ADPT

AV-Test: ผลทดสอบ 9 โซลูชันความปลอดภัยบน Windows 8.1

avtest_logo

การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมในการป้องกันมัลแวร์และภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบริษัท AV-Test สถาบันวิจัยอิสระทางด้านความปลอดภัยของระบบ IT จึงได้ทำการทดสอบ 8 โซลูชันรักษาความปลอดภัยเทียบกับโซลูชันเดิมบน Windows บนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เวอร์ชัน 64 บิต เพื่อเป็นแนวในการเลือกใช้ให้แก่ทุกบริษัทที่สนใจเสริมความแข็งแกร่งให้แก่คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของตน

Credit: Oleksiy Mark/ShutterStock
Credit: Oleksiy Mark/ShutterStock

โซลูชันที่ทำการทดสอบ

 • Bitdefender Endpoint Security
 • F-Secure Client Security
 • G Data Antivirus Business
 • Kaspersky Endpoint Security
 • McAfee VirusScan Enterprise with EPO
 • Microsoft System Center Endpoint Protection (ฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบ)
 • Sophos Endpoint Security and Control
 • Symantec Endpoint Protection
 • Trend Micro Office Scan

วิธีการทดสอบ

 • ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เวอร์ชัน 64 บิต
 • ทุกโซลูชันใช้วิธีการทดสอบเดียวกัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กันยายน และตุลาคมที่ผ่านมา)
 • ทดสอบการตรวจจับมัลแวร์ (Protection), ประสิทธิภาพ (System Load) และความสะดวกในการใช้งาน (Usability) โดยแต่ละหัวข้อมีคะแนน 6 คะแนน รวมเป็น 18 คะแนน
 • การตรวจจับมัลแวร์แบ่งออกเป็น 2 การทดสอบ คือ การตรวจจับมัลแวร์รูปแบบใหม่มากกว่า 160 รูปแบบ (Real-world Test) ซึ่งรวบรวมมาจากเว็บไซต์และอีเมลล์ 4 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ และการตรวจจับภัยคุกคามทั่วไปจากฐานข้อมูลของ AV-Test (Reference Set) อีกมากกว่า 18,000 รูปแบบ
 • การทดสอบประสิทธิภาพทำได้โดยเปรียบเทียบการใช้งานทั่วไปบนเครื่องที่ติดตั้งโซลูชันความปลอดภัย กับเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้ง โดยเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์, ดาวน์โหลดไฟล์, ติดตั้งแอพพลิเคชัน และคัดลอกข้อมูล
 • มีการทดสอบอัตราการเกิด False Positive ด้วยการตรวจสอบเว็บไซต์ปกติจำนวน 500 เว็บไซต์, ตรวจสอบโค้ดที่ไม่มีมัลแวร์แฝงอยู่เกือบ 350,000 โปรแกรม และมอนิเตอร์การติดตั้งโปรแกรมปกติอีก 40 แอพพลิเคชัน

ผลการทดสอบ

av-test_endpoint_windows_8-1_2

โซลูชันที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 17 คะแนน ได้แก่ Bitdefender และ Trend Micro รองมาเป็น Symantec ที่ได้ 16.5 คะแนน และโซลูชันที่เหลือได้คะแนนอยู่ที่ 15 – 16 คะแนน สำหรับโซลูชันของ Microsoft ที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้ว ได้คะแนน 10.5 คะแนน (ฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบ)

av-test_endpoint_windows_8-1_1

Bitdefender, F-Secure และ Symantec สามารถตรวจจับมัลแวร์ทั้ง 2 การทดสอบได้ 100% เต็ม รองลงมา คือ G Data, Kaspersky Lab และ Trend Micro ที่สามารถตรวจจับมัลแวร์บน Reference Set ได้ 100% แต่ Real-world Test ได้ 99% และสำหรับ Microsoft ที่เป็นฐานเปรียบเทียบ สามารถตรวจจับมัลแวร์บน Reference Set และ Real-world Test ได้ 80% และ 71% ตามลำดับ ซึ่งถือว่าไม่ค่อยดีมากนัก

Bitdefender ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในด้านประสิทธิภาพ คือ ได้ 5.5 คะแนน รองลงมาเป็น Sophos และ Trend Micro

Symantec, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Sophos และ Trend Micro ได้คะแนนเต็มในการทดสอบ False Positve (ตรวจจับผิดพลาดเพียงแค่ 1 จาก 350,000 โปรแกรม ยกเว้น Symantec ที่ไม่ตรวจจับผิดพลาดเลย)

ดูผลการทดสอบฉบับเต็มได้ที่: http://www.av-test.org/en/news/news-single-view/test-9-security-solutions-for-company-networks-under-windows-81/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes

NSA ออกเอกสารแนะนำการใช้เครือข่ายไร้สายสาธารณะอย่างมั่นคงปลอดภัย

NSA ได้ออกเอกสารหวังช่วยลดความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานของภาครัฐสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในวิธีการใช้งานเครือข่ายไร้สายในสาธารณะ เช่น Wi-Fi, Bluetooth และ NFC