Amazon เปิดตัว Amazon Inspector บริการตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับ Application บน AWS

amazon_aws_logo_h50

Amazon Inspector เป็นบริการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ Application ที่ทำงานบน AWS มีความปลอดภัยสูงขึ้น และทำงานถูกต้องตาม Compliance ที่กำหนด โดยทำการค้นหาช่องโหว่ต่างๆ ใน Application และการ Implement ที่แตกต่างไปจาก Best Practice ที่แนะนำ โดยเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จ Amazon Inspector ก็จะสรุปรายงานให้อย่างละเอียด พร้อมขั้นตอนในการปรับปรุงระบบ Application ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

amazon_inspector_banner

โดยในขั้นตอนการตรวจสอบ Amazon Inspector จะไล่ตรวจสอบตามกฎของ Best Practice, ข้อบังคับตาม Compliance และช่องโหว่ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้ และสร้างรายการผลการตรวจสอบดังนี้ให้แก่ผู้ใช้งาน

amazon_inspector_ui

ปัจจุบันนี้ Amazon Inspector ยังเป็นเพียง Preview อยู่ โดยสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://aws.amazon.com/inspector/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/10/announcing-amazon-inspector/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

RSA จับมือ DEPA ETDA พัฒนา Thailand Smart City

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านทางทางทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้บริหารจาก RSA ซึ่งได้พูดคุยถึงความร่วมมือกับ DEPA และ ETDA ในการพัฒนาโปรเจ็คด้าน Smart City …

ฟรี eBook: A Developer’s Guide to Building AI Applications โดย Microsoft

Microsoft เปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง A Developer’s Guide to Building AI Applications สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันและ Bot อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี AI …