Black Hat Asia 2023

The New Stack แจก eBooks เกี่ยวกับการใช้งาน Docker & Container สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

the-new-stack-docker-ebooks

The New Stack แจก eBooks เกี่ยวกับการใช้งาน Docker & Container จำนวน 2 เล่ม ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยเตรียมปล่อยอีก 3 เล่มที่เหลือภายในปีนี้

เล่มแรก : THE DOCKER & CONTAINER ECOSYSTEM

the-new-stack-book-1

เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Ecosystem ของ Container โดยกล่าวถึงการใช้งาน Container ในปัจจุบันว่ามีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง รวมถึงวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีการรวบรวม Directory ของ Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น Developer Tools, Platforms, Management, Infrastructure Services และ Security เอาไว้ถึง 160 ผลิตภัณฑ์ให้ได้เลือกใช้งานอีกด้วย โดยหนังสือมีความยาวทั้งหมด 130 หน้า

เล่มที่สอง : APPLICATIONS & MICROSERVICES WITH DOCKER & CONTAINERS

the-new-stack-book-2

เล่มนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรม Microservices และการพัฒนาแอพพลิเคชันที่มี Container เป็นหัวใจสำคัญ เริ่มตั้งแต่การ Migrate จาก Monolithic ไปยัง Microservices, การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Container, Best Practice ของการทำ Scale และมีการกล่าวถึงการใช้งาน Microservices และ Container ใน Production อีกด้วย หนังสือเล่มนี้มีความยาวทั้งหมด 148 หน้า

โดยเล่มอื่นๆจะออกตามมาภายในปีนี้ มีดังนี้

  • เล่มที่ 3 : AUTOMATION & ORCHESTRATION WITH DOCKER & CONTAINERS
  • เล่มที่ 4 : NETWORKING, SECURITY & STORAGE WITH DOCKER & CONTAINERS
  • เล่มที่ 5 : MONITORING & MANAGEMENT WITH DOCKER AND CONTAINERS

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกด Subscribe เพื่อดาวน์โหลด ebook ได้ฟรีจากลิ้งนี้ : http://thenewstack.io/ebookseries/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …