CDIC 2023

ACIS พร้อมให้บริการตรวจประเมิน PCI DSS ในฐานะบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองเป็น QSAC

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) เป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็น Qualified Security Assessor Company (QSAC) จาก Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) พร้อมให้บริการตรวจประเมินองค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตามมาตรฐาน PCI DSS แล้ว

เนื่องด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของภาคการเงินการธนาคารไปเป็นการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือให้บริการแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิตหรือเดบิต Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB International มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามและผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS เพื่อทำให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและให้บริการได้ตามแผนธุรกิจขององค์กร โดยการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS อาจทำได้โดยตรวจสอบและกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ด้วยบุคลากรภายในองค์กร หรือจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบและกรอกแบบสอบถามก็ได้ ซึ่งจะใช้วิธีใดไม่เกี่ยวกับขนาดองค์กร แต่ขึ้นกับปริมาณการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตหรือเดบิตขององค์กร โดยองค์กรที่มีปริมาณธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตสจำนวนมากเกินกว่าระดับที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด จะต้องได้รับการตรวจประเมิน (Audit) จากบริษัทผู้ตรวจประเมินอิสระ (Qualified Security Assessor: QSA) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ PCI SCC และจัดส่งรายงานการประเมิน (Report of Compliance: ROC) เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในกรณีที่องค์กรจะใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิตหรือเดบิตของเจ้าใดเจ้าหนึ่ง (Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB International) บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป เช่น กรณีที่จะให้บริการของ VISA ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ VISA กำหนดทั้ง 6 Milestones โดยข้อกำหนดในแต่ละ Milestone จะอ้างอิงมาจากมาตรฐาน PCI DSS ทั้งหมด

ทั้งนี้ ACIS ในฐานะของผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน PCI DSS พร้อมที่จะให้บริการองค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ต้องการผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยมีทีมบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจสอบ QSA และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน PCI DSS เพื่อให้บริการตรวจประเมิน (Pre-Audit / Audit) ฝึกอบรม (Training) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานผ่านทาง www.acisonline.net, e-mail: registration@acisonline.net, Tel: +66 2253 4736

เกี่ยวกับมาตรฐาน PCI DSS

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะการชำระเงิน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บนโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เราคงไม่คาดคิดกันมาก่อน การชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิต เดบิต หรือบัตรกดเงินสด มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้อัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงินมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือค่ายบัตรรายใหญ่ เช่น Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB International มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเกิดขึ้น จึงมีการรวมตัวกันตั้ง Payment Card Industry Security Standards Council หรือ PCI SSC และกำหนดมาตรฐานกลางของผู้ให้บริการระบบการชำระเงินของค่ายบัตรดังกล่าว ต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard โดย Payment Card Industry Security Standards Council หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรฐาน PCI DSS โดยเวอร์ชันที่ 1 มีการประกาศใช้ในครั้งแรกในปี 2004 และเวอร์ชันที่ใช้ปัจจุบัน คือ เวอร์ชัน 3.2.1 (2018)

มาตรฐาน PCI DSS version 3.2.1 มีเป้าหมายในการยกระดับความปลอดภัยของระบบรับชำระเงิน โดยการปกป้องข้อมูลของผู้ถือบัตร (Card Holder Data: CHD) ซึ่งถ้ามีการรั่วไหลออกไปจะนำมาซึ่งความเสียหายที่กระทบทั้งด้านการเงินและชื่อเสียงอย่างมาก รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการชำระเงินผ่านบัตรของค่ายต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักจำนวน 6 ข้อ และข้อกำหนดหลักจำนวน 12 ข้อ ดังแสดงในรูป

สำหรับองค์กรที่อยู่ในระบบของการชำระเงินด้วยบัตรประเภทต่าง เช่น Merchant, Acquirer, Issuer หรือผู้ให้บริการระบบชำระเงินที่เป็น Third Party เช่น Payment Gateway นั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน PCI DSS ตามเงื่อนไขของเจ้าของค่ายบัตร โดยจะมีเงื่อนไขแบ่งระดับ (Level) ตามจำนวนธุรกรรม (Transaction) รายปีที่เกิดขึ้น


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …