Black Hat Asia 2023

Aruba Networks แจกฟรี Whitepaper การทำ Classified Network Access เข้ารหัสทุกการเชื่อมต่อในเครือข่าย

aruba_hp_logo

สำหรับระบบเครือข่ายที่มีช่องทางในการเข้าใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Wired, Wireless หรือ VPN และต้องการรักษาความลับในการสื่อสารภายในองค์กรให้ครอบคลุม Aruba Networks ได้เสนอทั้งแนวคิดและแนวทางสำหรับระบบ Classified Network Access ที่ทำให้ทุกการเชื่อมต่อต้องมีการเข้ารหัสในแบบ End-to-End เพื่อสร้าง Environment ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์กรที่เป็นความลับได้ แม้จะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม โดยความยากของระบบนี้มีด้วยกันหลักๆ 3 ประการ

  • การลงทุนจะต้องไม่สูงมาก และยังคุ้มค่า
  • จะต้องสามารถใช้งานได้จริงจากการเชื่อมต่อทุกรูปแบบ เพื่อคงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการทำงาน
  • ประสิทธิภาพในการใช้งานจะต้องรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานไม่ติดขัด

สำหรับผู้ที่สนใจ Whitepaper ฉบับนี้ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด Whitepaper ฉบับจริงได้ฟรีๆ ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …