Breaking News

AWS เพิ่มความสามารถ Anomaly Detection ให้ CloudWatch แล้ว

AWS ได้ใช้ Machine Learning เพื่อเพิ่มความสามารถ Anomaly Detection ให้บริการ CloudWatch แล้ว ที่ช่วยสร้างโมเดลเพื่อทำนายเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างอัตโนมัติ

credit : aws.amazon

AWS คุยว่าจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทำให้ Anomaly Detection ของตนนั้นมีโมเดลภายในกว่า 12,000 โมเดล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานได้ โดยการเลือกโมเดลนั้นระบบจะเรียนรู้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เลือก Metric ที่สามารถใช้เป็นค่าทำนายได้ตามรายชั่วโมง วัน หรือสัปดาห์

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะสามารถปรับจูนโมเดลได้เพิ่มเติมตามที่ต้องการ เช่น ยกเว้นช่วงเวลา หรือกำหนดช่วงเวลาที่สำคัญ และอื่นๆ รวมถึงสามารถใช้หลายโมเดลกับค่า Metric เดียวกันได้ ซึ่งเมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นแล้วจะมีการอัปเดตทุก 5 นาที โดยผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ Anomaly Detection ได้ผ่าน CloudWatch API/ CLI, Console

ปัจจุบัน Anomaly Detection พร้อมให้บริการแล้วในทุก Commercial Regions อนโมเดลจะอาศัยข้อมูลเบื้องหลังเพื่อหา Metric ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการใช้ทำนายอีเวนต์ระยะสั้น เช่น Black Friday หรือช่วงกระหน่ำลดราคาสินค้าสั้นๆ

ที่มา :  https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-cloudwatch-anomaly-detection/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต