Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Amazon Elasticsearch Service รองรับ Elasticsearch 6.0 และ Kibana 6.0 แล้ว

Amazon Elasticsearch Service รองรับการใช้งาน Elasticsearch 6.0 และ Kibana 6.0 แล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีใน 14 Region ทั่วโลก

Credit: AWS

Amazon Elasticsearch Service เป็นบริการสำหรับทำ Log Analytics, Full text search และ Application Monitoring บน Amazon Web Services (AWS) ล่าสุด AWS ได้ประกาศรองรับการใช้งาน Elasticsearch 6.0 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งอัปเดตจากก่อนหน้านี้ที่ใช้ Elasticsearch 5.5 เป็นหลัก นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน Kibana 6.0 สำหรับใช้ในการทำ Data Visualization และ Reporting Tool อีกด้วย โดย Elasticsearch 6.0 จะทำงานบน Apache Lucene 7.0.1 ซึ่งมีการปรับปรุงหลายส่วนดังนี้

  • ยกเลิกการเก็บข้อมูล Sparse Field ซึ่งเป็น Field ว่าง ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน และลดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
  • ยกเลิกการใช้งาน “_all” field ซึ่งทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน ช่วยลดพื้นที่เก็บข้อมูลลงถึง 40%
  • ปรับปรุงการทำ Index Sorting โดยสามารถกำหนดลำดับของการ Sort ได้ ช่วยให้สามารถ Query ข้อมูลได้เร็วขึ้น
  • สามารถกำหนดจำนวน Concurrent สูงสุดในการทำ Shard request ได้ เพื่อลดผลกระทบจากการ Search ข้อมูลขนาดใหญ่กับผู้ใช้งานอื่น
  • ปรับปรุงสีบน Kibana 6.0 เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ตาบอดสีสามารถอ่านได้ง่ายขึ้น
  • รองรับการใช้งาน Kuery ซึ่งเป็นภาษาสำหรับทำ Query ใหม่ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Elasticsearch 6.0 บน Amazon Elasticsearch Service สามารถใช้งานได้แล้วใน 14 Region ทั่วโลก รวมไปถึง AWS Free Usage Tier ที่สามารถใช้งาน Amazon Elasticsearch Service ได้ทั้งหมด 750 ชั่วโมงต่อเดือน บน Instance แบบ t2.small.elasticsearch ซึ่งจะได้รับ EBS storage จำนวน 10GB ต่อเดือนอีกด้วย

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/12/elasticsearch-6-0-now-available-on-amazon-elasticsearch-service/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Guest Post] เราคิดไกลพอหรือยัง กับการคิดให้ไกลกว่าโรคระบาด

แม้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่า เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผลพวงจากการระบาดของโควิด-19 ในระยะกลางและระยะยาว แต่ก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องพิจารณา ถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของกลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจ และการดำเนินการต่างๆ ของตนเองด้วย ดูเหมือนว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องกันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องกลับมาครองตลาด ส่วนแบ่ง และลูกค้าได้อีกครั้ง การจะทำให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมที่เร็วขึ้นและการตลาดที่ดียิ่งขึ้น …

[รีวิว] Samsung Galaxy XCover Pro และ Samsung Galaxy Tab Active Pro: Smartphone และ Tablet สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เน้นความทนทานและการปรับแต่งเพื่อการทำงาน

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ทดลองใช้งาน Samsung Galaxy XCover Pro อุปกรณ์ Smartphone รุ่นธุรกิจและอุตสาหกรรม กับ Samsung Galaxy Tab Active …