Apple ปรับให้ iWork, iMovie และ GarageBand ใช้ได้ฟรีบน macOS และ iOS

นับเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ใช้งาน Apple Device เมื่อทาง Apple ได้รปับให้ iWork, iMovie และ GarageBand กลายเป็น Free Application สำหรับทั้งบน macOS และ iOS เรียบร้อยแล้ว

 

ก่อนหน้านี้ผู้ใช้งานจะต้องทำการซื้อ Hardware ของ Apple ก่อนจึงจะใช้งาน Application เหล่านี้ได้ฟรีๆ แต่ในครั้งนี้ Apple ได้มาเปิดให้ลูกค้าเก่าสามารถใช้งาน Application เหล่านี้ได้ฟรีๆ ตามไปด้วยแล้ว

สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่รองรับการใช้งาน Free App เหล่านี้มีดังนี้

  • iWork Mac: macOS 10.12 or later
  • iWork iOS: iOS 10.0 or later
  • iMovie Mac: macOS 10.11.2 or later
  • iMovie iOS: iOS 9.3 or later
  • GarageBand Mac: macOS 10.10 or later
  • GarageBand iOS: iOS 10.2 or later

ที่มา: https://techcrunch.com/2017/04/18/apple-makes-iwork-imovie-garageband-apps-free-to-all-mac-ios-users/?ncid=rssAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก