Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

AWS เพิ่มความสามารถ Serverless ให้ AWS Well-Architected Tool

AWS ได้ประกาศเพิ่มความสามารถให้เครื่องมือ AWS Well-Architected ให้สามารถรองรับ Serverless ได้

credit : aws.amazon

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ Cloud สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ ในปี 2015 ทาง AWS จึงได้ออก Well-Architected Framework เพื่อให้ผู้ใช้งานได้นำมาอ้างอิง โดยมีหัวข้อย่อยใน 5 ด้านคือ Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency และ Cost Optimization ต่อมาในปี 2017 ได้ขยายคอนเซปต์ให้ Framework ที่ชื่อว่า Lens โดยครอบคลุมเพิ่ม 3 ส่วนคือ Serverless, High Performance Computing (HPC) และ IoT

ต่อมาในปี 2018 ทาง AWS ได้ออกเครื่องมือ Well-Architected (ไม่ใช่แค่ Framework) ให้ใช้ได้จริงผ่าน Management Console ซึ่งในเวลานั้นยังรองรับกับหัวข้อย่อยส่วนแรก 5 ด้าน อย่างไรก็ตามวันนี้ทาง AWS ได้เพิ่มคอนเซปต์ Lens ให้เครื่องมือดังกล่าวแล้วในส่วนของ Serverless (ตามภาพด้านบน) โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้ดังนี้

  • สามารถใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงและหาจุดที่ต้องปรับปรุงให้แอปพลิเคชันเฉพาะด้านได้
  • สามารถใช้เครื่องมือเพื่อได้รับ Visibility ให้การใช้งานหลายแอปพลิเคชันได้

อธิบายง่ายๆ คือคือ Well-Architected เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการใช้งาน Cloud ว่าเหมาะถูกต้องตาม Guideline หรือยัง สำหรับผู้สนใจสามารถใช้งานได้ฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา :  https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-serverless-lens-in-aws-well-architected-tool/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

SolarWinds Webinar: เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน

SolarWinds ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล