Big Data ในประเทศจีน: Open Source ที่เติบโตในวงการโทรคมนาคมและการเงิน

ที่ผ่านมาเรามักได้ยินเรื่องราวการนำ Open Source Software มาใช้งานจากธุรกิจในฝั่งอเมริกาและยุโรปกันเป็นส่วนมาก แต่ในปัจจุบันนี้จีนเองก็เริ่มกลายเป็นตลาดใหญ่ของวงการ Open Source ที่ผันตัวออกมาจากการเป็นเพียงผู้ใช้ ก้าวสู่การเป็นผู้ Contribute เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดคือ Huawei ที่ทำธุรกิจ IT อยู่ในทั้งวงการโทรคมนาคมและ Enterprise ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ลงทุนกับ Open Source และนำ Open Source ออกมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริง โดยเฉพาะ Big Data Analytics ที่กลายเป็นหัวใจของธุรกิจโทรคมนาคมและการเงินในทุกวันนี้ไปแล้ว

Big Data สำคัญอย่างไรในประเทศจีน?

จีนเองนั้นก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการทำ Digital Transformation แต่จุดที่น่าสนใจมากของจีนก็คือการที่ประเทศจีนนั้นมีขนาดของประชากรขนาดใหญ่ และมีธุรกิจขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีภาษาของตนเอง รวมถึงยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง Big Data Analytics จึงเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างมากสำหรับจีนในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดจากทั้งประชากรและภาคธุรกิจจำนวนมหาศาลเหล่านี้ เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถแข่งขันกันได้ดียิ่งขึ้นทั้งด้วยการปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ไปจนถึงการทำให้การตัดสินใจเชิงธุรกิจดีขึ้น และประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ การมาของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เองนั้นก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ ซึ่งจีนเองก็ถือเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ IoT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ IoT นี้ก็ต้องถูกนำมาวิเคราะห์บน Big Data Analytics Platform อยู่ดี ดังนั้นจึงไม่แปลกใจนักที่จีนจะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Big Data Analytics เพื่อรองรับต่อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทุกๆ วัน

และเมื่อจีนเองนั้นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับใช้งานภายในประเทศเองจนสำเร็จแล้ว ก้าวถัดมาของจีนก็คือการออกสู่ตลาดระดับโลก อย่างที่เราได้เห็นข่าวกันบ่อยๆ ในทุกวันนี้นั่นเอง

 

Huawei ร่วม Contribute ใน Apache Hadoop: เป็น Contributor อันดับ 2 ของโครงการในปี 2015

ในการนำ Open Source ไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจของนั้น ทำให้ Huawei มีความท้าทายที่จะต้องต่อยอดเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการนำไปใช้งานในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีความเฉพาะตัวสูง ทำให้ภารกิจสำคัญอันหนึ่งของ Huawei นั้นคือการเข้าร่วมพัฒนาในโครงการ Open Source ต่างๆ ให้มีความสามารถที่จำเป็นต่อตลาดจีนเพิ่มขึ้น, แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในการนำไปใช้งานจริง และต่อยอดเทคโนโลยี Open Source เหล่านี้ให้สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นมาเอง รวมถึง Contribute Source Code เหล่านี้กลับเข้าไปในโครงการ Open Source ต่างๆ ด้วย จนเมื่อปี 2015 นั้น Huawei ได้กลายเป็น Contributor ทางด้าน Source Code อันดับ 2 ของโครงการ Apache Hadoop อีกทั้งยังได้ Contribute ในโครงการ Open Source อื่นๆ อีกมากมาย และได้บุกตลาดจีนด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data Analytics ที่ต่อยอดจากโครงการ Open Source เหล่านี้เองไปใช้ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาโครงการ Open Source ต่างๆ ของทาง Huawei ได้ที่ https://github.com/Huawei และ http://consumer.huawei.com/en/opensource/index.htm ทันที ซึ่ง Huawei เองนั้นก็ไม่ใช่บริษัทจีนเพียงบริษัทเดียวที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ Open Source โดยถ้าหากนำชื่อบริษัท IT รายต่างๆ ในจีนไปทำการค้นหา เราก็จะค้นพบโครงการ Open Source จากจีนอีกหลากหลายโครงการเลยทีเดียว

 

รู้จัก Huawei FusionInsight Big Data Platform จาก Huawei สำหรับตอบโจทย์วิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร

Credit: Huawei

 

Huawei FusionInsight นี้คือระบบ Big Data Software ที่ผสานเทคโนโลยี Hadoop, Spark และ Solr เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในแบบของ Batch และ Real-time Analytics ด้วยการนำ HDFS, HBase, MapReduce, YARN/Zookeeper มาใช้สร้าง Big Data Platform และพัฒนาระบบบริหารจัดการ, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และ API เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบ Big Data Analytics นี้สามารถนำไปใช้งานในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดด้วยการ Integrate เข้ากับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรได้นั่นเอง

ในแง่ของประสิทธิภาพ Huawei FusionInsight นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับประสิทธิภาพขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยจากการทดสอบด้วย Server จำนวน 12 เครื่องที่แต่ละเครื่องใช้ Intel E5-2650 จำนวน 2 ชุด และหน่วยความจำ 128GB ก็มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

Parallel Computing Engine (MapReduce)

 • WordCount: 8GB/minute ต่อเครื่อง
 • Terasort: 6GB/minute ต่อเครื่อง

Parallel Computing Engine (Spark)

 • WordCount: 27GB/minute ต่อเครื่อง
 • Terasort: 6GB/minute ต่อเครื่อง

Hive

 • HiveAggregation: 8GB/minute ต่อเครื่อง
 • HiveJoin: 2GB/minute ต่อเครื่อง

HBase

 • 100% Random Read: 30,000 Records/s ต่อเครื่อง
 • 100% Random Write: 37,000 Records/s ต่อเครื่อง
 • Sequential Scan: 10,000 Records/s ต่อเครื่อง

ไม่เพียงแต่ประเด็นทางด้านประสิทธิภาพเท่านั้น Huawei FusionInsight นี้ยังได้ทำการพัฒนาต่อยอดในส่วนของความทนทาน และความปลอดภัยเอาไว้ด้วยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานระดับองค์กร พร้อมเสริมความสามารถทางด้านความง่ายในการใช้งานเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเริ่มทำ Big Data Analytics ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วย Template ตั้งต้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเกินกว่า 1 ล้านชนิดได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/cloud-computing/bigdata/fusioninsight

 

แก้ปัญหาความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและขนาดของข้อมูลให้ Shanghai Unicom

บริษัท China United Network Communication Group สาขา Shanghai หรือ Shanghai Unicom นั้นเป็นธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่ และเริ่มพบกับปัญหา 3 ประการจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจดังนี้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจากหลายบริการร่วมกันนั้นสามารถทำได้ยากและใช้เวลานานมาก เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ บนระบบที่กระจัดกระจาย
 • ระบบ Application ที่มีการใช้งานอยู่นั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้
 • ไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ทำให้มีปัญหาในแง่ของ Data Security ภายในองค์กร

Huawei FusionInsight ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการผนวกรวมข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็น Unified Enterprise-level Big Data Platform ที่จัดเก็บข้อมูลใน Tiered Storage เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และสามารถเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างอิสระ พร้อมเสริมความสามารถในการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรได้ รวมถึงยังรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ได้ด้วยความเร็วสูง และเปิดให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ์เพื่อทำ Data Analytics ได้ด้วยตนเองทันที

ผลลัพธ์นั้นก็ถือว่าน่าสนใจ เพราะ Shanghai Unicom สามารถรักษาฐานลูกค้า VIP เอาไว้ได้มากขึ้น และทำให้การทำการตลาดนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปสำหรับลูกค้าแต่ละรายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น จากเดิมที่เคยต้องใช้เวลาถึง 1.5 เดือน ลดเหลือเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e.huawei.com/en/marketing-material/onLineView?MaterialID={AA98CD16-F3B4-47F2-8956-E19EDA470282}

 

ช่วย China Merchants Bank ให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 40 เท่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

China Merchants Bank (CMB) นั้นเป็นธนาคารที่ต้องการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในประเทศจีนได้ดีขึ้น และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้นั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ, การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า, การวัดคุณภาพของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ตอบโจทย์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรวมกันเป็นภาพเดียวได้ เนื่องจากข้อมูลนั้นมีปริมาณมหาศาล และถูกจัดเก็บอยู่ทั้งในรูปของ Structured Data และ Unstructured Data อย่างกระจัดกระจาย

Huawei จึงได้นำเสนอทัั้ง FusionInsight ควบคู่ไปกับบริการที่จะช่วยเร่งให้ธนาคารสามารถใช้งานเทคโนโลยี Big Data Analytics ได้อย่างมีปประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในทุกๆ ส่วนของธุรกิจได้ในแบบ Real-time ส่งผลให้อัตรา Conversion Rate ในการทำธุรกิจสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 40 เท่า, ความผิดพลาดในการทำนายอนาคตลดลง 50% และทำการตลาดน้อยลงถึง 5 เท่าสำหรับลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การอนุมัติบัตรเครดิตแต่ละใบที่เคยใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ ก็ลดลงมาเหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e.huawei.com/en/marketing-material/onLineView?MaterialID={C73AE346-80F7-4A9C-867E-438F4E2B982D}

 

ติดต่อทีมงาน Huawei ประเทศไทยได้ทันที

ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Big Data Analytics จาก Huawei สามารถติดต่อทีมงาน Huawei ประเทศไทยได้ทันทีที่

Huawei Enterprise Business ; Marketing Contact Center

Mobile 095-878-7475 e-mail : Th_enterprise@huawei.com

Follow us on : www.twitter.com/huaweiENT

www.facebook.com/HuaweiEnterpriseThailand

Website : e.huawei.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

หนึ่งในทางเลือกของระบบ IT โดยเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ On-premises ขององค์กรในปัจจุบัน คือ การบำรุงรักษา เพราะการอัปเกรดระบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้น การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ …

[13 มี.ค. 2024] Blendata Webinar: Data Lakehouse in the AI World | เทคโนโลยี Big Data รูปแบบใหม่ สร้างความพร้อมธุรกิจรับมือโลกแห่ง AI

TechTalkThai ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเจาะลึก Data Lakehouse เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตัวช่วยองค์กรธุรกิจบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ยุค AI Transformation กับ Webinar โดยบริษัท Blendata ในหัวข้อ “Data Lakehouse …