[PR] อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสถาบันเจ้าคุณลาดกระบัง จัดการประกวด Aware Technology Competition Award 2016 
ค้นหาสุดยอดนักพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดการประกวดการแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016 เพื่อตามหาสุดยอดนักพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่นให้ก้าวทันเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำหรับการประกวด Aware Technology Competition Award 2016 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้นำความรู้มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ    โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกในปัจจุบัน ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือก “นักพัฒนาเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้โมบาย แอพพลิเคชั่น สำหรับการสร้างความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ที่มีความคิดริเริ่มในการออกแบบโครงสร้างทางธุรกิจที่ดี” โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (1 st Prize Winner)   2. ผู้ชนะทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (The Best Innovation) และ 3.ผู้ชนะทางด้านการนำเสนอ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (The Best Presentation)   สนใจสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2619-0226 อีเมล์ awaresocial@aware.co.th


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ฟูจิตสึเปิดตัวแบรนด์ธุรกิจใหม่ Fujitsu Uvance มุ่งแก้ปัญหาสังคม ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

โตเกียว, –  ฟูจิตสึได้เปิดตัวแบรนด์ธุรกิจระดับโลกใหม่ล่าสุด Fujitsu Uvance ซึ่งจะนำเสนอโซลูชั่นด้านทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน  Fujitsu Uvance จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาของฟูจิตสึใน 7 ด้านที่สำคัญ เพื่อมอบคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “การทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม”

‘ไอบีเอ็ม’ โชว์ล้ำเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – 12 ต.ค. 2564: วันนี้ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) ได้ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ความสามารพของ AI ในการช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านอากาศและสภาพภูมิอากาศที่อาจดิสรัปท์ธุรกิจ พร้อมสามารถประเมินผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อโลกได้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำกับดูแลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง