ตับอ่อนเทียม: Internet of Things สายการแพทย์สำหรับสู้โรคเบาหวาน

นักวิจัยจาก University Hospital of Montpellier ในประเทศฝรั่งเศสได้ทำการพัฒนาตับอ่อนเทียมที่มีเครื่องจ่ายอินซูลิน, Sensor วัดปริมาณน้ำตาลสำหรับฝังอยู่ใต้ผิวหนัง และ Application สำหรับ Smartphone เพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่ 1

Credit: http://www.digitaltrends.com/health-fitness/artificial-pancreas-that-uses-smartphone-app-and-sensor-may-be-diabetes-game-changer/
Credit: http://www.digitaltrends.com/health-fitness/artificial-pancreas-that-uses-smartphone-app-and-sensor-may-be-diabetes-game-changer/

 

กล่าวอย่างคร่าวๆ เบาหวานคืออาการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้การดูดซึมกลูโคสเข้าไปยังเซลล์ส่วนต่างๆ ในร่างกายนั้นมีปริมาณที่ต่ำกว่าปกติ และทำให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานเหล่านี้ได้ ส่งผลต่อระบบการจัดเก็บไขมันและโปรตีนในร่างกายให้ทำงานผิดปกติตามไปด้วย ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่ 1 นั้นจะต้องได้รับอินซูลินทุกวัน และระบบตับอ่อนเทียมแบบ Internet of Things (IoT) นี้ก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้นั่นเอง

ตับอ่อนเทียมแบบ IoT จะทำการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดอย่างต่อเนื่องจาก Sensor ที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง และใช้อัลกอริธึมประมวลผลว่าร่างกายจะต้องการอินซูลินมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ปริมาณกลูโคสในเลือดนั้นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และข้อมูลการประมวลผลนี้ก็จะถูกส่งไปยังเครื่องจ่ายอินซูลินผ่านทางระบบไร้สาย เพื่อให้การจ่ายอินซูลินมีปริมาณตรงกับที่คำนวนได้บน Smartphone

จากการทดลองเบื้องต้นกับผู้ป่วย 21 คนพบว่าได้รับการตอบสนองที่ดี และผู้ป่วยทุกคนก็มีปริมาณกลูโคสในเลือดที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา โดยขั้นถัดไปทางทีมวิจัยจะเริ่มทดสอบระบบนี้กับผู้ป่วย 240 คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้ว โดยงานวิจัยนี้จะเริ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงปี 2017

เป็นอีกโครงการ IoT ที่ถือว่ามีผลกระทบต่อมนุษยชาติมากทีเดียวครับ

ที่มา: http://www.digitaltrends.com/health-fitness/artificial-pancreas-that-uses-smartphone-app-and-sensor-may-be-diabetes-game-changer/ 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMware ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี การใช้งาน VMware Workspace ONE Platform บน macOS/iOS/iPad OS สำหรับองค์กร 19 ธ.ค. 2019

VMware ขอเชิญ IT Manager, IT Administrator และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี Deployment with VMware Workspace ONE Platform เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยี VMware Workspace ONE ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ภายในธุรกิจองค์รให้คล่องตัวและมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมแบ่งปัน Best Practice ด้านการนำ Apple iOS และ iPad OS มาใช้ในการทำงานของธุรกิจให้มั่นคงปลอดภภัยและบริหารจัดการได้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

Google ออกบริการ Transfer Service เพื่อย้าย Data ขึ้น Cloud

Transfer Service เป็นบริการเพื่อย้าย Data ขึ้น Cloud ล่าสุดจาก Google ที่หวังให้ผู้ใช้ตัดสินใจย้ายข้อมูลจาก On-premise ขึ้น Cloud ได้ง่ายมากขึ้น