน ลูกค้าต้องการทางเลือกสำหรับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้งานที่สอดรับกับเวิร์กโหลดคลาวด์ของลูกค้า เราทำงานร่วมกับซิสโก้เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงกลยุทธ์คลาวด์และเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาสู่ระบบคลาวด์อย่างยั่งยืน ด้วยการทำงานร่วมกับซิสโก้อย่างใกล้ชิดสำหรับบริการโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและคลาวด์ เราจึงสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการ ด้วยการสร้างระบบงานอัตโนมัติและขจัดความยุ่งยากซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดไปสู่ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าย้ายเวิร์กโหลดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไปสู่สภาพแวดล้อมคลาวด์สาธารณะ คลาวด์ภายในองค์กร และไฮบริดคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย”

 

ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม:

Cisco Business Cloud Advisor: http://www.cisco.com/go/bca

บริการ Cisco Cloud Professional Services: http://www.cisco.com/go/bcaservices

InfoBrief: “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value”

Blog: New IDC Study: Cloud Grows, but Few are Maximizing Value ( Scott Clark )

Infographic: Increased Cloud Adoption Brings Increased Business Value

 

เกี่ยวกับ ซิสโก้

ซิสโก้ ( NASDAQ: CSCO ) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรช่วยเหลือสังคมเชื่อมต่อโอกาสทางดิจิตอลอย่างปลอดภัย ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Cisco


About TechTalkThai_PR

Check Also

Sangfor Access Secure ทะยานติดอันดับ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023

Sangfor Access Secure ได้ทะยานขึ้นสู่การจัดอันดับของ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ชี้ การคาดการณ์ DCIM 3.0 มาถูกทาง [Guest Post]

“เควิน บราวน์ รองประธานอาวุโส EcoStruxure Solutions ธุรกิจ Secure Power ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ก่อนหน้านี้เราได้บัญญัติคำว่า DCIM 3.0 เพื่ออธิบายถึงวิวัฒนาการที่เห็นในตลาดซอฟต์แวร์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ที่เรียกได้ว่า …