AWS เพิ่มฟีเจอร์ Anomaly Detection บน Amazon CloudWatch

AWS ผู้ให้บริการ Public Cloud ชั้นนำประกาศเพิ่มฟีเจอร์ Anomaly Detection ลงบน Amazon CloudWatch สำหรับตรววจและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไปจากเดิมเกิดขึ้นบน Applications

Amazon CloudWatch เป็นบริการสำหรับติดตามและเฝ้าระวังแอปพลิเคชันสำหรับ DevOps Engineers, Developers, Site Reliability Engineers และ IT Manager โดยรวบรวมข้อมูลจาก Logs, Metrics และ Events ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์ในมุมมองด้านประสิทธิภาพ สถานะการทำงาน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งยังมีระบบ Alarms สำหรับแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุผิดปกติที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอีกด้วย

ล่าสุด AWS ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ Anomaly Detection สำหรับตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิค Machine Learning ที่ทาง AWS ได้ค้นคว้ามานานนับทศวรรษ Anamaly Detection มีการใช้โมเดล Machine Learning มากกว่า 12,000 รูปแบบเพื่อลดภาระของผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าและทดลองหาค่า Thresholds ที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเตือนว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

Anomaly Detection จะทำการวิเคราะห์ค่าจาก Metrics ที่เลือกในอดีต เพื่อสร้างรูปแบบสำหรับใช้เป็น Baseline แบบรายชั่วโมง รายวัน และรายสัปดาห์ จากนั้นสร้างโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ กรณีที่เกิดเหตุผิดแปลกไปจากเดิมหรือจากที่คาดการณ์ไว้ ก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นทันที

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://aws.amazon.com/th/blogs/aws/new-amazon-cloudwatch-anomaly-detection/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ปกป้องข้อมูลและกู้สถานการณ์จาก Ransomware โดยอัตโนมัติ ด้วย IBM FlashSystem Cyber Vault

ทุกวันนี้ การรับมือกับ Ransomware ได้กลายเป็นหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรไปแล้ว และแน่นอนว่าเหล่าผู้พัฒนาโซลูชันระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะ Enterprise Storage เองต่างก็ได้มีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว

[Video] รู้จักโซลูชัน IBM FlashSystem Cyber Vault: ปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจจาก Ransomware แบบอัตโนมัติ

ธุรกิจองค์กรสามารถเลือกใช้ IBM FlashSystem Cyber Vault ในการรับมือกับ Ransomware ในแบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ต่อยอดจากการใช้เพียง IBM FlashSystem และ IBM Safeguarded Copy เพื่อปกป้องข้อมูล Snapshot จากการถูกโจมตีเพียงเท่านั้นได้