Tag Archives: amazon pci-dss

AWS เพิ่ม 16 บริการตอบโจทย์ข้อบังคับของ PCI DSS

AWS ได้เพิ่ม 16 บริการเข้าไปยังโปรแกรมทีั่ได้รับการตรวจสอบตามข้อบังคับของ PCI DSS บนหน้าเว็บไซต์ของตน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถประมวลผลหรือเก็บข้อมูลการจ่ายเงินไว้บน AWS ได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นเพื่อการรันตีว่าบริการเหล่านี้เป็นไปตามข้อบังคับของมาตรฐานทาง AWS ได้ใช้การตรวจสอบจาก Coalfire ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการประเมินตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ  

Read More »

Amazon เปิดตัว Amazon Inspector บริการตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับ Application บน AWS

Amazon Inspector เป็นบริการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ Application ที่ทำงานบน AWS มีความปลอดภัยสูงขึ้น และทำงานถูกต้องตาม Compliance ที่กำหนด โดยทำการค้นหาช่องโหว่ต่างๆ ใน Application และการ Implement ที่แตกต่างไปจาก Best Practice ที่แนะนำ โดยเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จ Amazon Inspector ก็จะสรุปรายงานให้อย่างละเอียด พร้อมขั้นตอนในการปรับปรุงระบบ Application ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Read More »