Kubernetes

หัดใช้ Kubernetes เบื้องต้นให้เป็นใน 1 ชั่วโมง ด้วย Online Interactive Tutorial ฟรีๆ

การเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้าน Container ให้เข้าใจนั้นได้กลายเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งสำหรับผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา Software ไปแล้ว ทาง Kubernetes หนึ่งในโครงการทางด้าน Container ที่โด่งดังที่สุดรายหนึ่งเองจึงได้ออกมาเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ด้วยการเปิด Kubernetes Basics Interactive Tutorial ให้เราได้เรียนกันฟรีๆ แบบออนไลน์

Read More »