Docker

Docker Commumity ทำสถิติ 2,000 ล้าน Pull แล้ว!

นับตั้งแต่การเปิดตัวของ Docker Hub ในเดือนมีนาคมปี 2013 มา และทำสถิติ 1,200 ล้าน Pull ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา วันนี้กุมภาพันธ์ 2016 ทาง Docker Hub ก็ได้ทำสถิติ Pull ถึง 2,000 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read More »