Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

[PR] เชค พอยต์ จับมือเอ็มเฟค จัดกิจกรรมทางสังคมบริจาคเงินให้ 3 มูลนิธิ บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนและคืนช้างสู่ธรรมชาติ

บริษัท เชค พอยต์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( MFEC ) จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “Check Point & MFEC Charity Golf” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพาร์ทเนอร์ และลูกค้า พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับสังคมด้วยการบริจาคเงินให้ 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 50,000 บาท มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ( บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ) จำนวน 50,000 บาท และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 50,000 บาท ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

นายคอลลิน เพนแมน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ ( ที่ 8 จากซ้าย ) นายดิเรค ตัน ผู้จัดการประจำภูมิภาค ( ที่ 4 จากซ้าย ) บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ นายนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ( ที่ 5 จากซ้าย ) และนายก่อกนก พัฒนเมธาวรกุล ผู้อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( ที่ 6 จากซ้าย ) นางสาวเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( ที่ 2 จากซ้าย ) นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สาขากรุงเทพมหานคร ( ที่ 3 จากซ้าย ) และนายฉัตรพงศ์ ดีพา ผู้จัดการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ( ที่ 7 จากซ้าย )
นายคอลลิน เพนแมน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ ( ที่ 8 จากซ้าย ) นายดิเรค ตัน ผู้จัดการประจำภูมิภาค ( ที่ 4 จากซ้าย ) บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ นายนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทย บริษัท เชค พอยต์ ซอฟตแวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ( ที่ 5 จากซ้าย ) และนายก่อกนก พัฒนเมธาวรกุล ผู้อำนวยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค ( ที่ 6 จากซ้าย ) นางสาวเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( ที่ 2 จากซ้าย ) นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สาขากรุงเทพมหานคร ( ที่ 3 จากซ้าย ) และนายฉัตรพงศ์ ดีพา ผู้จัดการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ( ที่ 7 จากซ้าย )


About TechTalkThai_PR

Check Also

ISS Consulting ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะตอบโจทย์ EEC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์ ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบซอฟแวร์ ERP …

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล