[PR] เชค พอยต์ จับมือเอ็มเฟค จัดกิจกรรมทางสังคมบริจาคเงินให้ 3 มูลนิธิ บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนและคืนช้างสู่ธรรมชาติ

บริษัท เชค พอยต์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( MFEC ) จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “Check Point & MFEC Charity Golf” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพาร์ทเนอร์ และลูกค้า พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับสังคมด้วยการบริจาคเงินให้ 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 50,000 บาท มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ( บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ) จำนวน 50,000 บาท และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 50,000 บาท ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

นายคอลลิน เพนแมน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ ( ที่ 8 จากซ้าย ) นายดิเรค ตัน ผู้จัดการประจำภูมิภาค ( ที่ 4 จากซ้าย ) บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ นายนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ( ที่ 5 จากซ้าย ) และนายก่อกนก พัฒนเมธาวรกุล ผู้อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( ที่ 6 จากซ้าย ) นางสาวเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( ที่ 2 จากซ้าย ) นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สาขากรุงเทพมหานคร ( ที่ 3 จากซ้าย ) และนายฉัตรพงศ์ ดีพา ผู้จัดการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ( ที่ 7 จากซ้าย )
นายคอลลิน เพนแมน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ ( ที่ 8 จากซ้าย ) นายดิเรค ตัน ผู้จัดการประจำภูมิภาค ( ที่ 4 จากซ้าย ) บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ นายนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ( ที่ 5 จากซ้าย ) และนายก่อกนก พัฒนเมธาวรกุล ผู้อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( ที่ 6 จากซ้าย ) นางสาวเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( ที่ 2 จากซ้าย ) นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สาขากรุงเทพมหานคร ( ที่ 3 จากซ้าย ) และนายฉัตรพงศ์ ดีพา ผู้จัดการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ( ที่ 7 จากซ้าย )

About TechTalkThai_PR

Check Also

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI