[PR] แอสเซนด์ กรุ๊ป ใช้ประโยชน์คลาวด์ AWS เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2559 – แอสเซนด์ กรุ๊ป บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำของประเทศไทยประกาศโอนย้ายข้อมูลและการบริหารงานธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วและธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Amazon Web Services ( AWS ) การโอนย้ายในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์และการบริการ อีกทั้งยังช่วยเร่งการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าได้เร็วขึ้น

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ดูแลการประกอบกิจการและการดำเนินการของ วีมอลล์ ( WeMall ) ไอทรูมาร์ท ( iTrueMart ) วีเลิฟช้อปปิ้ง ( WeLoveShopping ) บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ( TrueMoney ) บริษัท ทรูไอดีซี จำกัด ( TrueIDC ) บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ( Ascend Commerce ) บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ( Egg Digital ) และ เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ ( Aden Fulfillment )

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้ประกาศเรื่องการย้ายธุรกิจทั้งหมดของบริษัทในเครือทั้ง 3 บริษัทไปที่แพลตฟอร์มคลาวด์ของ AWS ซึ่งประกอบไปด้วย วีเลิฟช้อปปิ้ง ( WeLoveShopping ) เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ ( Aden Fulfillment ) และวีมอลล์ ( WeMall ) ซึ่งเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสที่เพิ่งเปิดตัวไป

ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า แพลตฟอร์มคลาวด์ของ AWS ทำให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม นายชัยวัฒน์ รัตนประทีปพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( CTO ) บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า AWS เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นายชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัท ยังกล่าวต่อว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแพลตฟอร์มคลาวด์ของ AWS

นายชัยวัฒน์ รัตนประทีปพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( CTO ) บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
นายชัยวัฒน์ รัตนประทีปพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( CTO ) บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

“ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแอสเซนด์ คอมเมิร์ซ ทำงานอย่างหนักเพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดตัววีมอลล์ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ AWS โดยเราเปิดตัววีมอลล์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลสใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรด้านเทคนิคในการดำเนินงาน บริหาร และสนับสนุนเพิ่มเติมจากไอทรูมาร์ทแม้แต่คนเดียว เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนมาใช้บริการ AWS นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และมีการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ AWS” นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

ปี 2559 นับว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ในแง่ของการขยายธุรกิจ “บริษัทมีการเติบโตในระดับสูงทั้งในแง่ของจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และจำนวนธุรกรรมในปี 2558 ที่ผ่านมา และยิ่งเติบโตสูงขึ้นในปี 2559 และในขณะนี้เราจำเป็นต้องขยายธุรกิจในแนวราบทั้งด้านจำนวนประเทศที่ให้บริการและจำนวนสินค้าและบริการ อนึ่ง สำหรับการขยายธุรกิจแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่สินค้า การบริการ และเทคโนโลยีต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ดังนั้นการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ของ AWS จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อบรรลุพันธกิจของบริษัท ท้ายที่สุดแล้ว นวัตกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสร้างประสิทธิภาพ อันนำมาสู่คุณค่าที่เหนือกว่าสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของแอสเซนด์ กรุ๊ป”

แอสเซนด์ กรุ๊ป ตั้งเป้าจะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับร้านค้าในประเทศไทยและในภูมิภาค

“ในแง่ของธุรกิจ เรายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้” นายชัยวัฒน์ กล่าว “สำหรับในแง่ของประโยชน์ด้านเทคโนโลยีที่จะนำโอกาสมาสู่คนไทยและภูมิภาคของเรา เราก็มีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน เชื่อว่าเราสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้นได้”

หนึ่งในความสำเร็จของ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด เกิดจากการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิ้วติ้งที่ได้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมให้แก่ลูกค้า

บริษัทได้นำนโยบายคลาวด์เฟิร์ส ( Cloud First ) มาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงอย่างเห็นได้ชัด จากอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน เหลือเพียง 1 สัปดาห์ เพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มความเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เนื่องด้วยเวลาในการจัดหาฮาร์ดแวร์ถูกตัดออกไป ประกอบกับบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน แพลตฟอร์มคลาวด์ของ AWS ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดตัวการดำเนินงานใหม่ ๆ ด้วยความรวดเร็ว ความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย

 

เกี่ยวกับ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

แอสเซนด์ กรุ๊ป เป็นเครือที่ทำธุรกิจดิจิทัลโดยไม่จำกัดอยู่แค่เพียงประเทศไทย แต่ยังครอบคลุมไปถึงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพันธกิจของเราคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกส่วน ด้วยเทคโนโลยีทางธุรกิจและบริการทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ ทั้งนี้ แอสเซนด์มีหน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย Ascend Commerce ( WeMall, iTrueMart และ WeLoveShoping ) ซึ่งเป็นผู้ค้า e-commerce ชั้นนำ พันธวณิช ซึ่งเป็น e-marketplace และผู้ให้บริการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับองค์กร Aden ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการ บริหาร และขนส่งสินค้า Ascend Money ซึ่งมีแบรนด์ TrueMoney ผู้น้ำด้าน fintech และ ePayment และ Ascend Nano ผู้ให้บริการสินเชื่อ True IDC ผู้ให้บริการ Data Center และบริการคลาวด์ Egg Digital ผู้เชียวชาญด้านการตลาดทางดิจิทัลและมือถือ และ Ascend Capital บริษัท venture capital


About TechTalkThai_PR

Check Also

พบช่องโหว่ Unauthorized Access บน Cisco Aironet AP รุนแรงระดับ 9.8/10

Cisco ออก Security Advisory แจ้งเตือนถึงช่องโหว่ความรุนแรงระดับ Critical บนซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ Cisco Aironet Access Point ซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์พร้อมยกระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงได้จากระยะไกลโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนด้วย แนะนำให้ผู้ใช้ระบบ Wireless …

เปิดตัว Amazon Relational Databaser Service (RDS) on VMware ใช้ได้ทั้ง Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AWS เคยออกมาเล่าถึงทิศทางในการพัฒนา Amazon RDS on VMware เพื่อให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบเดียวกับบน Cloud ได้ใน On-Premises ตอนนี้ทาง AWS ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Amazon RDS on VMware สำหรับใช้งานใน Production ได้แล้ว